• Podnikateľská gramotnosť

     • Naši štvrtáci sa vo štvrtok 15. decembra 2022 pripravovali na život po skončení strednej školy. Na troch vyučovacích hodinách pracovali v skupinách a získavali vedomosti a zručnosti z oblasti finančnej a podnikateľskej gramotnosti. Lektori boli s ich prácou spokojní a chlapci sa tešili, že pracovali s veľkými obnosmi peňazí, hoci v reálnom živote nepoužiteľnými.

     • Mikuláš v škole

     • Chlapci zo školského parlamentu k nám aspoň na chvíľu vniesli trocha dobrej nálady, úsmevu a predvianočnej nálady. Konečne k nám tento rok zavítal Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi – čertmi a anjelom.  Žiakov a zamestnancov školy obdaroval sladkosťou a tých neposlušných zafúľal uhlím.

     • Noví členovia Digitálnej koalície

     • Ideme ďalej....

      Pod takýmto názvom sa konali v dňoch 30.11.-1.12.2022 oslavy 5. výročia založenia Digitálnej koalície, kde bola naša škola slávnostne prijatá za člena. V rámci slávnostného večera, ktorý bol súčasťou najväčšej a najvplyvnejšej konferencie o digitalizácii a moderných technológiách na Slovensku - konferencie ITAPA, bolo niekoľkokrát poukázané na nedostatok ľudských zdrojov v digitálnom svete. Práve preto Digitálna koalícia vznikla. Jej cieľom je mobilizovať napriek spektrom verejných, súkromných, akademických a občianskych organizácií a inštitúcií na Slovensku pre zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov, všetkých zamestnancov a vo vzdelávaní. Členovia vstupujú do Digitálnej koalície dobrovoľne a bezplatne formou pristúpenia k Memorandu členov Digitálnej koalície súčasne s prijatím hodnotných záväzkov na zvládnutie dopadov Industry 4.0 na ľudské zdroje – digitálnu transformáciu spoločnosti (do roku 2020) a aktivitami a odbornými príspevkami podporujúcimi zvyšovanie digitálnych zručností.

      Názov tohtoročných osláv platí aj pre nás – ideme ďalej....

     • Majstrovstvá okresov v šachu

     • V utorok 29. novembra 2022 sa v priestoroch klubu Šachy Reinter, n.o. uskutočnili Školské majstrovstvá okresov Humenné, Snina a Vranov nad Topľou v šachu stredných škôl a 2. stupňa osemročných gymnázií 2022/23. Našu školu reprezentovali 5 šachisti: Dávid Bača, Alex Volohda, Peter Fedorko, Daniel Timko a Radoslav Labon. Konečne po dlhšom čase zasadli za skutočné šachovnice a užívali si šach so všetkou atmosférou, ktorá k tomu patrí. Nebolo to najhoršie. Bača (11. miesto), Volohda (13. miesto) a Fedorko (17. miesto) získali 4 body a Timko s Labonom 3 body zo siedmich možných. Ak si predstavíme, že medzi hráčmi boli aj niekoľkonásobní majstri Slovenska, je to úspech. Pocit dobrého výkonu hrial aj počas cesty domov. Tešíme sa už teraz na budúci rok.

     • Pro Educo 2022

     • V stredu 30. novembra 2022 sme sa vybrali na medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO 2022 do Košíc. Ide o prezentáciu aktuálnych tém z oblasti vzdelávania. Ako študenti odboru informačné a sieťové technológie nás najviac zaujímali prezentácie univerzít, na ktorých je možné študovať informatiku. Zastavili sme sa pri stánkoch univerzít v Brne, Zlíne, Žiline či Trenčíne. Okrem toho sme videli aj živého hada, parádne auto, dostali sme balóny a brožúrky, na chvíľu sme mali svätožiary, a to bola konečná.

      Dávid, Samo, Rado + p. uč. M.

     • Deň otvorených dverí 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň otvorených dverí 2022.

      Stredná odborná škola (SOŠ) polytechnická vítala mládež i dospelákov. Deň otvorených dverí v piatok 25. novembra prezentoval žiakom základných škôl i pedagógom možnosť ďalšieho pokračovania štúdia v učebných alebo študijných odboroch školy v nadväznosti uplatnenia sa na trhu práce.

      „Naša škola ponúka historicky už stavebné odbory plus odbory zamerané na informatiku – z nej vychádzajú aj informačné a sieťové t

      ZDROJechnológie a multimédiá. To znamená všetko od programovania, softvérové aplikácie, tvorbu stránok až po grafiku, potlač predmetov, tričiek, reklamná činnosť s výstupom, ktorými sú fotografia a video, spracovanie obrazu a zvuku. V stavebných odboroch sme zameraní na murovanie, debnenie, obkladačské práce až po inštalácie plynu, vody a kúrenia,“ konkretizoval v stručnosti portfólio školy Anton Bača, riaditeľ SOŠ polytechnická.

      Prierez informácií o študijných a učebných odboroch, o chode školy aj v systéme duálneho vzdelávania, čo o úspechoch žiakov SOŠ polytechnická na súťažiach až celoslovenskej úrovne dostal aj zástupca primátora mesta Ondrej Babjarčík, ktorý si s poslancami PSK prezrel aj vyučovanie priestory na teoretickú i praktickú časť výchovno-vzdelávacieho procesu.

      „Informácie o škole som mal, avšak terajšia návšteva mi upresnila mnohé o študijných odboroch, milo ma až prekvapila vybavenosť učební. Keď sa hovorí o Strednej odbornej škole polytechnickej, väčšina z nás si predstaví z minulosti SOU stavebné. Súčasnosť však nastavuje iné zrkadlo množstva odborov zo spektrom rôzneho zamerania – potenciálom i zázemím, pracovným uplatnením. Nadchlo ma multimediálne štúdio, aj v ďalších odboroch maximálne využitie moderných technológií. Škola má pre mesto Humenné veľký prínos i potenciál,“ konštatoval Ondrej Babjarčík.

      Marián ŠkubaTlačový referát Mestský úrad

     • Dištančné vyučovanie

     • Na základe rozhodnutia riaditeľa školy bude vyučovanie v piatok 25.11.2022 prebiehať dištančne prostredníctvom Edupage z dôvodu konania Dňa otvorených dverí na SOŠ polytechnickej v Humennom. Odborný výcvik žiakov v systéme duálneho vzdelávania a žiakov vo firmách prebieha prezenčne. V pondelok 28.11.2022 bude prebiehať prezenčne vo všetkých ročníkoch.

     • Mladý remeselník 2022

     • Súťaž zručnosti Mladý remeselník sa konala 15. – 16.11.2022 v Prešove. My sme tentokrát vyslali dva tímy – stolárov aj murárov v zastúpení Adam Gajdoš, Daniel Chromý (II.C), Bohdan Zhmurko a Samuel Prislupčák (III.B). Úlohou murárov bolo zhotoviť segment z tvárnic Ytong podľa výkresovej dokumentácie. Stolári sa museli popasovať so zhotovením drevenej kozy. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu a majstrom Bc. Jozefovi Taňkošovi, Bc. Pavlovi Taňkošovi a Bc. Mariánovi Hodorovi prípravu žiakov na súťaž!

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom v súlade s § 150, ods. 5 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      poskytuje všetkým žiakom dňa 18.11.2022

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      z prevádzkových dôvodov.

      Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín v pondelok 21.11.2022 vo všetkých ročníkoch.

     • pIšQworky – oblastné kolo

     • Loptoši z I.A si dnes zahrali piškvorky v oblastnom postupovom kole na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove. Postup im unikol len o vlások, a tak tím „Loptošov“ v zložení Dávid Bača, Jakub Terefenko, Lukáš Andrejov, Martin Hrustič a Peter Macko obsadil v konkurencii ôsmich tímov pekné štvrté miesto. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy. No a pre všetkých, ktorí sa v budúcom školskom roku plánujú zúčastniť tejto medzinárodnej súťaže organizovanej spolkom Student Cyber Games od roku 2008, máme len jednu radu: Trénujte!

     • Imatrikulácia prvákov

     • V utorok 15. novembra 2022 sa aula našej školy zaplnila prvákmi. Členovia školského parlamentu pre nich pripravili imatrikuláciu – po našom „uchaľak“, po absolvovaní ktorého sa stali oficiálne žiakmi SOŠ polytechnickej. V súťažiach dokázali, že sú nielen šikovní, ale majú aj zmysel pre humor. Na záver zložili sľub prvákov, ktorý veríme, že budú počas celého štúdia poctivo dodržiavať.

     • Odborný výcvik stavbárov

     • Žiaci I.B, III.B a I.C z odborov operátor stavebnej výroby a murár v spolupráci s firmou GaS-FéR usilovne pracujú na rekonštrukcii administratívnej budovy v Kamenici nad Cirochou. Pripravujú podklady pre kladenie dlažby a nanášanie omietok. 

     • Trenčiansky robotický deň 2022

     • V dňoch 9. - 10.11.2022 sa v Trenčíne konala celoslovenská súťažná prehliadka robotov s medzinárodnou účasťou. Našu školu na súťaži reprezentovalo mužstvo z odboru informačné a sieťové technológie v zložení Samuel Slanina, Daniel Behún a Patrik Šporík, ktorí skonštruovali a predviedli robotické auto. Hoci popri silnej konkurencii nezískali víťazné ocenenie, získali inšpiráciu do ďalšieho vývoja robotických zariadení a veríme, že v konštruovaní a programovaní budú naďalej pokračovať.

     • iBobor 2022

     • Informatická súťaž iBobor ovládla základné a stredné školy po celom svete aj na jeseň tohto roku. V kategórii JUNIOR súťažilo v rámci Slovenka celkovo 11 644  súťažiacich s dosiahnutým priemerným počtom bodov 36,95 z 80 bodov celkovo, pričom úspešných riešiteľov bolo 2 537 (viac na iBobor - štatistické vyhodnotenie 2022/23). V tejto kategórii za našu školu súťažili siedmi žiaci I.A a dvaja žiaci II.A. V kategórii SENIOR súťažili za našu školu desiati žiaci III.A a piati žiaci IV.A. V rámci Slovenska to bolo celkovo 5 918 súťažiacich. Priemer získaných bodov bol 32,18 z 80, pričom úspešných riešiteľov bolo 550. V tomto ročníku má naša škola štyroch úspešných riešiteľov. Sú to Lukáš Andrejov z I.A (56 bodov, percentil 85,67), Dávid Bača z I.A (54 bodov, percentil 83,62), Daniel Timko z III.A (57,66 bodov, percentil 96,79) a Samuel Meričko zo IV.A (56 bodov, percentil 95,72). Aj ďalší dvaja žiaci v kategórii Junior a piati v kategórii Senior dosiahli počet bodov vyšší ako bol celoslovenský priemer. Všetkým súťažiacim patrí vďaka, že nabrali odvahu, reprezentovali školu a prejavili súťaživého ducha.

     • Finančná akadémia

     • Finančná gramotnosť nie je samozrejmosťou, a preto sa naša škola rozhodla zapojiť do projektu Finančná akadémia. Ide o vzdelávací cyklus, ktorého cieľom je poskytnúť mladým ľudom informácie, aby vedeli správne narábať s peniazmi a aby k nim pristupovali s väčšou zodpovednosťou. 

      Vo štvrtok 10. novembra 2022 sa žiaci III.A, III.B a III.C zúčastnili prvej lekcie „BOHATÍ ALEBO CHUDOBNÍ“,  ktorá sa uskutočnila pod vedením lektorov zo spoločnosti Partners Group. Táto lekcia poskytla žiakom úvodné informácie do finančnej gramotnosti a investovania, ktoré si mohli hneď precvičiť aj na modelovej situácii. Veľmi sa im to páčilo a už teraz sa vyjadrili, že sa tešia na ďalšie vzdelávanie.

     • IT SHOW v Košiciach

     • V piatok 4. novembra 2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka študijných odborov informačné a sieťové technológie a multimédiá zúčastnili výstavy IT SHOW 2022 v Košiciach. Táto výstava priniesla najnovšie technológie, expertov IT a prezentácie významných svetových značiek o trendoch v oblasti informačných technológií a novinkách na trhu.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje