• Vyučovanie:

    Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). 

    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok). 

    Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

    Prázdniny:

     

    Prázdniny

    Posledný deň

    vyučovania pred

    začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania

    po prázdninách

    jesenné27. 10. 2021 (streda)28. 10. 2021 – 29. 10. 202102. 11. 2020 (utorok)
    vianočné22. 12. 2021 (streda)23. 12. 2021 – 07. 01. 202210. 01. 2022 (pondelok)
    polročné03. 02. 2022 (štvrtok)04. 02. 2022 (piatok)07. 02. 2022 (pondelok)
    jarné18. 02. 2022 (piatok)21. 02. 2022 - 25. 02. 202228. 02. 2022 (pondelok)
    veľkonočné13. 04. 2022 (streda)14. 04. 2022 – 19. 04. 202220. 04. 2022 (streda)
    letné30. 06. 2022 (štvrtok)01. 07. 2022 – 02. 09. 202205. 09. 2022 (pondelok)


    Maturita:

    Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

    slovenský jazyk a literatúra             15. marca 2022 (utorok)

    anglický jazyk                                     16. marca 2022 (streda)

    matematika                                        17. marca 2022 (štvrtok)


    Klasifikačné porady:

    štvrťročná                                           18. novembra 2021 (štvrtok)

    polročná                                             27. januára 2022 (štvrtok)

    trištvrťročná                                        21. apríla 2022 (štvrtok)

    koncoročná                                        23. júna 2022 (štvrtok)

     

                                 

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje