• Rozlúčka so štvrtákmi

     • V piatok 20. mája 2022 sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi zo študijných odborov informačné a sieťové technológie, operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení a mechanik hasičskej techniky, ktorých čaká "už len" maturitná skúška. Poďakovali sme členovi školského parlamentu Viktorovi Janokovi. Triedne učiteľky maturantov odviedli pred vchodové dvere, kde si poslednýkrát zazvonili a pred školou sa rozlúčili aj s ostatnými učiteľmi a žiakmi.

     • S odborníkom o cybersecurity

     • Utorok a streda (17.- 18.5.2022) bola pre našich žiakov zo študijných odborov informačné a sieťové technológie a multimédiá náročná, ale aj inšpiratívna. Zúčastnili sa dvojdielnej prednášky a diskusie s odborníkom s bezpečnostnou previerkou NATO a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti – Karolom Suchánkom (https://www.karolsuchanek.com) a zástupcom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Andrejom Bederkom, tiež zástupcom digitálnej koalície (https://digitalnakoalicia.sk).

      Žiakom bolo predstavených „20 KROKOV K CYBERSECURITY“ – rýchlokurz najdôležitejších zásad pre bezpečnú prácu s digitálnymi zariadeniami na internete. Odborníci nám prezradili, kde robíme chyby a v závere nám zadali bonusovú úlohu s možnosťou osobnej konzultácie s odborníkom. Počas druhého dňa sme si vypočuli prednášku na tému „60 MINÚT O CYBERSECURITY“ – praktické skúsenosti s možnosťou vyskúšať si odporúčané postupy a aplikácie na vlastnom mobile, viac o etickom hackerovi – ako začať.

      Asi najväčšia diskusia nastala pri pojmoch heker či etický heker. Zložitosť hesiel a dvojfaktorové overovanie by malo byť samozrejmosťou nielen pre našich študentov, ale pre nás všetkých, ktorí využívame služby internetu. Praktickou ukážkou toho, ako jednoducho sa dá obísť zabudnuté heslo do Windowsu nám prednášajúci vyrazil dych. Len dúfame, že rôzne utilitky či online nástroje nebudú zneužité v našej sieti J. Takže, bezpečnosť nadovšetko.

      Naši prváci z odboru multimédiá zabezpečili priamy prenos z tejto udalosti do sveta. Prvotiny ukázali nedostatky, ktoré však svojím záujmom a cieľavedomosťou títo študenti už priebežne odstraňujú, a tak posúvajú školu, pedagógov aj celý kolektív k týčeným cieľom v tejto oblasti.

      Záznam zo stretnutia si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli alebo priamo na týchto odkazoch:

      Prvý diel: https://youtu.be/tIuuJi9Eges

      Druhý diel: https://youtu.be/zq73DqFYFCE

      Pre nás ostatných to bola aj priateľská a povzbudzujúca návšteva z RÚZ. Overili sme si, či plníme vlastné predsavzatia v oblasti IT a vzdelávania. Výsledkom nie je spokojný žiak, ale cieľavedomý mladý človek, ktorý má čo ponúknuť spoločnosti, v ktorej sa pohybuje.

     • Podpora vo forme materiálu

     • Včera 18.5.2022 sa naplnila darovacia zmluva medzi našou školou a firmou SLOVARM, ktorá ako jedna z prvých firiem podporila učebný odbor inštalatér materiálom zo svojej výroby v Myjave. Študenti sa tak budú môcť zdokonaľovať napríklad v zvaroch na PP-R potrubí. Za pomoc pri vzdelávaní nových inštalatérov ďakujeme a veríme, že budú inšpiráciou aj pre ďalších partnerov vo výrobnej sfére.

     • Programovanie s hardvérom

     • Žiaci II.A a III.A v študijnom odbore informačné a sieťové technológie si mohli odskúšať prepojenie softvéru a hardvéru programovaním micro:bitov. Naprogramovali pohyb autíčka osadeného rozširujúcim modulom motor:bit. Okrem toho naprogramovali diaľkové ovládanie s využitím rádiovej komunikácie micro:bitov. Nakoniec mohli začať preteky – cielené ovládanie pohybu, vyhýbanie sa prekážkam alebo zdokonaľovanie sa v parkovaní. Workshop bol zrealizovaný popri vzdelávaní učiteľov našej školy v rámci projektu IT Akadémie.

     • IT Essentials

     • Niekto posilňuje telo a niekto ducha. Niektorí študenti si vzali za svoje to druhé a v rámci voľného času sa pripravovali na certifikáciu IT Essentials. Na fotkách vidno, že bola úspešná. Pekne ich to namotivovali a už teraz sa pripravujú na ďalšiu z CCNA.

     • Stavbári na exkurzii

     • Naši tretiaci a štvrtáci zo študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalčných zariadení sa dnes zúčastnili exkurzie v stavebninách Stavmat a v spoločnosti Armat Trade v Humennom.

     • Exkurzia u hasičov

     • V utorok 10. mája 2022 sa žiaci štvrtého ročníka študijného odboru mechanik hasičskej techniky zúčastnili exkurzie Hasičskom a záchrannom zbore v Humennom, kde sa oboznámili s hasičskou technikou.

     • Turnaj o Putovný pohár Žiackej školskej rady

     • V pondelok 9.5.2022 sa u nás zasa športovalo. Mužstvá jednotlivých tried sa stretli na futsalovom turnaji o Putovný pohár Žiackej školskej rady. Telocvičňa našej školy opäť ožila zápolením mužstiev, pričom najlepší výsledok dosiahlo a turnaj vyhralo mužstvo triedy 4.B.

      Žiaci, ktorí skôr inklinujú ku športom silového charakteru si mohli súbežne s futsalovým turnajom vyskúšať aj nový šport mas-wrestling. A tak konštatujeme, že sila, vytrvalosť a šport jednoducho idú k sebe! Víťazom srdečne blahoželáme!

     • Stavbári v akcii

     • Naši druháci a tretiaci z odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení sa podieľajú na rekonštrukčných prácach na rímskokatolíckom farskom úrade v Humennom.

     • Florbalový turnaj

     • V pondelok 2. mája 2022 sa na našej škole uskutočnil medzitriedny florbalový turnaj žiakov. Zástupcovia jednotlivých tried sa chytili príležitosti, aby na poli športu predviedli svoje kvality. Víťazom turnaja sa stalo zmiešané družstvo zo žiakov IV.A a  IV.B triedy, na druhom mieste skončila I.B a tretie miesto obsadili žiaci II.B triedy. Víťazom turnaja srdečne blahoželáme!

     • Imatrikulácia prvákov 2022

     • V piatok 29. apríla 2022 sme prvákov na našej škole privítali tak, ako sa patrí. Žiacky parlament si pripravil sedem disciplín, ktoré preverili výdž našich úch. Zistili sme, že toho znesú naozaj dosť. V závere zložili prváci sľub a stali sa plnohodnotnými žiakmi našej školy.

     • Upracme Slovensko na účelovom cvičení

     • V pondelok 25. apríla 2022 sa žiaci I. a II. ročníka zúčastnili účelového cvičenia na Hubkovej. Pridali sa k nim aj tretiaci a spolu naplnili zopár vriec odpadkami, ktoré zbierali v rámci medzinárodnej iniciatívy Upracme Slovensko.

     • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

     • V dňoch 25.04. a 26.04.2022 prebiehala na našej škole praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Maturanti v študijných odboroch 3656 K operátor stavebnej výroby, 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení a 2447 K mechanik hasičskej techniky pracovali na realizácii úloh podľa maturitných zadaní, ktoré si vyžrebovali. Všetci naši žiaci túto časť maturity úspešne zvládli. Blahoželáme.

     • Montérkový pondelok

     • Školský parlament vyhlasuje akciu s názvom "Tematické pondelky". Začíname už v najbližší pondelok, aby sme podporili štvrtákov, ktorých čakajú praktické maturity.

     • Odborný výcvik - stolár

     • Žiaci I.C z učebného odboru stolár pracovali na rekonštrukcii záhradného nábytku a výrobe maličkostí, ktoré sa doma vždy zídu.

     • Vzácna pomoc

     • Len nedávno ste si mohli na stránke našej školy prečítať príspevok o tom, že žiak II. A triedy v odbore informačné a sieťové technológie Yaroslav Zinchenko získal plne funkčný notebook. Možno ste mu niektorí aj závideli. Čo o ňom vlastne vieme? Predovšetkým je to výborný žiak a kamarát, ktorý je vždy ochotný pomôcť svojim spolužiakom. Yaroslav sa po jarných prázdninách vrátil z Charkova o týždeň neskôr z dôvodu komplikovanej situácie v jeho domovine. Naplno sa zapojil do vyučovacieho procesu, ale našiel si čas po vyučovaní a aj cez víkend pomáhať v priestoroch Záchrannej brigády HaZZ v Humennom, kde bol zriadený dočasný núdzový tábor pre utečencov z Ukrajiny. Svojim rodákom pomáha s tlmočením do slovenského jazyka, s prácou na počítači či mobile, ale aj pri vybavovaní úradných záležitostí. Ako triedna učiteľka môžem len vysloviť obdiv k tomuto mladému mužovi a za všetkých jedno veľké „ĎAKUJEM“. Ing. Anna Sabolová

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje