• Coneco 2023

     • V stredu 22. marca 2023 sme sa vydali na ďalekú cestu do Bratislavy s cieľom pozrieť sa na medzinárodný veľtrh stavebníctva Coneco Racioenergia 2023. Pozreli sme sa na rôzne stavebné materiály, komponenty, nábytok, doplnky, ale aj drevostavby, keramické prefabrikované domy či pasívne domy.

     • Prezentiáda 2023

     • Do krajského kola československej súťaže Prezentiáda 2023 v Košiciach sa nominovali v tomto ročníku dva tímy z našej školy. Tvorili ich žiaci prvého ročníka študijných odborov multimédiá a informačné a sieťové technológie. Členovia tímu Jin Jang v zložení Adrián Dudič a Samuel Holub sa zhodli na tom, že štát California je považovaný za miesto technologického vývoja a radi by ho obaja navštívili. No a tím Ši Hulk v zložení Lukáš Andrejov, Dávid Bača a Roman Petro sa zhodol na tom, že polročné prázdniny nemali byť zrušené. Originálnym odprezentovaním dôležitosti zachovania polročných prázdnin si zabezpečili konečné tretie miesto. Pre všetkých to bola nová skúsenosť, ktorá im umožnila prekonať trému a verejne prezentovať svoj názor. Gratulujeme! Viac na: Novinky z Prezentiády - Prezentiáda (prezentiada.cz)

     • Exkurzia do betónarní v Michalovciach

     • Dňa 21. marca 2023 sa žiaci I.B triedy študijného odboru operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení zúčastnili exkurzií do dvoch betonární v Michalovciach, a to STAVBETÓN s.r.o. a ZAPA BETÓN SK s.r.o.

      STAVBETÓN s.r.o. je kapacitne menšia betonáreň staršieho typu a ZAPA betón SK s.r.o. je novovybudovaná betonáreň. Obe sú riadené programom na dávkovanie komponentov jednotlivých zmesí.

      Žiakom bol prostredníctvom odborného výkladu predstavený samostatný areál betonární, v ktorom sa nachádza výroba a spracovanie betónových zmesí rôznych tried a receptúr, ako aj samotná výroba zložená zo štrkového hospodárstva, cementového hospodárstva, technologického miešania, ako aj spôsob čerpania betónových zmesí.

      Žiaci v priamom prenose videli dávkovanie štrkov, cementov, vody a chémie. Taktiež spôsob vypúšťania betónovej zmesi z miešačky do autodomiešavačov, prepravu betónovej zmesi k čerpadlu Putzmeister, spôsob vypúšťania betónovej zmesi do čerpadla a spôsob čerpania do dopravného prostriedku.

      Ďakujeme obom firmám za ústretový prístup k našim žiakom, za názornú ukážku reálnej výroby betónu v betonárni a za pozvánku pre ďalších mladých stavbárov o rok.

     • Čistiareň odpadových vôd v Humennom

     • V dňoch 14. – 15. marca 2023 sa žiaci I.A, II.A, III.A, I.C, III.B, III.C zúčastnili exkurzie v Čistiarni odpadových vôd v Humennom. Exkurziou nás sprevádzala Ing. Ingrid Kentošová z oddelenia technológie. Tá nám poskytla podrobný výklad o procesoch, ktorými prechádza odpadová voda v čistiarni a ako sa táto voda čistí a recykluje, aby mohla byť použitá znovu. Prezentovala nám rôzne technológie používané na čistenie odpadových vôd a ich vývoj. Okrem toho nám vysvetlila, ako sa použitá voda spracováva a ako to pomáha chrániť životné prostredie. Taktiež nám ukázala, aký význam má správne spracovanie odpadovej vody pre udržanie zdravého ekosystému a pre naše vlastné zdravie. Po exkurzii sme si uvedomili, že aj malé kroky k správnemu spracovaniu odpadovej vody môžu mať veľký vplyv na našu planétu.

     • Workshop s firmou Weber

     • V utorok 14. marca 2023 sa žiaci I.B triedy študijného odboru operátor stavebnej výroby a I.C triedy učebných odborov murár a inštalatér zúčastnili workshopu s firmou WEBER. Cieľom workshopu bolo naučiť sa realizovať kontaktný zatepľovací systém z polystyrénu a minerálnej vlny. Ďalšia časť workshopu bola zameraná na realizáciu fasádnych omietok. Školenie viedol odborný špecialista pán Popovič z firmy Saint-Gobain WEBER. Žiaci získali základné zručnosti a vedomosti potrebné pri realizácii kontaktných zatepľovacích systémov a fasádnych omietok. Ďakujeme vedeniu firmy Weber za poskytnutie stavebného materiálu a p. Popovičovi za množstvo rád, ktoré naši žiaci využijú v praxi.

     • Workshop Kritické myslenie a sociálne siete

     • Život na sociálnej sieti je skutočným fenoménom dnešnej doby, bezpochyby lákavý nielen pre mladých ľudí. Sú užitočné, no treba vedieť s nimi aj narábať. Naše pozvanie prijala v pondelok 27. februára 2023 lektorka z platformy Zmudri.sk, ktorá pre žiakov I.A triedy pripravila workshop na tému Kritické myslenie a sociálne siete. Počas dvoch vyučovacích hodín sa žiaci stali bádateľmi a skúmali niektoré príspevky na rôznych sociálnych sieťach, zamýšľali sa nad ich dôveryhodnosťou, overovali ich a diskutovali o dôsledkoch ich zverejňovania na sociálnych sieťach.

     • Odmena za dobré známky

     • Naši dualisti z II.B a III.B študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení si prevzali darčekové poukazy z rúk hlavného inštruktora firmy Reinter s.r.o. Humenné p. Jozefa Jakuba. Hodnota darčekových poukazov závisela od dosiahnutého priemeru za 1. polrok školského roka 2022/2023. 

     • Prezentiáda

     • Vyučovanie v pondelok 20. februára 2023 začali žiaci prvého ročníka v študijnom odbore informačné a sieťové technológie a v odbore multimédiá súťažno-zábavnou formou. Konalo sa totiž školské kolo súťaže Prezentiáda. Žiaci v dvoj- až trojčlenných tímoch prezentovali svoje poňatie témy Na tom sa zhodneme. Trojčlenná odborná komisia pozorne sledovala jednotlivé vystúpenia, zhodnotila ich a odporučila žiakom ako vylepšiť ich prezentácie či spôsob prezentovania pred publikom, aby ich celkový výkon bol ešte lepší. Všetkým ďakujeme a tímom, ktoré sa prihlásia do nominačného kola a postúpia do kola krajského, držíme palce.

     • Zmudri do škôl

     • Zmudri.sk je vzdelávacia platforma pre študentov, učiteľov a kariérových poradcov, ktorá prispieva k zlepšeniu informovanosti mladých ľudí o témach, s ktorými sa stretávajú počas a po skončení školy a na ktoré im často škola nie je schopná odpovedať. So žiakmi III. A sme sa v 1. polroku šk. roka 2022/2023 zapojili do tohto projektu aj na našej škole. V priebehu desiatich vyučovacích hodín sme odhalili, ako fungujú médiá, čo sú to deapfake videá, hoaxy, ako diskutovať s ľuďmi, ktorí veria hoaxom... Svoje vedomosti z tejto problematiky si mali žiaci možnosť preveriť aj aktivitami v Príručke prežitia na divokom západe. V 2. polroku sa už na zaujímavé videá a aktivity tešia žiaci I. A. Tak do „zmúdrenia"!

     • Aj takto sa dá súťažiť a vyhrať

     • Slovenská stredoškolská eSport liga (SSEL) je projekt, ktorý vytvorili stredoškoláci. V dňoch 18. - 19.2.2023 sa uskutočnilo finále v hre League of Legends, ktoré prinieslo súboj TOP tímov slovenskej a českej ligy. Našu školu reprezentoval Matúš Ceňko z II.B. Jeho tím Blessrng napokon finále vyhral, chlapci skončili na 1. mieste. Matúšovi blahoželáme!

     • Máme 2. miesto!

     • Na Valentínsky utorok sa dvaja naši prváci z odborov operátor stavebnej výroby a murár - Dominik Maliňák z I.B a Miroslav Šuľák z I.C zúčastnili medzinárodnej súťaže školských zručností žiakov stredných odborných škôl s názvom PODPORUJEME REMESLÁ. Organizátorom súťaže bola SOŠ technická v Košiciach.

      Úlohou súťažiacich bolo založiť prvý rad muriva z brúsených tehál LeierPlan 38 N+F a pokračovať v murovaní do výšky jedného metra. Kto chce kvalitne postaviť stavbu z brúsených tehál, musí sa pohybovať v milimetrových toleranciách. Nároky na presnosť murovania z brúsených tehál sú veľké, no naši prváci sa nevzdali a zodpovedným prístupom získali v náročnej konkurencii pekné druhé miesto. Srdečne blahoželáme!

      Chceme sa poďakovať p. Hricovi z firmy STAVMAT STAVEBNINY, ktorá našej škole zasponzorovala tehly LeierPlan 38 N+F použité na prípravu žiakov na spomínanú súťaž. A ďalej konateľovi spoločnosti MS Construction Services, s.r.o. p. Matejovi Šepeľovi za zapožičanie nivelačnej zakladacej súpravy.

     • Žiak vymenil učiteľa

     • Vďaka Dávidovi Krešilovi zo IV.A bolo vyučovanie 8.2.2023 pre žiakov I.A a II.A v odbore informačné a sieťové technológie zaujímavejšie. Pripravil si pre nich zoznámenie sa s OS Ubuntu. Jednoduchými príkazmi im ukázal prácu s priečinkami a súbormi. Samozrejme aj v tomto OS sa dajú hrať hry a tak im pomohol jednu nainštalovať a krátko si aj zahrali. Takéto vyučovanie starším spolužiakom je motivujúcejšie a už teraz sa tešia na ďalšie.

     • Prednáškový cyklus Unicorn

     •  

      ​​​​​​​

      V piatok 3.2.2023 o 10:30 začal prednáškový vstup pre partnerské školy Unicornu. Témou prednášky bolo: MongoDB. Prednášky sa zúčastnili študenti z odboru informačné a sieťové technológie.

      MongoDB patrí medzi NoSQL databázy. Je objektovo orientovaná, jednoduchá, dynamická a dobre škálovateľná. Namiesto tabuliek (ako v relačnej databáze) sa používa kolekcia, miesto riadkov a stĺpcov dokumenty a polia. Dáta sa ukladajú vo formáte JSON. MongoDB je jedna z najpopulárnejších NoSQL databáz, ktorú používajú mnohé veľké spoločnosti.

     • Študentské Trénerské Centrum Microsoft

     • Dávid, študent prvého ročníka v odbore informačné a sieťové technológie, uspel vo výberovom konaní, ktoré pozostávalo z viacerých kôl pohovorov, až nakoniec 11. januára sa zúčastnil prvého stretnutia v centrále slovenského Microsoftu.

      Študentské Trénerské Centrum Microsoft (ŠTC) je program najmä pre stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v oblasti informačných technológií a majú záujem poskytovať svoje nadobudnuté znalosti ďalším.

      Tento program založila spoločnosť Microsoft, ktorá pripravuje študentov na zaujímavú pracovnú kariéru a na trh práce. Cieľom celého programu je pripraviť študentov v oblasti lektorskej činnosti, technológií Microsoft 365, programovania, IoT a správy zariadení tak, aby ich ďalšia cesta napomohla k postupu medzi elitných študentov Microsoft Learn Student Ambassadors.

     • POKER na PC

     • V piatok 16.decembra 2022 sa žiaci Yaroslav Zinchenko, Šimon Mikula, Peter Fedorko a Matej Duda z III.A zúčastnili prvého ročníka súťaže POKER na PC, ktorá sa konala na SOŠ technickej v Humennom. Súťažili štvorčlenné družstvá štyroch humenských stredných škôl. Zo štyroch členov každej skupiny postúpili dvaja najlepší do dvoch semifinálových skupín. Z nich sa vytvorila finálová skupina, v ktorej boli zastúpené tri školy. Súťaž prebiehala v pokerovej aplikácii Texas Holdem Poker3D, ktorá zabezpečila korektný priebeh hry. Naši žiaci obsadili konečné tretie miesto.

     • Prezentácia firmy Schiedel

     • Dňa 16. decembra 2022 sa žiaci z odborov murár, operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení zúčastnili odbornej prezentácie firmy Schiedel. Schiedel ponúka široký sortiment komínových, vykurovacích a vetracích systémov na Slovensku a má viac ako 70 rokov skúseností na trhu.

      Pán Lukáš Kalina odprezentoval žiakom najnovšie výrobky komínových systémov. Zároveň uviedol povinné požiadavky na komíny, ktoré treba dodržiavať už pri výstavbe budov. Zvlášť upozornil na pravidlá,  ktoré nemožno podceniť najmä teraz vo vykurovacej sezóne, a to je starostlivosť o komíny.

      Žiaci získali nielen množstvo informácií, ale aj odborné prospekty k výrobkom Schiedel a poznámkový blok. Tí šikovnejší, ktorí vedeli odpovedať na otázky z prezentácie, dostali aj malú odmenu – šiltovku alebo tričko.

     • Konferencia pre členov školského parlamentu

     • Ako každoročne, aj tento rok sa zástupcovia školského parlamentu zúčastnili Konferencie pre členov a koordinátorov školských parlamentov z celého Prešovského kraja, ktorej cieľom bolo inšpirovať a motivovať členov školských parlamentov k ďalšej činnosti. Konferenciu otvoril predseda PSK pán Milan Majerský. Tohtoročnou témou bol Leadership. O odpovede na otázky: Ako sa posledné roky mení predstava o ideálnom lídrovi? Čo funguje vo vedení ľudí z generácií X, generácie Y a generácie Z či Alfa? Aké sú príklady efektívnej stratégie vo vedení ľudí? Ako je možné tieto príklady aplikovať do školských parlamentov?, sa pokúsili aj hostia, ktorí vystúpili na konferencii – Veronika Miškech Fričová (Karpatská nadácia), Ján Smolka (DofE), Rudolf Takáč (2BCognitus). Veríme, že zaujímavé myšlienky a nápady motivujú aj členov nášho školského parlamentu.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje