• Otvorenie školského roka 2022/2023

     • Nový školský rok 2022/2023 otvoríme v pondelok 5. septembra 2022 o 8:00.

      Žiaci II. - IV. ročníka pôjdu do tried svojich triednych učiteľov. 

      Žiaci prvého ročníka počkajú na školskom dvore, ich triedni učitelia si ich prídu osobne vyzdvihnúť.

      Pri nástupe do školy je potrebné odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti. Môžete ho podať elektronicky po prihlásení sa na Edupage stránku školy alebo písomne. Tlačivo nájdete na vrátnici školy alebo na nižšie uvedenom odkaze. Za neplnoletých žiakov odovzdávajú vyhlásenie ich zákonní zástupcovia.

      Tešíme sa na Vás. 

     • Záver školského roka sa niesol v odovzdávaní cien

     • V rámci spolupráce s iniciatívou „Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky“ boli žiaci našej školy odmenení za vytvorenie 4 inštruktážnych videí podľa zadaných kritérií. Ide o žiakov 1. A triedy - Samuela Rudžika, odbor: multimédia a Alexa Volohdu, odbor: informačné a sieťové technológie. Za ich odvedenú prácu získali vecné ceny. Srdečne gratulujeme!

     • Slovenské technické múzeum v Košiciach

     • Exkurzia umožňuje žiakom poznávať predmety a javy v ich bezprostrednej realite a v tomto duchu sa žiaci I.C a II.C zúčastnili dňa 29. júna 2022 exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

      Múzeum dokumentuje vývoj vedy a techniky na Slovensku. Je jediným svojho druhu v našej krajine. Za roky svojej existencie zhromaždilo vyše 16 000 zbierok a návštevníkom tak ponúka viaceré bohaté a zaujímavé expozície.

      Vývoj hutníctva vo svete s dôrazom na domáce tradície prezentuje expozícia Hutníctvo, ktorá približuje počiatky metalurgie medi, farebných kovov, železa.

      Kované predmety v sekcii Umelecké kováčstvo dokumentujú zručnosť slovenských kováčov.

      Zbierka elektrotechniky priblížila žiakom najzaujímavejšie exponáty – telegrafy a telefóny, fonografy a gramofóny, magnetofóny a videotechniku, rádioprijímače, televíznu techniku, výpočtovú techniku, domáce elektrospotrebiče a meracie prístroje.

      Vstúpili sme aj do ordinácie prvého slovenského dentistu Františka Kusku i na pracovisko zubného technika.

      Žiakov zaujal najmä vývoj telegrafnej techniky a počiatky telefónnych prístrojov v expozícii Oznamovacia elektrotechnika, ktorá pre tých „skôr narodených“ bola milou spomienkou na detstvo.

     • Stránkové hodiny počas letných prázdnin

     • Pondelok        od 8:00 hod. do 11:00 hod.

      Utorok            od 8:00 hod. do 11:00 hod.

      Streda            od 8:00 hod. do 11:00 hod.

      Štvrtok           od 8:00 hod. do 11:00 hod.

      Piatok            od 8:00 hod. do 11:00 hod.

     • Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach

     • Dňa 29. júna 2022 sa žiaci I.B, II.B, I.A a III.A zúčastnili prehliadky Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Toto múzeum je venované osobnosti kráľa pop-artu, Andyho Warhola, ktorého rodičia pochádzali z neďalekej obce Miková. Prehliadku múzea nám obohatila lektorka svojím výkladom. Domov sme cestovali s dobrou náladou a spevom.

     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • V dňoch 21.- 23.06.2022 sa žiaci III.A triedy zúčastnili kurzu na ochranu života a zdravia. Počas kurzu plnili úlohy z oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, topografie, zdravotníckej prípravy, absolvovali tiež športovo-branné disciplíny – hod granátom (na cieľ a do diaľky) a streľbu zo vzduchovky. Súčasťou kurzu bolo aj poznávanie prírody, ktoré bolo realizované turistickou prechádzkou do rekreačnej oblasti Hubková – Obrázok.

     • Spišský hrad a Solivar

     • Dňa 28.6.2022 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie na významné miesta v rámci východoslovenského regiónu - múzeum Solivar v Prešove a Spišský hrad.

      Múzeum v Solivare tvorí unikátny komplex technických stavieb, ktoré vypovedajú o spôsobe výroby a spracovaní soli zo soľanky zo 17. storočia a Spišský hrad je jeden z najväčších hradných komplexov  strednej Európy. V horúci letný deň nám lektori  porozprávali  príbehy o ťažbe soli a spoznali sme históriou opradený Spišský hrad. Žiaci boli vďační nielen za množstvo informácií, ale aj za chladivé občerstvenie na hrade a hradnú mučiareň, ktorá na rozdiel od dávnych dôb, dnes poskytla žiakom ochladzujúce osvieženie.

     • Drevené kostolíky v okolí Sniny

     • Dňa 28.júna 2022 sa uskutočnila poznávacia exkurzia drevených kostolíkov nachádzajúcich sa v okolí Sniny. Zúčastnili sa jej žiaci I.B a III.A triedy študijných odborov operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení a sieťové a informačné technológie. So záujmom si ich všetci prehliadli v obciach Topoľa, Ruský Potok a Uličské Krivé. Zvláštnosťou týchto unikátnych kostolíkov je technológia výstavby – všetok materiál musel byť z dreva a pri stavbe sa nesmeli použiť klince. Postavené boli okolo roku 1700. Cerkev archanjela Michala v Topoli je na strmom kopci nad dedinou, obklopuje ju cintorín a v jej areáli sa nachádza aj samostatná zvonica. Pod kopcom sa nachádza pomník Alexandra Duchnoviča, rusínskeho buditeľa, básnika, pedagóga a historika, ktorý sa narodil v Topoli a je považovaný za vedúcu osobnosť národného hnutia na východnom Slovensku a Podkarpatsku. V pravoslávnom chráme sv. Michala v Ruskom Potoku sú vystavené cenné liturgické knihy vytlačené cyrilikou vo Ľvove. Cerkev archanjela Michala v Uličskom Krivom sa nachádza uprostred obce a svojou krásou upútava pozornosť všetkých okoloidúcich. S nadšením sme si vypočuli rozprávanie našich sprievodcov o týchto jedinečných stavbách a odniesli si tak kopec informácií o našej vzácnej architektúre.

     • Odborná exkurzia vodnej nádrže Starina

     • Dňa 15. júna 2022 sa uskutočnila odborná exkurzia do vodnej nádrže Starina ako najväčšej vodnej nádrže na pitnú vodu na Slovensku, a zároveň najväčšieho zdroja pitnej vody v strednej Európe. Zúčastnilo sa jej 37 žiakov I.B, II.B a III.A triedy študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Keďže táto vodná nádrž sa nachádza na území Národného parku Poloniny, nemohli sme si nevšimnúť nádhernú okolitú prírodu, ktorá je často vyhľadávaným turistickým cieľom. Uprostred nádrže sa nachádza plošina, tzv. „lievik“. Aby sme sa tam dostali, museli sme zostúpiť asi 50 metrov pod korunu hrádze a následne vystúpiť na združený funkčný objekt, t.j. vežu v strede nádrže. Na vyhliadkovú plošinu vedie približne 700 schodov.  „Lievik“ je spojený s budovou dlhými chodbami s potrubiami, ktorými sa voda odvádza do Úpravne vody v Stakčíne. V tuneli je liaheň rýb, ktoré sú vypúšťané do nádrže. Súčasťou celej exkurzie bol odborný a pútavý výklad pracovníka vodnej stavby. Žiaci získali veľa informácií o samotnej stavbe – jej vzniku, konštrukcii, prevádzke a hlavne funkcii nádrže.

     • Boje v Karpatoch 1914/1915

     • Témou tohtoročnej dejepisnej exkurzie bola 1. svetová vojna – Boje v Karpatoch 1914/1915, ktorá bola realizovaná vďaka finančnej podpore mesta Humenné. Študenti I.A a II.A navštívili Expozíciu 1.svetovej vojny v Medzilaborciach. Prezreli si tu stovky exponátov, ktoré sú svedkami ťažkých bojov priamo na severovýchode Slovenska. Ďalšou zastávkou bola Krypta vojakov 1. svetovej vojny v Osadnom. Žiaci si prezreli kryptu nachádzajúcu sa pod oltárnou časťou pravoslávneho chrámu, ktorá je najväčším podchrámovým pohrebiskom na Slovensku a v ktorej je pochovaných 1025 vojakov ruskej a rakúsko-uhorskej armády.  Okrem hrobu v krypte videli aj vzácne  ikony a tabule informujúce o historických zaujímavostiach obce. Cieľom exkurzie bolo prepojiť teoretické dejepisné vedomosti s praktickým poznaním histórie  nášho kraja.

     • 8. ročník festivalu Študentského remesla v Kežmarku

     • V dňoch 9. a 10. júna 2022 sa v Kežmarku uskutočnil 8. ročník festivalu Študentského remesla, ktorý organizuje kežmarská Súkromná spojená škola, Biela voda.

      Ako uviedla v príhovore hlavná organizátorka tohto podujatia, riaditeľka školy, Anna Jurgovianová, hlavným cieľom je budovanie a spájanie záujmu detí a žiakov o remeslá, ich vznik a históriu, o ľudovú tvorivosť a kultúru. Zároveň upozornila, že tento festival je jedným z najväčších podujatí svojho druhu na Slovensku. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a jeho súčasťou bol aj bohatý a pestrý kultúrny program, ktorý sa začal už 9. júna Ekumenickou pobožnosťou, večerným lampiónovým sprievodom, kultúrnymi vystúpeniami a vyvrcholil tradičným sprievodom mestom 10. júna,  v ktorom študenti kráčali v dobových kostýmoch.

      Na festivale, okrem prezentácie rôznych remesiel a umení, prebehlo šesť hlavných súťaží a síce – stolár, murár, kaderník, kuchár, folklór a odevná súťaž. Každá zo súťaží priniesla zaujímavé výkony mladých majstrov zo stredných odborných škôl z celého Slovenska.

      Súťaže sa vykonávali pred zrakmi širokej verejnosti a tak návštevníci mohli posúdiť a ohodnotiť šikovnosť a kreativitu súťažiacich žiakov. Aj v tom je tento festival unikátny. Hlavné slovo však nakoniec predsa len mala porota.

      Našu školu reprezentovali v murárskej súťaži dvaja študenti III. ročníka v študijnom odbore mechani stavebnoinštalačných zariadení, a to Maroš Brečka a Samuel Dudič pod vedením majstra odbornej výchovy Bc. Jozefa Taňkoša.

      V murárskej súťaži sa zúčastnilo 8 dvojčlenných družstiev. Pred súťažou dostali všetky družstvá vápno, cement, tehly a drevo a úlohou bolo založiť a vymurovať jednoprieduchový komín o rozmeroch 45x150x45 cm. Jedna strana komína musela byť zároveň ešte omietnutá hrubou omietkou a muselo byť urobené aj šalovanie komínovej hlavice z dosák. Naši študenti si počínali veľmi dobre a umiestnili sa na krásnom 3. mieste.

      Chlapci si okrem umiestnenia a zaujímavých cien odniesli aj veľa nových zážitkov a skúseností a presvedčili sa, že remeslo má zlaté dno, nielen tradíciu, ale aj budúcnosť. 

     • Robotický Battle

     • V Košiciach sa 6. júna 2022 konal ďalší ročník robotickej súťaže, ktorej cieľom je popularizácia robotiky a informatiky na školách. Naša škola sa do súťaže zapojila prvýkrát a reprezentovali ju žiaci Daniel Behún, Samuel Slanina a Patrik Šporík z triedy I.A odboru informačné a sieťové technológie. Ich tím PolyWagen obsadil štvrté miesto v kategórii Vlastný model. Model auta samostatne skonštruovali a naprogramovali ako LEGO robota na hodinách robotiky. Porota ocenila projekt, ktorý pozostával z modelu auta ovládaného diaľkovo a plagátu, ktorým ho prezentovali. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov do nových výziev.

     • Majstrovstvá Slovenska v mas-wrestlingu

     • Dňa 20.05.2022 sa družstvo našich chlapcov z II.B v zložení Marek Hromý, Dávid Bezeg, Jakub Tkáč a Dalibor Hesek zúčastnilo Majstrovstiev Slovenska v mas-wrestlingu. Za účasti reprezentantov Slovenska v tomto športe naše družstvo po dvoch prehrách a jednej výhre obsadilo konečné tretie miesto v skupine a do semifinálových bojov už nezasiahlo. Ďakujeme našim chlapcom za reprezentáciu školy v tomto netradičnom športe.

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • V piatok 20. mája 2022 sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi zo študijných odborov informačné a sieťové technológie, operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení a mechanik hasičskej techniky, ktorých čaká "už len" maturitná skúška. Poďakovali sme členovi školského parlamentu Viktorovi Janokovi. Triedne učiteľky maturantov odviedli pred vchodové dvere, kde si poslednýkrát zazvonili a pred školou sa rozlúčili aj s ostatnými učiteľmi a žiakmi.

     • S odborníkom o cybersecurity

     • Utorok a streda (17.- 18.5.2022) bola pre našich žiakov zo študijných odborov informačné a sieťové technológie a multimédiá náročná, ale aj inšpiratívna. Zúčastnili sa dvojdielnej prednášky a diskusie s odborníkom s bezpečnostnou previerkou NATO a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti – Karolom Suchánkom (https://www.karolsuchanek.com) a zástupcom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Andrejom Bederkom, tiež zástupcom digitálnej koalície (https://digitalnakoalicia.sk).

      Žiakom bolo predstavených „20 KROKOV K CYBERSECURITY“ – rýchlokurz najdôležitejších zásad pre bezpečnú prácu s digitálnymi zariadeniami na internete. Odborníci nám prezradili, kde robíme chyby a v závere nám zadali bonusovú úlohu s možnosťou osobnej konzultácie s odborníkom. Počas druhého dňa sme si vypočuli prednášku na tému „60 MINÚT O CYBERSECURITY“ – praktické skúsenosti s možnosťou vyskúšať si odporúčané postupy a aplikácie na vlastnom mobile, viac o etickom hackerovi – ako začať.

      Asi najväčšia diskusia nastala pri pojmoch heker či etický heker. Zložitosť hesiel a dvojfaktorové overovanie by malo byť samozrejmosťou nielen pre našich študentov, ale pre nás všetkých, ktorí využívame služby internetu. Praktickou ukážkou toho, ako jednoducho sa dá obísť zabudnuté heslo do Windowsu nám prednášajúci vyrazil dych. Len dúfame, že rôzne utilitky či online nástroje nebudú zneužité v našej sieti J. Takže, bezpečnosť nadovšetko.

      Naši prváci z odboru multimédiá zabezpečili priamy prenos z tejto udalosti do sveta. Prvotiny ukázali nedostatky, ktoré však svojím záujmom a cieľavedomosťou títo študenti už priebežne odstraňujú, a tak posúvajú školu, pedagógov aj celý kolektív k týčeným cieľom v tejto oblasti.

      Záznam zo stretnutia si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli alebo priamo na týchto odkazoch:

      Prvý diel: https://youtu.be/tIuuJi9Eges

      Druhý diel: https://youtu.be/zq73DqFYFCE

      Pre nás ostatných to bola aj priateľská a povzbudzujúca návšteva z RÚZ. Overili sme si, či plníme vlastné predsavzatia v oblasti IT a vzdelávania. Výsledkom nie je spokojný žiak, ale cieľavedomý mladý človek, ktorý má čo ponúknuť spoločnosti, v ktorej sa pohybuje.

     • Podpora vo forme materiálu

     • Včera 18.5.2022 sa naplnila darovacia zmluva medzi našou školou a firmou SLOVARM, ktorá ako jedna z prvých firiem podporila učebný odbor inštalatér materiálom zo svojej výroby v Myjave. Študenti sa tak budú môcť zdokonaľovať napríklad v zvaroch na PP-R potrubí. Za pomoc pri vzdelávaní nových inštalatérov ďakujeme a veríme, že budú inšpiráciou aj pre ďalších partnerov vo výrobnej sfére.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje