• Záver školského roka sa niesol v odovzdávaní cien

     • V rámci spolupráce s iniciatívou „Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky“ boli žiaci našej školy odmenení za vytvorenie 4 inštruktážnych videí podľa zadaných kritérií. Ide o žiakov 1. A triedy - Samuela Rudžika, odbor: multimédia a Alexa Volohdu, odbor: informačné a sieťové technológie. Za ich odvedenú prácu získali vecné ceny. Srdečne gratulujeme!

     • Slovenské technické múzeum v Košiciach

     • Exkurzia umožňuje žiakom poznávať predmety a javy v ich bezprostrednej realite a v tomto duchu sa žiaci I.C a II.C zúčastnili dňa 29. júna 2022 exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.

      Múzeum dokumentuje vývoj vedy a techniky na Slovensku. Je jediným svojho druhu v našej krajine. Za roky svojej existencie zhromaždilo vyše 16 000 zbierok a návštevníkom tak ponúka viaceré bohaté a zaujímavé expozície.

      Vývoj hutníctva vo svete s dôrazom na domáce tradície prezentuje expozícia Hutníctvo, ktorá približuje počiatky metalurgie medi, farebných kovov, železa.

      Kované predmety v sekcii Umelecké kováčstvo dokumentujú zručnosť slovenských kováčov.

      Zbierka elektrotechniky priblížila žiakom najzaujímavejšie exponáty – telegrafy a telefóny, fonografy a gramofóny, magnetofóny a videotechniku, rádioprijímače, televíznu techniku, výpočtovú techniku, domáce elektrospotrebiče a meracie prístroje.

      Vstúpili sme aj do ordinácie prvého slovenského dentistu Františka Kusku i na pracovisko zubného technika.

      Žiakov zaujal najmä vývoj telegrafnej techniky a počiatky telefónnych prístrojov v expozícii Oznamovacia elektrotechnika, ktorá pre tých „skôr narodených“ bola milou spomienkou na detstvo.

     • Stránkové hodiny počas letných prázdnin

     • Pondelok        od 8:00 hod. do 11:00 hod.

      Utorok            od 8:00 hod. do 11:00 hod.

      Streda            od 8:00 hod. do 11:00 hod.

      Štvrtok           od 8:00 hod. do 11:00 hod.

      Piatok            od 8:00 hod. do 11:00 hod.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
    • 00 893 358
    • 2021213931
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje