• Absolvent získal vedomosti orientovať sa v projektovej  dokumentácii svojho odboru,  vie kresliť jednoduché náčrty stavebných konštrukcií. Naučil sa zvoliť správne technologické postupy. Pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie z nich zhotoviť stavebné monolitické, murované a montované konštrukcie. Všeobecným vzdelaním získal predpoklady pre lepšiu adaptabilitu v praxi, pre permanentné vzdelávanie, prípadne nadstavbové štúdium. Pozná zásady ochrany zdravia, životného prostredia a bezpečnosti práce.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
    066 57 Humenné
    Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje