• Študentské voľby

     •  Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu ,,Študentské voľby“. V stredu 5. februára 2020 mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa simulovaných volieb do Národnej rady Slovenskej republikyVolebná miestnosť bola na našej škole otvorená od 8:40 do 10:15 a na priebeh volieb dohliadala študentská volebná komisia v zložení Martin Hreško, Fabián Gaži a Michal Lisý - členovia Žiackej školskej rady. 

      Žiaci si mali možnosť ,,na nečisto“ vyskúšať ako voliť a bližšie sa oboznámili s priebehom volieb. Okrem iného študentské voľby dávajú mladým priestor vyjadriť svoj názor, zvyšujú povedomie o voľbách na Slovensku a podnecujú záujem študentov o politické dianie v krajine. ​Zviditeľnia sa pre skutočných oprávnených voličov, ktorí si často mylne myslia, že mladí nemajú dostatok kompetencie na to, aby sa k politike vyjadrovali.  

     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 29. januára 2020 sa konala na našej škole OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV. Zúčastnilo sa jej celkovo 12 žiakov z I.A triedy. Vedomostný test pozostával z 15 otázok. Najviac sa darilo žiakom Fabiánovi Gažimu a Matúšovi Šarovi, ktorí dosiahli rovnaký počet bodov a umiestnili sa na 1. mieste, 2. miesto obsadil Fabián Juhás a na 3.mieste sa umiestnili Denis Babinec a Martin Mikuláško.

      Cieľom Olympiády ľudských práv je prispieť k ľudsko-právnemu vzdelávaniu, vzdelaniu k demokratickému občianstvu a celkovému skvalitneniu poznatkov a postojov v oblasti ľudských práv. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme!

     • Futbalový turnaj o putovný pohár ŽŠR

     • Vo štvrtok 19. decembra 2019 zorganizovala Žiacka školská rada pri SOŠ polytechnickej v Humennom I. ročník Futbalového turnaja o putovný pohár ŽŠR. Do turnaja sa zapojilo osem tried. Hralo sa v dvoch skupinách. V skupine A hrali triedy I.A, II.A, III.A a IV.A a v skupine B zase triedy I.B, II.B, III.B a IV.B. Víťazi oboch skupín sa dostali do finále. Putovný pohár ŽŠR získali žiaci IV.B triedy, Samuel Ptáček, Patrik Červeňák, Adam Štofira, Matúš Ondika a Alexej Murín, ktorý im odovzdal ich spolužiak a predseda žiackej školskej rady MArtin Hreško.

     • Úradné hodiny

     • Počas vianočných prázdnin bude SOŠ polytechnická v Humennom v dňoch 23.12. a 31.12.2019 zatvorená. V prípade potreby využite telefonický kontakt 0903 636 851.

     • Študentské trénerské centrum spoločnosti Microsoft

     • Máme ďalších dvoch študentov zo študijného odboru informačné a sieťové technológie, ktorí sa dostali do programu spoločnosti Microsoft a boli prijatí do Študentského trénerského centra. Adrián Varga z II.A a Adrián Kovaľ z III.A, srdečne blahoželáme a tešíme sa z Vášho úspechu.

     • Ocenení žiaci

     • Dňa 17.12.2019 si úspešní riešitelia školského kola Olympiády v anglickom jazyku a informatickej súťaže iBobor prevzali diplomy a poukážky na nákup v hodnote 10 € z rúk organizátorov súťaží, ktorými boli Mgr. Chomaničová za ANJ a Ing. Sabolová za INF. Oceneným žiakom sa prihovoril aj riaditeľ školy, ktorý im poďakoval za reprezentáciu a poprial veľa úspechov do budúcnosti. Za ANJ si ceny prevzali žiaci Enrik Hotovčin zo IV.A, Marián Belay z III.B a Samuel Meričko z I.A a za INF Jozef Labon zo IV.A a Jozef Kačmár spolu so Samuelom Meričkom z I.A.

      Z úspechov našich žiakov sa tešíme.

     • Zlatý darca krvi

     • Pán učiteľ Ing. Marcel Volohda patrí k pravidelným dobrovoľným darcom krvi. V novembri si dokonca prevzal zlatú Janského plaketu za 40 odberov krvi. K darcovstvu krvi motivuje aj našich žiakov a spolu s nimi sa niekoľkokrát do roka zúčastňuje odberov krvi. ĎAKUJEME!

     • Úsmev ako dar

     • V utorok 10. decembra 2019 sme sa aj my zapojili do zbierky Úsmev ako dar. Branislav Repko, Fabián Gaži (obaja z I.A), Adam Buday z II.A a Viktor Janok z II.B vyzbierali viac ako 50 EUR. Z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí nám prispeli.

     • 25. ročník súťaže Mladý remeselník

     • V dňoch 5. a  6. decembra 2019 sa v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Prešove uskutočnil už 25. ročník súťaže zručnosti Mladý remeselník v odbore murár a stolár aj s medzinárodnou účasťou.

      Našu školu reprezentovali dvaja žiaci druhého ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby Maroš Harvila a Daniel Miškovič pod vedením majstra odborného výcviku Ladislava Saláka.

      Žiaci mohli na tomto podujatí prezentovať svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti počas dvoch dní. Podujatie sa konalo pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja v zastúpení Mgr. Kataríny Jurčišinovej z odboru školstva PSK, z oddelenia pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie, ktorá srdečne privítala chlapcov zo stredných škôl Košického a Prešovského kraja, ako aj hostí z poľského Tarnowa.

      Teoretický test bol prvou súťažnou disciplínou, po ktorej nasledovalo poučenie o BOZ pred praktickou časťou. V tejto časti žiaci mali za úlohu vyhotoviť segment steny z presných tvárnic YTONG hrúbky 100 mm podľa výkresovej dokumentácie. Druhý deň bolo ich úlohou vyhotoviť keramický obklad a osadiť rohové lišty do otvoru steny.

      Žiaci našej školy obsadili v silnej konkurencii štvrté miesto .

      Ako v závere zdôraznil Mgr. Juraj Kredátus, PhD., vedúci oddelenia metodických činností a športu z Odboru školstva PSK, v dnešnej dobe je veľmi ťažké nájsť dobrých remeselníkov, a preto nás teší, že na našej škole nám rastú budúci šikovní majstri svojho remesla.

     • Na sv. Mikuláša...

     • Aj nás prišiel v piatok 6. decembra 2019 navštíviť sv. Mikuláš. Čerti ponaháňali nezbedníkov a poprášili im tváre čiernym uhlím. Tých poslušnejších Mikuláš pochválil a dal im sladkú odmenu.

     • Beseda pre budúcich stavbárov

     • Vo štvrtok 5. decembra 2019 našu školu navštívil Ing. František Baník, PhD. zo spoločnosti Banik a syn s.r.o. Pre žiakov študijných odborov operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení a učebného odboru murár prednášal o obnoviteľných zdrojoch energie. Budúci stavbári sa tak dozvedeli nové informácie o solárnych a fotovoltických  systémoch, o tepelných čerpadlách či o kotloch na biomasu.

     • 30. ročník Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 22. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 20 žiakov. Najúspešnejším z nich bol Enrik Hotovčin zo IV. A. Na druhom mieste skončil Marián Belay z III. B a tretím najúspešnejším bol Samuel Meričko z I. A. Víťazom srdečne blahoželáme a Enrikovi Hotovčinovi prajeme veľa úspechov na okresnom kole.

     • Konferencia pre žiacke školské rady PSK

     • Dňa 21.11.2019 sa dvaja žiaci našej školy, Viktor Janok z II.B a Fabián Gaži z I.A, zúčastnili Konferencie pre žiacke školské rady Prešovského kraja. Počas tohto stretnutia prebehli dve prednášky, v rámci ktorých prednášajúci žiakov povzbudili k sebadôvere a motivovali ich k práci v žiackej školskej rade. Takisto sa predstavili členovia žiackych školských rád z rôznych stredných škôl v Prešovskom samosprávnom kraji, predviedli svoje aktivity, napr. webové stránky či hry, ktoré vytvorili. Súčasťou stretnutia boli aj voľby do stredoškolského parlamentu PSK.

     • Európsky týždeň proti drogám

     • Európsky týždeň boja proti drogám, vyhlásený z iniciatívy EÚ, bol prvýkrát vyhlásený v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri, sa viac ako inokedy organizujú pre verejnosť aktivity, ktoré napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

      Na základe toho sme na našej škole zorganizovali v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Humennom besedu so zameraním najmä na legálne drogy - nikotín. 

      Žiakom I.A bol premietnutý dokumentárny film  "Kým stúpa dym...“ s následnou prednáškou a diskusiou s Mgr. Zlaticou Kožinovou. Tento výchovno-vzdelávací dokumentárny film reaguje na závažnú skutočnosť v oblasti zneužívania tabakových výrobkov deťmi a mládežou na Slovensku. DVD je súčasťou prvého národného protifajčiarskeho projektu.

     • Odborný výcvik

     • Odborný výcvik študentov zo študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje