• Naša škola na mape Európskej komisie

      SOŠ polytechnická sa Dňom vedy a techniky zapojila do Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý vychádza z iniciatívy Európskej komisie a realizuje sa pod záštitou eurokomisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. Hlavným zámerom tejto iniciatívy je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy s cieľom podporiť kvalitné zručnosti potrebné pre uplatnenie na trhu práce a v spoločnosti.

     • iBobor 2019

      Celosvetovej informatickej súťaže iBobor sa v tomto školskom roku zúčastnilo na Slovensku až 89 768 súťažiacich z 1116 škôl. Naša škola sa zapojila v dvoch kategóriách. V kategórii Junior súťažilo deväť žiakov I. ročníka študijného odboru informačné a sieťové technológie a operátor stavebnej výroby a štyria žiaci II. ročníka študijného odboru IST. Úspešnými riešiteľmi kategórie Junior sa stali Jozef Kačmár a Samuel Meričko z I.A a nad celoslovenským priemerom sa umiestnil Samuel Kirvej, tiež z I.A. Ďalej 4 žiaci III. a štyria žiaci IV. ročníka, študijný odbor IST, súťažilo v kategórii Senior. Úspešným riešiteľom kategórie Senior sa stal žiak Jozef Labon zo IV.A. Nad celoslovenským priemerom sa umiestnili aj nasledujúci žiaci: Patrik Bobaľa zo IV.A a Michal Lisý z III.A. Všetkým zúčastneným blahoželáme.

     • O.V.S. - prenájom telocvične

      Prešovský samosprávny kraj zastúpený správcom majetku – Strednou odbornou školou polytechnickou, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

      zverejňuje

      obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK, v správe správcu majetku , telocvičňa, zapísaná na LV 8362, na parc. KN C 4110, súpisné číslo stavby 5063 o výmere 540 m2, šatne a sociálne zariadenia o výmere 55,63 m2.

     • Galaprogram Nežná 30

      Deň boja za slobodu a demokraciu sa neodmysliteľne spája so študentmi. Kľúčový dátum revolučných dní – 17. november 1989 – oslávil aj Prešovský samosprávny kraj galaprogramom NEŽNÁ 30 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, na ktorý prijala pozvanie aj naša škola, v zastúpení štyroch študentov IV.A triedy. V programe zazneli známe mottá či rebelantské odkazy späté s udalosťami revolučných dní. Nechýbali tiež piesne Karla Kryla, Roba Grigorova či Tublatanky, ktoré v mnohých vyvolali zimomriavky, no najmä poukázali na to, že sloboda a ľudské práva sú najväčšími hodnotami našej spoločnosti.

     • Hodina deťom

      Vo štvrtok 14. novembra 2019 naše veľké deti: Juraj Orlej, Timotej Lučik, Branislav Repko a Martin Mikuláško pomáhali tým malým. V rámci celoslovenskej zbierky Hodina deťom sa im podarilo vyzbierať 108,10 eur. Ide o zbierku, ktorá slúži na podporu projektov na pomoc deťom a mladým ľuďom.

      Vďaka patrí nielen našim dobrovoľníkom, ale aj všetkým, ktorí na zbierku finančne prispeli.

     • Deň otvorených dverí 2019

      V piatok 15. novembra 2019 sme na našej škole pripravili podujatie s názvom Deň otvorených dverí. Pre záujemcov o štúdium na našej škole sme pripravili množstvo atrakcií a prezentácií študijných a učebných odborov. Podujatie otvoril p. Slavomír Terezka z ASIT – Asociácie IT priemyslu. Dvom našim študentom, Adriánovi Kovaľovi a Michalovi Lisému, zároveň odovzdal ceny za 3. miesto v súťaži Skills Slovakia, ktorá sa konala v rámci 27. ročníka celoslovenskej výstavy Mladý tvorca v Nitre.

  • Partneri

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 20. 11. 2019
  • Fotogaléria

   • Mladý tvorca 2019
   • Deň vedy a techniky 2019
   • Fotoalbum školy
   • Dukla 2009
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20, Humenné, 066 57
 • Fotogaléria

  • Mladý tvorca 2019
  • Deň vedy a techniky 2019
  • Fotoalbum školy
  • Dukla 2009