• Oznam

     • Riaditeľ školy rozhodol o obnovení prezenčného vyučovania žiakov končiacich ročníkov - tried III.C, IV.A a IV.B od pondelka 29.03.2021. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín. V ostatných triedach pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou.

     • Rodičovské združenie ONLINE

     • Počas budúceho týždňa od 14.03.2021 do 18.03.2021 sa postupne vo všetkých triedach uskutoční rodičovské združenie formou online stretnutia. Prosíme rodičov, aby sledovali správy na Edupage alebo kontaktovali triednych učiteľov.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie.

     • 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia našej školy!

      Máte záujem skvalitniť výchovnovzdelávací proces na našej škole? Darujte nám, prosím, 2% z Vašich daní.

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie vybavenia školy.

      Budeme radi, ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu.

      Vopred ďakujeme za Vašu podporu.

     • Oznam

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom ako štatutárny orgán rozhoduje o PRERUŠENÍ PREVÁDZKY ŠKOLY v termíne od pondelka 8. marca 2021 až do odvolania.Od 8. marca 2021 sa prerušuje prezenčné vyučovanie žiakov končiacich ročníkov. Vo všetkých ročníkoch bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou.K znovuotvoreniu strednej školy príde v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie. O znovuotvorení budú žiaci a ich zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom webovej stránky alebo Edupage.

     • Oznam

     • Žiaci IV.A, IV.B a III.C pokračujú od pondelka 01.03.2021 vo vzdelávaní prezenčnou formou.

      Žiaci I., II. ročníka a III.A, III.B pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

     • OZNAM

     • Žiaci IV.A, IV.B a III.C pokračujú od pondelka 15. 2. 2021 vo vzdelávaní prezenčnou formou v škole.

      Žiaci I., II. ročníka a III.A, III.B pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

     • 1.polrok šk. roku 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí študenti, oznamujeme Vám, že:

      • od 25. januára 2021 pokračuje vyučovanie dištančne pre všetkých žiakov školy;
      • pedegogická rada sa bude konať 28. januára 2021, známky sa uzatvárajú do 26. januára.2021 do 14:00 hod.;
      • o spôsobe vyučovania od 01. februára 2021 Vás budeme informovať.
     • Pokračujeme dištančne

     • Vážení rodičia, milí študenti, oznamujeme Vám, že:

      • od 18. januára 2021 pokračuje vyučovanie dištančne pre všetkých žiakov školy;
      • o spôsobe vyučovania od 25. januára 2021 Vás budeme informovať.
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí študenti, oznamujeme Vám, že:

      • 10. januára 2021 končia zimné prázdniny;
      • 11. januára 2021 začína vyučovanie, ktoré bude počas týždňa 11. 1. 2021 – 15. 1. 2021 prebiehať dištančne (z domu) pre všetkých žiakov školy;
      • o spôsobe vyučovania od 18. januára 2021 Vás budeme informovať.
     • Projektová logika

     • Ani v čase pandémie a dištančného vzdelávania neprestali byť členovia Žiackej školskej rady na našej škole aktívni. V dňoch 26.11. – 27.11. 2020 sa Fabián Gaži (II.A) zúčastnil online školenia, ktoré organizovala RMPK. Pod názvom „Projektová logika“ sa ukrývali dva dni plné nápadov, informácií a aktivít, ktorých cieľom bolo priblížiť členom žiackych školských rád ako postupovať pri písaní projektov. Prostredníctvom pracovných listov, brainstormingu a iných online aktivít si študenti stredných škôl z Prešovského kraja mohli vymeniť svoje nápady a skúsenosti, ktoré by zlepšili ich študentský život. Veríme, že čoskoro sa z „online sveta“ vrátime do skutočného a tieto nápady vo forme nových projektov budeme môcť na našej škole realizovať. 

     • Dištančné vzdelávanie od 12.10.2020

     • Oznamujeme Vám, že rozhodnutím ministra školstva SR sa s okamžitou platnosťou prerušuje prezenčná forma vzdelávania na stredných školách, zastavuje sa prevádzka internátov a školských jedální. Prerušenie je až do odvolania!!! Od pondelka 12.10.2020 bude prebiehať vyučovanie dištančne prostredníctvom Edupage. Sledujte Edupage, o ďalších zmenách vás budeme informovať.

     • Odborný výcvik stavbárov

     • Odborný výcvik žiakov I., II. a III. ročníka študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení.

     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • V dňoch 7. - 9. septembra 2020 sa uskutočnil kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. a IV. ročníka. Prvé dva dni žiaci strávili na školskom ihrisku a v posledný tretí deň vystúpili na Jasenovský hrad. 

     • Biela pastelka

     • Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Túto verejnú zbierku organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a každoročne sa do nej zapájajú aj žiaci a zamestnanci našej školy. V piatok 18. 9. 2020 členovia Žiackej školskej rady - Viktor Janok (III.B) a Jakub Tkáč (I.B) rozdávali spinky v tvare bielej pastelky darcom, ktorým nie je osud ľudí so zrakovým postihnutím ľahostajný. Naši žiaci vyzbierali 54,75 EUR.

     • Európsky deň športu

     • V pondelok 14.09.2020 sa v rámci Európskeho týždňa športu uskutočnil futbalový turnaj žiakov, súťaž v pretláčaní rukou a súťaž v streľbe zo vzduchovky na sklopné figuríny. Víťazom futbalového turnaja sa stalo družstvo III.B triedy, na druhom mieste skončila I.B trieda a tretie miesto obsadili žiaci zmiešaného družstva tried II.B a III.C.

      Súťaž v streľbe zo vzduchovky vyhral Dalibor Hesek (I.B),  druhé miesto obsadil Jakub Tkáč (I.B) a tretí skončil Kristián Barančík  (III.B).

      V pretláčaní rukou sa zrodili tieto výsledky:

      Kategória do 70 kg:

      1. miesto Vladislav Miškovič (I.C)

      2. miesto Dominik Telvák (III.C)

      3. miesto Marcel Lelič  (III.B)

       

      Kategória od 70 do 80 kg:

      1. miesto Samuel Karoľ (I.B)

      2. miesto Viktor Janok (III.B)

      3. miesto Dávid Krišo (IV.A)

       

      Kategória nad 80 kg:

      1. miesto Miroslav Holej (III.B)

      2. miesto Daniel Miškovič (III.B)

      3. miesto Patrik Frena (IV.A).        

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje