• Vyučovanie:

    Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).

    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok). 

    Prázdniny:

    Prázdniny

    Posledný deň

    vyučovania pred

    začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania

    po prázdninách

    jesenné 28. 10. 2020 (streda) 29. 10. 2019 – 30. 10. 2020 02. 11. 2020 (pondelok)
    vianočné 22. 12. 2020 (utorok) 23. 12. 2020 – 07. 01. 2021 08. 01. 2020 (piatok)
    polročné 29. 01. 2021 (piatok) 01. 02. 2021 (pondelok) 02. 02. 2021 (utorok)
    jarné 19. 02. 2021 (piatok) 22. 02. 2021 - 26. 02. 2021 09. 03. 2021 (pondelok)
    veľkonočné 31. 03. 2021 (streda) 01. 03. 2021 – 06. 03. 2021 07. 03. 2021 (streda)
    letné 30. 06. 2021 (streda) 01. 07. 2021 – 31. 08. 2021 02. 09. 2021 (štvrtok)

     

    Maturita:

    Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

    slovenský jazyk a literatúra                 17. marca 2021 (utorok)

    anglický jazyk                                     18. marca 2021 (streda)

    matematika                                         19. marca 2021 (štvrtok)

     

    Klasifikačné porady:

    štvrťročná                                          

    polročná                                             26. januára 2021 (utorok)

    trištvrťročná                                        13. apríla 2021 (utorok)

    koncoročná                                        23. júna 2021 (streda)

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje