• Na odbornom výcviku - operátor stavebnej výroby

     • Žiaci štvrtého ročníka našej školy v študijnom odbore operátor stavebnej výroby začali s plným nasadením hneď od začiatku nového školského roka. Počas odborného výcviku pod vedením majstrov odborného výcviku Bc. Pavla Taňkoša a Jaroslava Murníka pracujú na pracoviskách v Jasenove a v priestoroch detského oddelenia humenskej nemocnice v spolupráci s firmou Reinter s.r.o., Humenné. Sme radi, že naši chlapci robia škole dobré meno, o čom svedčí aj pochvalné vyjadrenie zástupcu spoločnosti Reinter.

     • Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia

     • V pondelok 23. septembra 2019 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili cvičenia na ochranu života a zdravia v oddychovej zóne Hubková, kde si popri turistike zveľadili svoje vedomosti zo zdravotníckej prípravy, topografie, civilnej ochrany a dopravnej výchovy. Na záver cvičenia žiaci spoločne s pedagogickými zamestnancami školy v rámci ochrany životného prostredia vyzbierali dve vrecia odpadu, ktorý tu zanechali takzvaní „milovníci prírody“.

      #upracmeslovensko

     • Európsky športový deň

     • V pondelok 23.09.2019 sa v rámci Európskeho týždňa športu uskutočnil futbalový turnaj žiakov 3. a 4. ročníka. Po tuhom boji sa víťazom turnaja stali reprezentanti III.B triedy.

     • Biela pastelka

     • V piatok 20. septembra 2019 sa na našej škole uskutočnila zbierka BIELA PASTELKA. Eurá, ktoré vyzbieral Viktor Janok z II.B a Fabián Gaži z I.A, poputujú na podporu nevidiacich ľudí. Všetkým, ktorí prispeli, zo ❤️ ďakujeme.

     • Hodina prvej pomoci

     • Dňa 12.9.2019 sa na našej škole uskutočnila prednáška prvej pomoci pre žiakov I.A odboru informačné a sieťové technológie. Na tejto prednáške sa žiaci oboznámili so základnými úkonmi potrebnými pri záchrane ľudského života, a to s postupom resuscitácie, masážou srdca, dýchaním z úst do úst, ako správne ošetriť najčastejšie zranenia a zranenia pri zásahu elektrickým prúdom. Prednášajúcim bol žiak našej školy, člen SČK v Humennom a dobrovoľník Martin Hreško, za čo mu ďakujeme.

     • FUTURICON 2019 v Žiline

     • Dňa 16. septembra 2019 sa žiaci IV.A triedy, študijný odbor informačné a sieťové technológie: Patrik Bobaľa, Jozef Labon, Kamil Holinka, Martin Gajdzik a Tomáš Pálenčík, vydali na Žilinskú univerzitu v Žiline. Konal sa tam FUTURICON 2019, ktorý v sebe zahŕňal výstavy, rôzne podujatia, show, prednášky, nábor na školu. Zúčastnení študenti mali možnosť oboznámiť sa s univerzitou. Ďalej si mohli vyskúšať virtuálnu realitu, programovanie robota, hry, ktoré vytvorili študenti VŠ, 3D tlač a pod. Z mnohých prednášok ich zaujali napr. Ako online svet zmenil šport, Live streaming, Snímanie biologických signálov a Zneškodni bombu svojimi vedomosťami. Univerzita žiakov touto akciou motivovala k ďalšiemu štúdiu v danej oblasti a budúci rok ich možno privíta už nie ako návštevníkov, ale ako vlastných študentov.

     • Pomáhali sme...

     • V rámci dlhoročnej spolupráce so Slovenským Červeným krížom sa šiesti žiaci našej školy, Viktor Janok, Jozef Talian (obaja z II.B), Fabián Gaži, Samuel Kirvej, Timotej Lučik a Branislav Repko (všetci z I.A), na čele s Martinom Hreškom zo IV.B vybrali vykladať nákladné auto plné škatúľ s potravinami. Potravinovú pomoc využije SČK pre tých, ktorí ju potrebujú. Sme radi, že sme svojimi svalmi mohli aj takto pomôcť.

     • Darovanie krvi

     • Dňa 13.9.2019 študenti našej školy pod vedením Ing. Marcela Volohdu opäť darovali krv na hematologicko-transfuziologickom oddelení.Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zmeniť, resp. zvrátiť osud iného človeka a zachrániť mu život.Prvýkrát takýmto spôsobom pomohli študenti Holinka Kamil, Palenčik Tomáš, Špitalik Branislav, Karoľ Timotej, Rohun Tomáš, Ptáček Samuel.K darcom krvi patrí aj Jozef Labon zo IV.A, pre ktorého to bol v poradí druhý odber krvi. Ing. Marcel Volohda daroval krv po štyridsiatykrát.Aktívna účasť na darovaní krvi sa stala pre žiakov našej školy tradíciou. Sme radi, že niekoľkokrát v roku môžeme takýmto spôsobom pomôcť tým, ktorí našu pomoc naozaj potrebujú. Účastníkom patrí obrovské ďakujem.

     • Rodičovské združenie

     • Vo štvrtok 19.9.2019 sa o 15:00 hod. uskutoční plenárne zasadnutie ZRPŠ, po ktorom budú nasledovať triedne rodičovské združenia.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

     • Milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude v pondelok 2. septembra 2019.Žiaci II., III. a IV. ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi v triedach o 7:55. Prváci počkajú pred hlavným vchodom, kde budú rozdelení podľa odborov do tried.Tešíme sa na vás!

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje