• Odborná exkurzia vodnej nádrže Starina
   • 15. 6. 2022
   • Dňa 15. júna 2022 sa uskutočnila odborná exkurzia do vodnej nádrže Starina ako najväčšej vodnej nádrže na pitnú vodu na Slovensku, a zároveň najväčšieho zdroja pitnej vody v strednej Európe. Zúčastnilo sa jej 37 žiakov I.B, II.B a III.A triedy študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Keďže táto vodná nádrž sa nachádza na území Národného parku Poloniny, nemohli sme si nevšimnúť nádhernú okolitú prírodu, ktorá je často vyhľadávaným turistickým cieľom. Uprostred nádrže sa nachádza plošina, tzv. „lievik“. Aby sme sa tam dostali, museli sme zostúpiť asi 50 metrov pod korunu hrádze a následne vystúpiť na združený funkčný objekt, t.j. vežu v strede nádrže. Na vyhliadkovú plošinu vedie približne 700 schodov. „Lievik“ je spojený s budovou dlhými chodbami s potrubiami, ktorými sa voda odvádza do Úpravne vody v Stakčíne. V tuneli je liaheň rýb, ktoré

   • Odborná exkurzia vodnej nádrže Starina: Čítať viac
   • Boje v Karpatoch 1914/1915
   • 15. 6. 2022
   • Témou tohtoročnej dejepisnej exkurzie bola 1. svetová vojna – Boje v Karpatoch 1914/1915, ktorá bola realizovaná vďaka finančnej podpore mesta Humenné. Študenti I.A a II.A navštívili Expozíciu 1.svetovej vojny v Medzilaborciach. Prezreli si tu stovky exponátov, ktoré sú svedkami ťažkých bojov priamo na severovýchode Slovenska. Ďalšou zastávkou bola Krypta vojakov 1. svetovej vojny v Osadnom. Žiaci si prezreli kryptu nachádzajúcu sa pod oltárnou časťou pravoslávneho chrámu, ktorá je najväčším podchrámovým pohrebiskom na Slovensku a v ktorej je pochovaných 1025 vojakov ruskej a rakúsko-uhorskej armády. Okrem hrobu v krypte videli aj vzácne ikony a tabule informujúce o historických zaujímavostiach obce. Cieľom exkurzie bolo prepojiť teoretické dejepisné vedomosti s praktickým poznaním histórie nášho kraja.

   • Boje v Karpatoch 1914/1915: Čítať viac
   • 8. ročník festivalu Študentského remesla v Kežmarku
   • 12. 6. 2022
   • V dňoch 9. a 10. júna 2022 sa v Kežmarku uskutočnil 8. ročník festivalu Študentského remesla, ktorý organizuje kežmarská Súkromná spojená škola, Biela voda.

    Ako uviedla v príhovore hlavná organizátorka tohto podujatia, riaditeľka školy, Anna Jurgovianová, hlavným cieľom je budovanie a spájanie záujmu detí a žiakov o remeslá, ich vznik a históriu, o ľudovú tvorivosť a kultúru. Zároveň upozornila, že tento festival je jedným z najväčších podujatí svojho druhu na Slovensku. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a jeho súčasťou bol aj bohatý a pestrý kultúrny program, ktorý sa začal už 9. júna Ekumenickou pobožnosťou, večerným lampiónovým sprievodom, kultúrnymi vystúpeniami a vyvrcholil tradičným sprievodom mestom 10. júna, v ktorom študenti kráčali v dobových kostýmoch.

   • 8. ročník festivalu Študentského remesla v Kežmarku: Čítať viac
   • Robotický Battle
   • 7. 6. 2022
   • V Košiciach sa 6. júna 2022 konal ďalší ročník robotickej súťaže, ktorej cieľom je popularizácia robotiky a informatiky na školách. Naša škola sa do súťaže zapojila prvýkrát a reprezentovali ju žiaci Daniel Behún, Samuel Slanina a Patrik Šporík z triedy I.A odboru informačné a sieťové technológie. Ich tím PolyWagen obsadil štvrté miesto v kategórii Vlastný model. Model auta samostatne skonštruovali a naprogramovali ako LEGO robota na hodinách robotiky. Porota ocenila projekt, ktorý pozostával z modelu auta ovládaného diaľkovo a plagátu, ktorým ho prezentovali. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov do nových výziev.

   • Robotický Battle: Čítať viac
  • Náš zriaďovateľ
  • CISCO academy
  • Mikrotik academy
  • IT akadémia partner
  • Duálne vzdelávanie
  • Slovarm
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • skola@soshe.sk
    • webmaster@soshe.sk
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
    • 00 893 358
    • 2021213931
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje