• Odborná exkurzia vodnej nádrže Starina

     • Dňa 15. júna 2022 sa uskutočnila odborná exkurzia do vodnej nádrže Starina ako najväčšej vodnej nádrže na pitnú vodu na Slovensku, a zároveň najväčšieho zdroja pitnej vody v strednej Európe. Zúčastnilo sa jej 37 žiakov I.B, II.B a III.A triedy študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Keďže táto vodná nádrž sa nachádza na území Národného parku Poloniny, nemohli sme si nevšimnúť nádhernú okolitú prírodu, ktorá je často vyhľadávaným turistickým cieľom. Uprostred nádrže sa nachádza plošina, tzv. „lievik“. Aby sme sa tam dostali, museli sme zostúpiť asi 50 metrov pod korunu hrádze a následne vystúpiť na združený funkčný objekt, t.j. vežu v strede nádrže. Na vyhliadkovú plošinu vedie približne 700 schodov.  „Lievik“ je spojený s budovou dlhými chodbami s potrubiami, ktorými sa voda odvádza do Úpravne vody v Stakčíne. V tuneli je liaheň rýb, ktoré sú vypúšťané do nádrže. Súčasťou celej exkurzie bol odborný a pútavý výklad pracovníka vodnej stavby. Žiaci získali veľa informácií o samotnej stavbe – jej vzniku, konštrukcii, prevádzke a hlavne funkcii nádrže.

     • Boje v Karpatoch 1914/1915

     • Témou tohtoročnej dejepisnej exkurzie bola 1. svetová vojna – Boje v Karpatoch 1914/1915, ktorá bola realizovaná vďaka finančnej podpore mesta Humenné. Študenti I.A a II.A navštívili Expozíciu 1.svetovej vojny v Medzilaborciach. Prezreli si tu stovky exponátov, ktoré sú svedkami ťažkých bojov priamo na severovýchode Slovenska. Ďalšou zastávkou bola Krypta vojakov 1. svetovej vojny v Osadnom. Žiaci si prezreli kryptu nachádzajúcu sa pod oltárnou časťou pravoslávneho chrámu, ktorá je najväčším podchrámovým pohrebiskom na Slovensku a v ktorej je pochovaných 1025 vojakov ruskej a rakúsko-uhorskej armády.  Okrem hrobu v krypte videli aj vzácne  ikony a tabule informujúce o historických zaujímavostiach obce. Cieľom exkurzie bolo prepojiť teoretické dejepisné vedomosti s praktickým poznaním histórie  nášho kraja.

     • 8. ročník festivalu Študentského remesla v Kežmarku

     • V dňoch 9. a 10. júna 2022 sa v Kežmarku uskutočnil 8. ročník festivalu Študentského remesla, ktorý organizuje kežmarská Súkromná spojená škola, Biela voda.

      Ako uviedla v príhovore hlavná organizátorka tohto podujatia, riaditeľka školy, Anna Jurgovianová, hlavným cieľom je budovanie a spájanie záujmu detí a žiakov o remeslá, ich vznik a históriu, o ľudovú tvorivosť a kultúru. Zároveň upozornila, že tento festival je jedným z najväčších podujatí svojho druhu na Slovensku. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a jeho súčasťou bol aj bohatý a pestrý kultúrny program, ktorý sa začal už 9. júna Ekumenickou pobožnosťou, večerným lampiónovým sprievodom, kultúrnymi vystúpeniami a vyvrcholil tradičným sprievodom mestom 10. júna,  v ktorom študenti kráčali v dobových kostýmoch.

      Na festivale, okrem prezentácie rôznych remesiel a umení, prebehlo šesť hlavných súťaží a síce – stolár, murár, kaderník, kuchár, folklór a odevná súťaž. Každá zo súťaží priniesla zaujímavé výkony mladých majstrov zo stredných odborných škôl z celého Slovenska.

      Súťaže sa vykonávali pred zrakmi širokej verejnosti a tak návštevníci mohli posúdiť a ohodnotiť šikovnosť a kreativitu súťažiacich žiakov. Aj v tom je tento festival unikátny. Hlavné slovo však nakoniec predsa len mala porota.

      Našu školu reprezentovali v murárskej súťaži dvaja študenti III. ročníka v študijnom odbore mechani stavebnoinštalačných zariadení, a to Maroš Brečka a Samuel Dudič pod vedením majstra odbornej výchovy Bc. Jozefa Taňkoša.

      V murárskej súťaži sa zúčastnilo 8 dvojčlenných družstiev. Pred súťažou dostali všetky družstvá vápno, cement, tehly a drevo a úlohou bolo založiť a vymurovať jednoprieduchový komín o rozmeroch 45x150x45 cm. Jedna strana komína musela byť zároveň ešte omietnutá hrubou omietkou a muselo byť urobené aj šalovanie komínovej hlavice z dosák. Naši študenti si počínali veľmi dobre a umiestnili sa na krásnom 3. mieste.

      Chlapci si okrem umiestnenia a zaujímavých cien odniesli aj veľa nových zážitkov a skúseností a presvedčili sa, že remeslo má zlaté dno, nielen tradíciu, ale aj budúcnosť. 

     • Robotický Battle

     • V Košiciach sa 6. júna 2022 konal ďalší ročník robotickej súťaže, ktorej cieľom je popularizácia robotiky a informatiky na školách. Naša škola sa do súťaže zapojila prvýkrát a reprezentovali ju žiaci Daniel Behún, Samuel Slanina a Patrik Šporík z triedy I.A odboru informačné a sieťové technológie. Ich tím PolyWagen obsadil štvrté miesto v kategórii Vlastný model. Model auta samostatne skonštruovali a naprogramovali ako LEGO robota na hodinách robotiky. Porota ocenila projekt, ktorý pozostával z modelu auta ovládaného diaľkovo a plagátu, ktorým ho prezentovali. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov do nových výziev.

     • Majstrovstvá Slovenska v mas-wrestlingu

     • Dňa 20.05.2022 sa družstvo našich chlapcov z II.B v zložení Marek Hromý, Dávid Bezeg, Jakub Tkáč a Dalibor Hesek zúčastnilo Majstrovstiev Slovenska v mas-wrestlingu. Za účasti reprezentantov Slovenska v tomto športe naše družstvo po dvoch prehrách a jednej výhre obsadilo konečné tretie miesto v skupine a do semifinálových bojov už nezasiahlo. Ďakujeme našim chlapcom za reprezentáciu školy v tomto netradičnom športe.

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • V piatok 20. mája 2022 sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi zo študijných odborov informačné a sieťové technológie, operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení a mechanik hasičskej techniky, ktorých čaká "už len" maturitná skúška. Poďakovali sme členovi školského parlamentu Viktorovi Janokovi. Triedne učiteľky maturantov odviedli pred vchodové dvere, kde si poslednýkrát zazvonili a pred školou sa rozlúčili aj s ostatnými učiteľmi a žiakmi.

     • S odborníkom o cybersecurity

     • Utorok a streda (17.- 18.5.2022) bola pre našich žiakov zo študijných odborov informačné a sieťové technológie a multimédiá náročná, ale aj inšpiratívna. Zúčastnili sa dvojdielnej prednášky a diskusie s odborníkom s bezpečnostnou previerkou NATO a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti – Karolom Suchánkom (https://www.karolsuchanek.com) a zástupcom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Andrejom Bederkom, tiež zástupcom digitálnej koalície (https://digitalnakoalicia.sk).

      Žiakom bolo predstavených „20 KROKOV K CYBERSECURITY“ – rýchlokurz najdôležitejších zásad pre bezpečnú prácu s digitálnymi zariadeniami na internete. Odborníci nám prezradili, kde robíme chyby a v závere nám zadali bonusovú úlohu s možnosťou osobnej konzultácie s odborníkom. Počas druhého dňa sme si vypočuli prednášku na tému „60 MINÚT O CYBERSECURITY“ – praktické skúsenosti s možnosťou vyskúšať si odporúčané postupy a aplikácie na vlastnom mobile, viac o etickom hackerovi – ako začať.

      Asi najväčšia diskusia nastala pri pojmoch heker či etický heker. Zložitosť hesiel a dvojfaktorové overovanie by malo byť samozrejmosťou nielen pre našich študentov, ale pre nás všetkých, ktorí využívame služby internetu. Praktickou ukážkou toho, ako jednoducho sa dá obísť zabudnuté heslo do Windowsu nám prednášajúci vyrazil dych. Len dúfame, že rôzne utilitky či online nástroje nebudú zneužité v našej sieti J. Takže, bezpečnosť nadovšetko.

      Naši prváci z odboru multimédiá zabezpečili priamy prenos z tejto udalosti do sveta. Prvotiny ukázali nedostatky, ktoré však svojím záujmom a cieľavedomosťou títo študenti už priebežne odstraňujú, a tak posúvajú školu, pedagógov aj celý kolektív k týčeným cieľom v tejto oblasti.

      Záznam zo stretnutia si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli alebo priamo na týchto odkazoch:

      Prvý diel: https://youtu.be/tIuuJi9Eges

      Druhý diel: https://youtu.be/zq73DqFYFCE

      Pre nás ostatných to bola aj priateľská a povzbudzujúca návšteva z RÚZ. Overili sme si, či plníme vlastné predsavzatia v oblasti IT a vzdelávania. Výsledkom nie je spokojný žiak, ale cieľavedomý mladý človek, ktorý má čo ponúknuť spoločnosti, v ktorej sa pohybuje.

     • Podpora vo forme materiálu

     • Včera 18.5.2022 sa naplnila darovacia zmluva medzi našou školou a firmou SLOVARM, ktorá ako jedna z prvých firiem podporila učebný odbor inštalatér materiálom zo svojej výroby v Myjave. Študenti sa tak budú môcť zdokonaľovať napríklad v zvaroch na PP-R potrubí. Za pomoc pri vzdelávaní nových inštalatérov ďakujeme a veríme, že budú inšpiráciou aj pre ďalších partnerov vo výrobnej sfére.

     • Programovanie s hardvérom

     • Žiaci II.A a III.A v študijnom odbore informačné a sieťové technológie si mohli odskúšať prepojenie softvéru a hardvéru programovaním micro:bitov. Naprogramovali pohyb autíčka osadeného rozširujúcim modulom motor:bit. Okrem toho naprogramovali diaľkové ovládanie s využitím rádiovej komunikácie micro:bitov. Nakoniec mohli začať preteky – cielené ovládanie pohybu, vyhýbanie sa prekážkam alebo zdokonaľovanie sa v parkovaní. Workshop bol zrealizovaný popri vzdelávaní učiteľov našej školy v rámci projektu IT Akadémie.

     • IT Essentials

     • Niekto posilňuje telo a niekto ducha. Niektorí študenti si vzali za svoje to druhé a v rámci voľného času sa pripravovali na certifikáciu IT Essentials. Na fotkách vidno, že bola úspešná. Pekne ich to namotivovali a už teraz sa pripravujú na ďalšiu z CCNA.

     • Stavbári na exkurzii

     • Naši tretiaci a štvrtáci zo študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalčných zariadení sa dnes zúčastnili exkurzie v stavebninách Stavmat a v spoločnosti Armat Trade v Humennom.

     • Exkurzia u hasičov

     • V utorok 10. mája 2022 sa žiaci štvrtého ročníka študijného odboru mechanik hasičskej techniky zúčastnili exkurzie Hasičskom a záchrannom zbore v Humennom, kde sa oboznámili s hasičskou technikou.

     • Turnaj o Putovný pohár Žiackej školskej rady

     • V pondelok 9.5.2022 sa u nás zasa športovalo. Mužstvá jednotlivých tried sa stretli na futsalovom turnaji o Putovný pohár Žiackej školskej rady. Telocvičňa našej školy opäť ožila zápolením mužstiev, pričom najlepší výsledok dosiahlo a turnaj vyhralo mužstvo triedy 4.B.

      Žiaci, ktorí skôr inklinujú ku športom silového charakteru si mohli súbežne s futsalovým turnajom vyskúšať aj nový šport mas-wrestling. A tak konštatujeme, že sila, vytrvalosť a šport jednoducho idú k sebe! Víťazom srdečne blahoželáme!

     • Stavbári v akcii

     • Naši druháci a tretiaci z odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení sa podieľajú na rekonštrukčných prácach na rímskokatolíckom farskom úrade v Humennom.

     • Florbalový turnaj

     • V pondelok 2. mája 2022 sa na našej škole uskutočnil medzitriedny florbalový turnaj žiakov. Zástupcovia jednotlivých tried sa chytili príležitosti, aby na poli športu predviedli svoje kvality. Víťazom turnaja sa stalo zmiešané družstvo zo žiakov IV.A a  IV.B triedy, na druhom mieste skončila I.B a tretie miesto obsadili žiaci II.B triedy. Víťazom turnaja srdečne blahoželáme!

     • Imatrikulácia prvákov 2022

     • V piatok 29. apríla 2022 sme prvákov na našej škole privítali tak, ako sa patrí. Žiacky parlament si pripravil sedem disciplín, ktoré preverili výdž našich úch. Zistili sme, že toho znesú naozaj dosť. V závere zložili prváci sľub a stali sa plnohodnotnými žiakmi našej školy.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje