• Textová podstrana

   • Výchovný poradca: Mgr. Marián Serbák

                   

    Koordinátor protidrogových aktivít: Ing. Jana Macejková

       

    Koordinátor ŠP: Mgr. Miroslava Činčárová

         

    Koordinátor Slovenského Červeného kríža: Ing. Marcel Volohda

     

    Predseda Rady školy: Ing. Marcel Volohda

         

    Predseda ZO OZ: Ing. Eva Baková

           
                   

    ZRPŠ: Ing. Anna Sabolová

             

     

    Vedúci PK VVP: Ing. Anna Sabolová

    Vedúci PK OP a OVY: Mgr. Mária Bačová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
    066 57 Humenné
    Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje