• Oznam - ubytovanie v novom školskom roku

      Oznamujeme žiakom, ktorí majú záujem byť ubytovaní v nasledujúcom školskom roku 2020/2021 v školskom internáte Hotelovej akadémie v Humennom a doposiaľ nepodali prihlášku na ubytovanie, aby tak urobili čo najskôr. Ak prihláška nebude doručená Hotelovej akadémii do 15. 08. 2020, škola negarantuje to, že ubytovanie bude poskytnuté.

     • Preberanie vysvedčení

      Riaditeľstvo Strednej odbornej školy polytechnickej na základe odporúčania zriaďovateľa školy oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že naša škola pokračuje v dištančnej forme výučby až do ukončenia šk. roka 2019/2020. Preberanie vysvedčení v jednotlivých triedach sa uskutoční pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení a podľa harmonogramu, ktorý Vám poskytnú triedni učitelia prostredníctvom Edupage.

     • MATURANTI 2019/2020

      V tomto školskom roku na našej škole úspešne zmaturovalo 58 žiakov. Vzhľadom na mimoriadne opatrenia schválené Ústredným krízovým štábom SR v čase epidémie koronavírusu bola naša škola od 16.3.2020 zatvorená, maturitná skúška prebiehala len administratívne. Na vlastnej koži si ústnu časť maturitnej skúšky vyskúšali traja žiaci zo IV.A, ktorí odpovedali pred maturitnou komisiou z anglického jazyka úroveň B2 a jeden z nich navyše aj z matematiky. Do života vykročilo 14 žiakov v odbore informačné a sieťové technológie, 16 žiakov v odbore mechanik hasičskej techniky, 8 žiakov v odbore mechanik počítačových sietí, 13 žiakov v odbore operátor stavebnej výroby a 7 žiakov v odbore mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Niektorí si plánujú predĺžiť študentský život štúdiom na vysokej škole, iní sa zaradia do pracovného procesu.

     • Realizácia projektu v rámci grantovej výzvy #zlepšime to

      Ešte v decembri minulého roka sa Žiacka školská rada zapojila do grantovej výzvy #zlepšime to, programu, ktorý je podporovaný RMPK a Prešovským samosprávnym krajom. Do projektu sa mohli zapojiť stredné školy a získať finančnú podporu vo výške 200 eur. A tak vznikla myšlienka vytvoriť na škole školský klub, ktorý by slúžil na stretávanie členov ŽŠR, ale aj ostatných žiakov našej školy v čase voľných hodín, prípadne stretnutí s psychologičkou. Dúfali sme, že náš projekt uspeje a stalo sa. Aj keď naše plány skomplikovala pandémia, nevzdali sme to a zlepšili sme prostredie v našej škole. Cieľom nášho projektu bolo vytvoriť priestor, ktorý by bol neformálny a zároveň príjemný. V prvom rade sme miestnosť vymaľovali, vyrobili paletové sedenie a nalepili novú PVC krytinu. Palety a PVC krytinu sme si zabezpečili svojpomocne a bez finančných nákladov. Aj keď pre vzniknutú situáciu bola realizácia

  • Partneri

  • Prijímacie skúšky - obsadené miesta

   informačné a sieťové technológie - 18

   mechanik stavebnoinštalačných zariadení - 10

   operátor stavebnej výroby - 8

   murár - 9

   elektromechanik - úžitková technika - 8

   Voľné  miesta:

   operátor stavebnej výroby - 2

   elektromechanik - úžitková technika - 1

   2.kolo prijímacích skúšok

  • Fotogaléria

   • Mladý remeselník
   • Uzol SANET
   • Slávnostné odovzdávanie stužiek 2019
   • Odborný výcvik
   • Mladý tvorca 2019
   • Deň vedy a techniky 2019
   • Fotoalbum školy
  • Zvonenia

   Nedeľa 9. 8. 2020
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Počet návštev: 1892032
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20, Humenné, 066 57
 • Fotogaléria

  • Mladý remeselník
  • Uzol SANET
  • Slávnostné odovzdávanie stužiek 2019
  • Odborný výcvik
  • Mladý tvorca 2019
  • Deň vedy a techniky 2019
  • Fotoalbum školy