• Vyučovanie:

    Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).

    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok). 

    Prázdniny:

    Prázdniny

    Posledný deň

    vyučovania pred

    začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania

    po prázdninách

    jesenné 29. 10. 2019 (utorok) 30. 10. 2019 – 31. 10. 2019 04. 11. 2019 (pondelok)
    vianočné 20. 12. 2019 (piatok) 23. 12. 2019 – 07. 01. 2020 08. 01. 2020 (streda)
    polročné 31. 01. 2020 (piatok) 03. 02. 2020 (pondelok) 04. 02. 2020 (utorok)
    jarné 28. 02. 2020 (piatok) 02. 03. 2020 - 06. 03. 2020 09. 03. 2020 (pondelok)
    veľkonočné 08. 04. 2020 (streda) 09. 04. 2020 – 14. 04. 2020 15. 04. 2020 (streda)
    letné 30. 06. 2020 (utorok) 01. 07. 2020 – 31. 08. 2020 02. 09. 2020 (streda)

     

    Maturita:

    Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

    slovenský jazyk a literatúra                 17. marca 2020 (utorok)

    anglický jazyk                                     18. marca 2020 (streda)

    matematika                                         19. marca 2020 (štvrtok)

     

    Klasifikačné porady:

    štvrťročná                                           20. novembra 2019 (streda)

    polročná                                             28. januára 2020 (utorok)

    trištvrťročná                                        16. apríla 2020 (štvrtok)

    koncoročná                                        24. júna 2020 (streda)

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20, Humenné, 066 57
 • Fotogaléria

  • Mladý remeselník
  • Uzol SANET
  • Slávnostné odovzdávanie stužiek 2019
  • Odborný výcvik
  • Mladý tvorca 2019
  • Deň vedy a techniky 2019
  • Fotoalbum školy