• Opäť otvárame školu pre všetkých žiakov

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od pondelka 17. mája 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetky triedy našej školy. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín. Pred vstupom do školy je potrebné odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bližšie informácie poskytnú žiakom a ich zákonným zástupcom triedni učitelia.

     • Absolventi odboru informačné a sieťové technológie 2021

     • Štyri roky ubehli ako voda. To sa zvykne vravievať. Pre nás však štyri roky znamenali veľa. Kým sme sa stihli ako-tak spoznať, život nám skomplikovala celosvetová pandémia. Uplynulý rok bol náročný pre nás všetkých. Museli sme si zvyknúť na dištančné vyučovanie, mnohí sme siahli na dno svojich síl, zistili sme, čo všetko dokážeme a určite sme dospeli. S hrdosťou oznamujem, že ja a mojich 18 chlapcov sme to zvládli! Nás táto situácia zomkla a posilnila, vytvorili sme RODINU, v ktorej má každý svoje miesto a každý je rovnako dôležitý. A na to, čo sme zažili, budeme s úsmevom spomínať. Chlapci, vybehnite do sveta a bojujte každý deň aspoň tak, ako ste bojovali tento rok.

      Mgr. Miriam Krišková, triedna učiteľka IV.A (2017 - 2021)

     • Odovzdávanie stužiek IV.A

     • Dlhodobá pandemická situácia pripravila našich tohtoročných maturantov o kopec zážitkov z posledného ročníka na strednej škole. Aby však mali na čo spomínať, v piatok 23. apríla 2021 žiaci IV.A študijného odboru informačné a sieťové technológie predsa len stužky od triednej učiteľky dostali. Odovzdávanie stužiek sa síce konalo v komornej atmosfére, no bolo o to viac emotívne. Slnečné počasie sme využili aj na fotenie, ktoré prebiehalo v réžii jedného z maturantov.

     • AKO KRITICKY MYSLIEŤ – VERZIA PRE NÁROČNÝCH

     • Ako sa nenechať nachytať? Ako rozpoznať argumentačné triky? A ako si v sebe pestovať odolnosť pred spadnutím do myšlienkových pascí? Aj týmito otázkami sa zaoberali účastníci online workshopu s Paľom Lackom z Demagog.sk, ktorého sa zúčastnil v stredu 21.04.2021 aj člen Žiackej školskej rady Fabián Gaži. Aj keď mladí ľudia majú občas problém s počúvaním autorít, Milgramov experiment ich presvedčil o opaku. Mal za úlohu zmerať ochotu účastníka robiť niečo, čo môže byť v rozpore s jeho svedomím. V druhej časti workshopu dominovala sila argumentov a kritické myslenie.

     • Oznam

     • Riaditeľ školy rozhodol o obnovení prezenčného vyučovania žiakov končiacich ročníkov - tried III.C, IV.A a IV.B od pondelka 29.03.2021. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín. V ostatných triedach pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou.

     • Rodičovské združenie ONLINE

     • Počas budúceho týždňa od 14.03.2021 do 18.03.2021 sa postupne vo všetkých triedach uskutoční rodičovské združenie formou online stretnutia. Prosíme rodičov, aby sledovali správy na Edupage alebo kontaktovali triednych učiteľov.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie.

     • 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia našej školy!

      Máte záujem skvalitniť výchovnovzdelávací proces na našej škole? Darujte nám, prosím, 2% z Vašich daní.

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie vybavenia školy.

      Budeme radi, ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu.

      Vopred ďakujeme za Vašu podporu.

     • Oznam

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom ako štatutárny orgán rozhoduje o PRERUŠENÍ PREVÁDZKY ŠKOLY v termíne od pondelka 8. marca 2021 až do odvolania.Od 8. marca 2021 sa prerušuje prezenčné vyučovanie žiakov končiacich ročníkov. Vo všetkých ročníkoch bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou.K znovuotvoreniu strednej školy príde v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie. O znovuotvorení budú žiaci a ich zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom webovej stránky alebo Edupage.

     • Oznam

     • Žiaci IV.A, IV.B a III.C pokračujú od pondelka 01.03.2021 vo vzdelávaní prezenčnou formou.

      Žiaci I., II. ročníka a III.A, III.B pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

     • OZNAM

     • Žiaci IV.A, IV.B a III.C pokračujú od pondelka 15. 2. 2021 vo vzdelávaní prezenčnou formou v škole.

      Žiaci I., II. ročníka a III.A, III.B pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

     • 1.polrok šk. roku 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí študenti, oznamujeme Vám, že:

      • od 25. januára 2021 pokračuje vyučovanie dištančne pre všetkých žiakov školy;
      • pedegogická rada sa bude konať 28. januára 2021, známky sa uzatvárajú do 26. januára.2021 do 14:00 hod.;
      • o spôsobe vyučovania od 01. februára 2021 Vás budeme informovať.
     • Pokračujeme dištančne

     • Vážení rodičia, milí študenti, oznamujeme Vám, že:

      • od 18. januára 2021 pokračuje vyučovanie dištančne pre všetkých žiakov školy;
      • o spôsobe vyučovania od 25. januára 2021 Vás budeme informovať.
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí študenti, oznamujeme Vám, že:

      • 10. januára 2021 končia zimné prázdniny;
      • 11. januára 2021 začína vyučovanie, ktoré bude počas týždňa 11. 1. 2021 – 15. 1. 2021 prebiehať dištančne (z domu) pre všetkých žiakov školy;
      • o spôsobe vyučovania od 18. januára 2021 Vás budeme informovať.
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje