• Členmi Rady školy pri SOŠ polytechnickej v Humennom sú:

    delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
    PhDr. Michal Babin
    MVDr. Ján Ferko
    Ing. Jozef Tirpák
    Ľuboš Hirjak

    zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
    Ing. Marcel Volohda
    Bc. Pavol Taňkoš

    zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:
    Claudia Feretová

    zvolení zástupcovia rodičov:
    Adriana Tkáčová
    Slavomíra Džurbalová
    Nadežda Gažiová

    zvolený zástupca žiakov:
    Fabián Gaži

    Štatút Rady školy.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje