• Biela pastelka

      Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Túto verejnú zbierku organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a každoročne sa do nej zapájajú aj žiaci a zamestnanci našej školy. V piatok 18. 9. 2020 členovia Žiackej školskej rady - Viktor Janok (III.B) a Jakub Tkáč (I.B) rozdávali spinky v tvare bielej pastelky darcom, ktorým nie je osud ľudí so zrakovým postihnutím ľahostajný.

     • Európsky deň športu

      V pondelok 14.09.2020 sa v rámci Európskeho týždňa športu uskutočnil futbalový turnaj žiakov, súťaž v pretláčaní rukou a súťaž v streľbe zo vzduchovky na sklopné figuríny. Víťazom futbalového turnaja sa stalo družstvo III.B triedy, na druhom mieste skončila I.B trieda a tretie miesto obsadili žiaci zmiešaného družstva tried II.B a III.C.

     • Rodičovské združenie

      Vo štvrtok 3. septembra 2020 sa uskutoční rodičovské združenie spojené s voľbou zástupcov rodičov do Rady školy.

      Harmonogram:

      II., III. a IV. ročník o 15:00 hod. v triedach triednych učiteľov.

      I. ročník o 16:00 hod. v aule. Na stretnutí sa zúčastnia aj zástupcovia firiem zapojených do systému duálneho vzdelávania.

     • Školský rok 2020/2021

      Školský rok 2020/2021 začneme 2.9.2020 príchodom žiakov do 8:00 hod.

      Každý žiak je povinný mať rúško, vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník!

      Pri vstupe do školy je povinnosťou žiaka vydezinfikovať si ruky!

      Oznam zákonným zástupcom a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

  • Partneri

  • Fotogaléria

   • Mladý remeselník
   • Uzol SANET
   • Slávnostné odovzdávanie stužiek 2019
   • Odborný výcvik
   • Mladý tvorca 2019
   • Deň vedy a techniky 2019
   • Fotoalbum školy
  • Zvonenia

   Streda 23. 9. 2020
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20, Humenné, 066 57
 • Fotogaléria

  • Mladý remeselník
  • Uzol SANET
  • Slávnostné odovzdávanie stužiek 2019
  • Odborný výcvik
  • Mladý tvorca 2019
  • Deň vedy a techniky 2019
  • Fotoalbum školy