• Členmi Rady školy pri SOŠ polytechnickej v Humennom sú:

    zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
     Ing. Jana Macejková
    Ing. Ľubomír Černega - tajomník Rady školy


    zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:
    Ing. Lucia Šepeľová - predseda Rady školy


    zvolení zástupcovia rodičov:
    Lucia Firdová
    Anna Hrešková
    Radoslav Ceňko

    delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
    PhDr. Michal Babin
    MVDr. Ján Ferko
    Ing. Jozef Tirpák
    Ľuboš Hirjak

    zvolený zástupca žiakov:
    Martin Hreško

    Štatút Rady školy.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20, Humenné, 066 57
 • Fotogaléria

  • Mladý remeselník
  • Uzol SANET
  • Slávnostné odovzdávanie stužiek 2019
  • Odborný výcvik
  • Mladý tvorca 2019
  • Deň vedy a techniky 2019
  • Fotoalbum školy