• Medzinárodná spolupráca

     • Podpisom zmluvy medzi našou školu a Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG z Nemecka sme zavŕšili rokovania o možnosti uplatnenia našich študentov aj v zahraničí bez sprostredkovateľských agentúr. V tejto spoločnosti si uplatnenie môžu nájsť prevažne odborníci z našich stavebných odborov, no aj odbory zamerané na informatiku dostali možnosť spolupráce pri programovaní procesov výroby, či vnášaní čoraz väčšej automatizácie aj do tejto oblasti.

      Ešte v letných mesiacoch bola malá skupinka aj našich zástupcov školy pozrieť si a prerokovať podmienky spolupráce. Prvým výsledkom procesu je otvorenie kurzu nemeckého jazyka na náklady spoločnosti. Do tohto kurzu je možné zapísať aj verejnosť s predpokladom budúcej spolupráce - bezplatne. Spolupráca by mala v budúcnosti vyvrcholiť výmenným pobytom pre zamestnancov a študentov školy, ktorí potencionálne môžu aj takto nájsť svojho nového zamestnávateľa.

      Ďalšie informácie nájde na podstránke:

     • Školský parlament

     • Ešte pred jesennými prázdninami sa v dňoch 26.10.-27.10.2022 členovia Školského parlamentu na našej škole – Patrik Šporík, Marián Džurbala a Adam Mihálik zúčastnili dvojdňového školenia pre nových členov. Na školení sa formou workshopov a diskusií dozvedeli základné informácie o školskom parlamente, o podpornej legislatíve a dokumentoch, ktoré má člen školského parlamentu poznať, aby mohol efektívne vykonávať svoju činnosť. Okrem nových poznatkov a informácií, ktoré sa vďaka Rade mládeže Prešovského samosprávneho kraja dozvedeli, strávili aj dva dni v príjemnej spoločnosti svojich rovesníkov, vymenili si svoje skúsenosti a nápady, ktoré využijú v Školskom parlamente.

     • Šachový turnaj

     • Začiatkom nového školského roka sa nám rozrástla šachová rodina. Keďže je nás konečne viac a chceli sme si zmerať sily, usporiadali sme 21.10.2022 šachový turnaj. Niektorí sa žiaľ nemohli zúčastniť, no aj tak nás bolo 10. Prizvali sme si k nám aj rozhodcu z tímu Šachy Reinter a tak naša hra nabrala na serióznosti. Cesta za víťazstvom nebola vždy ľahká, no každá hra bola zaujímavá a výsledok poniektorých prekvapil.

     • Európsky týždeň programovania

     • Vďaka žiakovi Dávidovi Krešilovi zo IV.A sa vyučovanie 18. a 19.10.2022 stalo pre žiakov I.A v odbore informačné a sieťové technológie omnoho zaujímavejšie. Pripravil si pre nich workshop v rámci Európskeho týždňa programovania. Účelom aktivity bolo priniesť žiakom základné znalosti z programovania a vývoja jednoduchého softvéru. Žiaci programovali v PyCharm - integrovanom vývojovom prostredí pre jazyk Python. Okrem opakovaného výpisu textu a funkčnej kalkulačky naprogramovali Random Password Generator (t. j. generátor náhodných hesiel). Dúfame, že táto aktivita našich prvákov motivuje k programovaniu a Dávidovi prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

     • Pozvánka na raňajky

     • Pod názvom Pozvánka na raňajky sa v utorok 18.10.2022 uskutočnilo podujatie, ktoré organizovala humenská firma ARMATTRADE. Tá spolupracuje s našou školou v rámci odborného výcviku. V tento deň sa žiaci I.C učebného odboru murár a III.B študijného odboru operátor stavebnej výroby spolu s majstrami OV zúčastnili odbornej exkurzie v tejto firme, v ktorej obchodný zástupca talianskej spoločnosti Mut Thermal System Solutions prezentoval výrobky a materiály v oblasti tepelného vykurovania a klimatizácie.

      Naši žiaci sa oboznámili s najnovšími systémami v oblasti vykurovacej techniky. Zároveň si pozreli vzorové kúpeľňové štúdiá.

      Druhou zastávkou našej exkurzie bola firma Džatko Junior, ktorá sa zaoberá, okrem iného, aj výrobou betónových plotov, rúr, skruží a iných betónových výrobkov.

     • pIšQworky – školské kolo

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do jesennej tímovej súťaže v obľúbenej strategickej hre piškvorky. Tí, ktorí mali chuť, prišli s cieľom súťažiť, preukázať schopnosť trpezlivo a logicky uvažovať, ale hlavne sa prišli zabaviť. V školskom kole, ktoré sa konalo 14.10.2022, súťažilo šesť tímov po 5 hráčov. Súťaž prebehla podľa pravidiel súťaže. Na prvom mieste sa umiestnil prvý tím žiakov I.A, na druhom mieste tím žiakov IV.A a na treťom mieste tím žiakov II.A. Všetkým súťažiacim tímom ďakujeme za účasť a súťaživú atmosféru. Víťazný tím bude našu školu reprezentovať v oblastnom  kole. Budeme im držať prsty, aby sa prebojovali až do Grand finále. Pozreli sme sa aj na výsledky jednotlivcov. Najlepší hráči vyraďovacieho kola boli Marián Džurbala, Dávid Bača, Jakub Terefenko a Roman Petro. Marián bude na oblastnom kole reprezentovať našu školu v kategórii Šampióni SŠ ako jednotlivec.

     • Profesia days 2022

     • V prvom októbrovom týždni sa v nových priestoroch Kulturparku v Košiciach konal 4. ročník festivalu pracovných príležitostí. Zúčastnili sa ho aj žiaci našej školy, konkrétne triedy III.A a IV.A so svojimi triednymi učiteľkami. Pracovné príležitosti tu ponúkalo viac ako 70 spoločností v 20-tich odvetviach. Podujatie bolo zamerané na zručnosti, ktoré si mohli žiaci preveriť, rozšíriť alebo dokonca odhaliť svoj talent v Skill Lab zóne. Okrem iného si mohli vyskúšať letový simulátor, virtuálnu realitu či videohry. Umenie 3D tlače a 3D skenovania ponúkal Creative point. Zaujímavé informácie si mohli žiaci vypočuť v prednáškach Ako začať s programovaním a Manažérske zručnosti. Významný bol aj odkaz podujatia o potrebe uplatnenia žien v oblasti IKT a priemyselných technológií. Veríme, že aj touto cestou prispela škola k rozšíreniu poznatkov žiakov, ktoré im umožnia lepšie sa rozhodovať pri ich uplatnení po ukončení stredoškolského štúdia v praxi.

     • Na okraji Schengenu

     • Na začiatku októbra, v posledný vyučovací deň pred víkendom, sme privítali výnimočnú návštevu. Na besedu o fungovaní európskej komisie a parlamentu k nám zavítal europoslanec Vladimír Bilčík, M. Phill., PhD. Zoznámil nás s procesmi fungovania europarlamentu a jednotlivých komisií. Živo diskutoval so študentmi na témy ako napríklad infraštruktúra, vojna na Ukrajine a jej dopady na Európu a podobne. Najživšia však bola debata o kurze eura a dolára. Záznam z tejto besedy nájte na našom YouTube kanáli.

     • Duálne vzdelávanie

     • V piatok, 7.10.2022, podpisom aktualizovanej duálnej zmluvy, sme sa návzájom so stavebnou spoločnosťou Reinter  s.r.o., zaviazali k vzájomnej spolupráci. Spolupráca sa bude týkať študijných odborov operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení a učebného odboru murár. Bližšie infomácie v nasledovnom odkaze.

     • Nocovačka

     • Posledný septembrový deň využili ponuku prváci a druháci z odborov informačné a sieťové technológie a multimédiá na noc plnú hry a zábavy. Noc v škole si užili na GAME párty s virtuálnou realitou či online vysielaním na sociálne siete. Vyskúšali si prácu pred aj za kamerou, prácu youtuberov a hlavne nadviazali nové priateľstvá.

     • Pokračujeme...

     • Naši chlapci pokračujú v prácach vo firme Reinter s.r.o. K stolárom sa pripojili žiaci z druhého ročníka z odborov murár, inštalatér, operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Všetci sa tak učia, ako opracovávať stavebné drevo. 

     • Biela pastelka

     • Lásku na prvý pohľad vnímajú slabozrakí dotykom, sluchom či nádychom. V piatok 23. septembra 2022 sme sa aj na našej škole zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ide o špecializované sociálne poradenstvo a realizáciu kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne. Veríme, že aj vďaka našim príspevkom podporíme nevidiacich v ich úsilí o samostatný a plnohodnotný život.  

     • Odborný výcvik stolárov

     • Žiaci z II. ročníka učebného odboru stolár realizujú odborný výcvik vo firme Reinter s.r.o. Humenné. Opracovávajú drevené hranoly, tmelia a natierajú ich. Takto opracované hranoly sú následne použité na obloženie fasád a na oplotenie. 

     • Nebojme sa poskytnúť prvú pomoc

     • Pre žiakov I.A sme v stredu 14. septembra 2022 v spolupráci so Slovenským Červeným krížom - územný spolok Humenné zorganizovali ukážky prvej pomoci. Ukážky boli zamerané na poskytnutie prvej pomoci v život ohrozujúcich stavoch tak, aby žiaci vedeli tieto poznatky plnohodnotne využiť v prípade potreby priamo v praxi a boli tak pripravení poskytnúť prvú pomoc svojim priateľom či blízkym.

      Ďakujeme riaditeľke PhDr. Silvii Knapíkovej a jej tímu za vyčerpávajúce informácie.

     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia!  

      Oznamujeme Vám, že v utorok 20.09.2022 o 16:00 sa v aule školy uskutoční spoločné rodičovské združenie a následne triedne v jednotlivých triedach.

     • Riaditeľské voľno

     • V súlade s § 150 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. udeľujem žiakom SOŠ polytechnickej v Humennom v dennej a externej forme štúdia riaditeľské voľno dňa 16.septembra 2022 z prevádzkových dôvodov.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje