• Členmi Rady školy pri SOŠ polytechnickej v Humennom sú:


    delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

    PhDr. Jana Vaľová

    PhDr. Michal Babin

    Ing. Jozef Tirpák

    Ľuboš Hirjak

    zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

    Ing. Marcel Volohda

    Bc. Pavol Taňkoš

    zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

    Claudia Feretová

    zvolení zástupcovia rodičov:

    Slavomíra Džurbalová

    Peter Andraško

    Jozef Kondis


    zvolený zástupca žiakov:

    Samuel Holub
     

    Štatút Rady školy.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
    066 57 Humenné
    Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje