• Absolvent získal vedomosti orientovať sa v projektovej  dokumentácii svojho odboru,  vie kresliť jednoduché náčrty stavebných konštrukcií. Naučil sa zvoliť správne technologické postupy. Pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie z nich zhotoviť stavebné monolitické, murované a montované konštrukcie. Všeobecným vzdelaním získal predpoklady pre lepšiu adaptabilitu v praxi, pre permanentné vzdelávanie, prípadne nadstavbové štúdium. Pozná zásady ochrany zdravia, životného prostredia a bezpečnosti práce.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20, Humenné, 066 57
 • Fotogaléria

  • Mladý remeselník
  • Uzol SANET
  • Slávnostné odovzdávanie stužiek 2019
  • Odborný výcvik
  • Mladý tvorca 2019
  • Deň vedy a techniky 2019
  • Fotoalbum školy