• Vyučovanie:

    Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). 

    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok). 

    Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

    Prázdniny:

    Prázdniny

    Posledný deň
    vyučovania pred

    začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania
    po prázdninách

    jesenné 27. 10. 2023 (piatok) 30. 10. 2023 – 31. 10. 2023 02. 11. 2023 (štvrtok)
    vianočné 22. 12. 2023 (piatok) 23. 12. 2023 – 07. 01. 2024 08. 01. 2024 (pondelok)
    jarné 23. 02. 2024 (piatok) 26. 02. 2024 – 01. 03. 2024 04. 03. 2024 (pondelok)
    veľkonočné 27. 03. 2024 (streda) 28. 03. 2024 – 02. 04. 2024 03. 04. 2024 (streda)
    letné 28. 06. 2024 (piatok) 01. 07. 2024 – 01. 09. 2024 02. 09. 2024 (pondelok)

    Maturita:

    Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

    slovenský jazyk a literatúra                12. marca 2024 (utorok)

    anglický jazyk                                     13. marca 2024 (streda)

    matematika                                         14. marca 2024 (štvrtok)

     

    Klasifikačné porady:

    štvrťročná                                           16. novembra 2023 (štvrtok)

    polročná                                             25. januára 2024 (štvrtok)

    trištvrťročná                                        09. apríla 2024 (utorok)

    koncoročná                                    24. júna 2024 (pondelok)

    Zmena termínov vyhradená.

                                 

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
    066 57 Humenné
    Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje