• Rodičovské združenie

     • Milí rodičia!

      Oznamujeme Vám, že vo štvrtok 16.09.2021 o 16:00 sa v jednotlivých triedach uskutoční rodičovské združenie. Prosíme, do školy vstupujte s nasadeným rúškom a použite dezinfekciu. 

     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Nový školský rok 2021/2022 otvoríme vo štvrtok 2. septembra 2021 o 7:50.

      Žiaci II. - IV. ročníka pôjdu do tried svojich triednych učiteľov. 

      Žiaci prvého ročníka počkajú na školskom dvore, ich triedni učitelia si ich prídu osobne vyzdvihnúť.

      Pri nástupe do školy je potrebné odovzdať vyhlásenie o bezpríznakovosti. Môžete ho podať elektronicky po prihlásení sa na Edupage stránku školy alebo písomne. Tlačivo nájdete na vrátnici školy alebo na nižšie uvedenom odkaze. Za neplnoletých žiakov odovzdávajú vyhlásenie ich zákonní zástupcovia.

      Povinnosťou žiaka je mať v priestoroch školy prekryté horné dýchacie cesty.

      Tešíme sa na Vás. 

       

     • Stránkové hodiny počas letných prázdnin

     • Pondelok     8:00 hod. do 11:00 hod.

      Utorok          8:00 hod. do 11:00 hod.

      Streda          8:00 hod. do 11:00 hod.

      Štvrtok         8:00 hod. do 11:00 hod.

      Piatok           8:00 hod. do 11:00 hod.

     • Zelená budúcnosť

     • Vďaka RegioEnergy Východ, n. o. sa žiaci a pedagogickí zamestnanci našej školy v dňoch 23. a 24.6.2021 mohli zúčastniť na dvojdňovom online webinári. Nosnými témami boli metóda LCA/LCC, smart energetika a smart budovy, fotovoltika a obnoviteľné zdroje energie. Zvlášť nás zaujali prvky internetu vecí v praxi, fotovoltika a obnoviteľné zdroje energie. Tiež sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o zelených budovách a projektoch. Organizátorovi aj všetkým prednášajúcim za túto skúsenosť ďakujeme.

    • Po stopách SNP - Dukla 2021
     • Po stopách SNP - Dukla 2021

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Po stopách SNP - Dukla 2021.

      O tom, že dejepis nie sú len letopočty, sa mohli dňa 17.6.2021 presvedčiť žiaci I.A, I.B a II.A. Vďaka dotácii, ktorú sme získali z rozpočtu mesta Humenné, sme mohli vyraziť „Po stopách SNP“. Prvou zastávkou našej dejepisnej exkurzie bola návšteva Vojenského múzea vo Svidníku, kde sme si prezreli exponáty z I. a II. svetovej vojny a v areáli Parku bojovej techniky vojenskú techniku z tohto obdobia. Druhou zastávkou bola Vyhliadková veža na Dukle, z ktorej sme mali ako na dlani celú panorámu kraja, kde sa rodila naša sloboda. Poslednou zastávkou bol Pamätník 1. československého armádneho zboru na Dukle. Za veselého spevu „našich chlapcov“ nám cesta domov ubehla rýchlo.

     • Základy bezpečnosti v IT v modernom priemysle

     • V spolupráci so spoločnosťou Moitin s.r.o. a ASIT o.z sa dňa 3. a 4. júna na našej škole uskutočnilo školenie: Základy bezpečnosti IT v modernom priemysle, pre žiakov z odboru informačné a sieťové technológie. Na tomto školení sa žiaci bližšie zoznámili so šifrovaním  informácií, fungovaním web serverov, vytváraním a odchytávaním hesiel zo siete, fungovaním webových certifikátov a používaním špeciálneho softvéru pre internetovú bezpečnosť. Študenti sa dozvedeli veľa teoretických informácií, no vyskúšali si to aj prakticky. Hlavným prednášajúcim bol Ing. Jozef Mečiar, ktorému za túto akciu srdečne ďakujeme.

     • Vyučovanie v pondelok 17.05.2021

     • V pondelok 17.05.2021 bude prebiehať prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov školy počas prvých štyroch vyučovacích hodín. Žiaci sa budú adaptovať v triedach so svojimi triednymi učiteľmi a majstrami odbornej výchovy. Z dôvodu konania administratívnej maturity a prijímacích skúšok v náhradnom termíne majú všetci žiaci od 5. vyučovacej hodiny vyučovacie voľno. 

     • Opäť otvárame školu pre všetkých žiakov

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od pondelka 17. mája 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetky triedy našej školy. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín. Pred vstupom do školy je potrebné odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bližšie informácie poskytnú žiakom a ich zákonným zástupcom triedni učitelia.

     • Absolventi odboru informačné a sieťové technológie 2021

     • Štyri roky ubehli ako voda. To sa zvykne vravievať. Pre nás však štyri roky znamenali veľa. Kým sme sa stihli ako-tak spoznať, život nám skomplikovala celosvetová pandémia. Uplynulý rok bol náročný pre nás všetkých. Museli sme si zvyknúť na dištančné vyučovanie, mnohí sme siahli na dno svojich síl, zistili sme, čo všetko dokážeme a určite sme dospeli. S hrdosťou oznamujem, že ja a mojich 18 chlapcov sme to zvládli! Nás táto situácia zomkla a posilnila, vytvorili sme RODINU, v ktorej má každý svoje miesto a každý je rovnako dôležitý. A na to, čo sme zažili, budeme s úsmevom spomínať. Chlapci, vybehnite do sveta a bojujte každý deň aspoň tak, ako ste bojovali tento rok.

      Mgr. Miriam Krišková, triedna učiteľka IV.A (2017 - 2021)

     • Odovzdávanie stužiek IV.A

     • Dlhodobá pandemická situácia pripravila našich tohtoročných maturantov o kopec zážitkov z posledného ročníka na strednej škole. Aby však mali na čo spomínať, v piatok 23. apríla 2021 žiaci IV.A študijného odboru informačné a sieťové technológie predsa len stužky od triednej učiteľky dostali. Odovzdávanie stužiek sa síce konalo v komornej atmosfére, no bolo o to viac emotívne. Slnečné počasie sme využili aj na fotenie, ktoré prebiehalo v réžii jedného z maturantov.

     • AKO KRITICKY MYSLIEŤ – VERZIA PRE NÁROČNÝCH

     • Ako sa nenechať nachytať? Ako rozpoznať argumentačné triky? A ako si v sebe pestovať odolnosť pred spadnutím do myšlienkových pascí? Aj týmito otázkami sa zaoberali účastníci online workshopu s Paľom Lackom z Demagog.sk, ktorého sa zúčastnil v stredu 21.04.2021 aj člen Žiackej školskej rady Fabián Gaži. Aj keď mladí ľudia majú občas problém s počúvaním autorít, Milgramov experiment ich presvedčil o opaku. Mal za úlohu zmerať ochotu účastníka robiť niečo, čo môže byť v rozpore s jeho svedomím. V druhej časti workshopu dominovala sila argumentov a kritické myslenie.

     • Oznam

     • Riaditeľ školy rozhodol o obnovení prezenčného vyučovania žiakov končiacich ročníkov - tried III.C, IV.A a IV.B od pondelka 29.03.2021. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín. V ostatných triedach pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou.

     • Rodičovské združenie ONLINE

     • Počas budúceho týždňa od 14.03.2021 do 18.03.2021 sa postupne vo všetkých triedach uskutoční rodičovské združenie formou online stretnutia. Prosíme rodičov, aby sledovali správy na Edupage alebo kontaktovali triednych učiteľov.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie.

     • 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia našej školy!

      Máte záujem skvalitniť výchovnovzdelávací proces na našej škole? Darujte nám, prosím, 2% z Vašich daní.

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie vybavenia školy.

      Budeme radi, ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu.

      Vopred ďakujeme za Vašu podporu.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje