• Rozhodnutie RÚVZ v Humennom

     • Oznamujeme, že rozhodnutím RUVZ v Humennom dochádza k prerušeniu prezenčného vyučovania do 04.02.2022. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.

     • Odovzdávanie stužiek

     • Piatok 28.1.2022 bol pre našich štvrtákov výnimočný. Možno nie až tak, ako si predstavovali, ale napriek obmedzeniam si nenechali pokaziť slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek.

     • O.V.S. - prenájom nebytových priestorov

     • Prešovský samosprávny kraj zastúpený správcom majetku – Strednou odbornou školou polytechnickou, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

      zverejňuje

      obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej  zmluvy na prenájom  nehnuteľného majetku  PSK, v správe správcu  majetku , Nebytové priestory v objekte Škola, zapísaná na LV 8362, na parc. KN C  4111/1, súpisné číslo stavby 1550 o výmere 73,94 m2.

      Žiadosti je potrebné doručiť poštou alebo osobne na sekretariát školy v termíne do 15.02.2022 do 08:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

      „Obchodná verejná súťaž  Nájom nebytových priestorov  –  neotvárať!“

      Bližšie informácie sú uverejnené na webovej stránke www.po-kraj.sk.

      Kontakt: 0903 636 851

     • Žije sa nám krajšie

     • Neoddychovali sme ani počas vianočných prázdnin, ale skrášlili sme interiér našej školy. Znížili sme podhľady na chodbách, steny dostali nový náter a máme aj nové osvetlenie. Opäť sa nám bude na našej škole žiť o čosi krajšie.

     • 32. ročník olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 26.11.2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 18 žiakov prvých, druhých, tretích a štvrtých ročníkov. Samuel Meričko z 3. A zvládol písomnú aj ústnu časť olympiády najlepšie zo všetkých a umiestnil sa na prvom mieste.  Druhým najúspešnejším žiakom bol Daniel Behún z 1. A a na peknom treťom mieste sa umiestnil Benjamín Muľár z triedy 4. A. Vyhodnotenie olympiády spolu s vyhodnotením ostatných súťaží sa konalo tradične na Mikuláša. Uvedení žiaci dostali okrem diplomov aj darčekové poukážky. Všetkým zúčastnením ďakujeme za účasť a Samuelovi Meričkovi prajeme veľa šťastia na okresnom kole.

     • pIsQworky – postupové online kolo

     • Víťaz školského kola piškvoriek – tím II. A  s názvom PARA BELLUM v zložení Marián Džurbala, Peter Fedorko, Adam Mihálik, Timotej Marcinov a Yaroslav Zinchenko, absolvoval online súťaž v rámci postupového kola za región Slovensko. Chlapci bojovali v pondelok 22. novembra 2021 v siedmich turnajoch proti náhodne prideleným tímom žiakov stredných škôl z celého Slovenka. V rámci 34 tímov obsadili pekné 13. miesto. Síce ešte potrebujú veľa trénovať, ale aj tak im ďakujeme za reprezentáciu a veríme, že v nasledujúcom ročníku súťaže bude našu školu reprezentovať v tejto súťaži viac tímov.

     • iBobor - hlavná súťaž

     • Žiaci našej školy sa zapojili v tomto školskom roku aj do hlavnej súťaže iBobor. V kategórii JUNIOR súťažilo celkovo 10500  súťažiacich s dosiahnutým priemerným počtom bodov 35,52 z 80 bodov celkovo. Z našej školy to boli: jeden žiak I.B, sedem žiakov I.A a desať žiakov II.A. Najlepšie výsledky dosiahli Peter Fedorko z II.A (49,33 bodov, percentil 81,85), Daniel Timko z II.A (44,67 bodov, percentil 74,55) a Alex Volohda z I.A (42,67 bodov, percentil 69,39). V kategórii SENIOR súťažilo 5 516 súťažiacich s dosiahnutým priemerným počtom bodov 34,49 z 80 bodov celkovo. Za našu školu to boli šiesti žiaci III.A, kde obaja Samovia boli v počte získaných bodov nad priemerom s dosiahnutým percentilom nad 60.  Aj keď sme nezískali diplom, všetkým patrí vďaka, že nabrali odvahu a reprezentovali školu.

     • Konferencia READYCON

     • Ľudský pokrok nevyhnutne prináša zmeny, ktoré sa vo veľkej miere odzrkadlia na trhu práce. Globalizácia, automatizácia, digitalizácia a desiatky ďalších trendov menia požiadavky zamestnávateľov na svojich potenciálnych zamestnancov, nevynímajúc absolventov stredných a vysokých škôl. Aké sú však prvé kroky, ktoré môžu študenti začať robiť už dnes, aby bol ich prechod od školskej lavice k zmysluplnej pracovnej pozícii čo najplynulejší? READYCON je najväčšou konferenciou o budúcnosti trhu práce.

      Cieľom tejto konferencie je každoročne poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Táto problematika sa však dotýka mnohých odborov a aby si v tejto téme dokázal každý študent nájsť to svoje, organizátori vytvorili šesť oblastí, na ktoré sa mohli študenti pripojiť – od IT cez Elektrotechniku, Strojárstvo, Stavebníctvo, Zdravotníctvo až po Obchod.

      Aj naši študenti IV.A, z odboru informačné a sieťové technológie, sa zúčastnili tejto online konferencie, kde získali informácie od viacerých expertov, ktorí pôsobia v rôznych organizáciách, akými sú napr. Google, Európska vesmírna agentúra, Facebook, Národné centrum robotiky, univerzita Oxford a mnohé ďalšie.

     • Európsky deň jazykov

     • Európsky deň jazykov sa každý rok nesie v duchu rôznych aktivít. Tento rok si žiaci našej školy v rámci hodín cudzieho jazyka otestovali svoje vedomosti v Lingvakvíze. Ten preveril ich vedomosti nielen v oblasti cudzích jazykov, ale aj v oblasti materinského jazyka a “medzinárodného jazyka” Esperanto. Niektorí žiaci, v snahe dosiahnuť čo najvyššie skóre, prejavili veľkú súťaživosť. Dôležitá nebola len správnosť odpovede, ale aj rýchlosť odpovede.

      Ďalšia aktivita mala za cieľ priblížiť americký futbal. Vyučujúci telesnej výchovy Mgr. Marián Serbák v rámci hodín telesnej výchovy porozprával žiakom o najpopulárnejšom americkom športe - americkom futbale a ochotne odpovedal na ich otázky. Žiaci si tiež mali možnosť vyskúšať originálnu prilbu amerického futbalu a zahádzať si originálnou loptou tzv. šiškou. Už len tak môcť si zahrať americký futbal so všetkým, čo k tomu patrí!

     • Cesta do tajov programovania

     • Žiaci prvého ročníka študijného odboru 2561 M informačné a sieťové technológie začínajú prvé kroky v programovaní v predmete robotika. Vylepšujú si priestorovú orientáciu a vnímanie skladaním 3D PUZZLE (fyzicky aj online). A hravou formou programovania autíčka PROBOT sa prepracujú až k programovaniu robotov, ktoré si sami postavia podľa vlastnej fantázie. Aj keď sú to len LEGO roboti, môžu vyzerať zaujímavo a čo dokážu, to záleží len na tom, ako ich žiaci naprogramujú. V tomto roku im pribudla ďalšia možnosť a tou je programovania BBC micro:bit zariadení v prostredí MaceCode.

     • Sladká pomoc

     • Kampaň Sladká pomoc je misijnou iniciatívou, ktorou motivujeme dobrovoľníkov na Slovensku k pomoci pre mládež a deti v misijných krajinách. Vhodnou príležitosťou je hlavne misijný mesiac október. Každý, kto chce pomôcť, preukazuje tak solidaritu s Cirkvou na celom svete. Čistý zisk z kampane smeruje do projektov pre deti a mládež, ktoré spravuje Pápežské misijné dielo detí.

      Aj naša škola sa pripojila k tejto kampani a okrem sladkej pochúťky sme získali aj sladký pocit z pomoci.

     • Odborná prax multimédiá

     • Žiaci I. ročníka odboru multimédiá na odbornej praxi s p. riaditeľom Ing. Bačom vyrábali propagačné predmety školy a dopadlo to úspešne. Grafické návrhy vypracoval Ing. Volohda.

     • Šatne v novom šate

     • V septembri sme sa pustili aj do sťahovania šatní. Naši žiaci vymaľovali triedy a presťahovali všetky skrinky. Vznikli tri nové miestnosti plné skriniek. Do šatní tak prišlo svetlo a slnečné lúče.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje