• Odovzdávanie stužiek IV.A

     • Dlhodobá pandemická situácia pripravila našich tohtoročných maturantov o kopec zážitkov z posledného ročníka na strednej škole. Aby však mali na čo spomínať, v piatok 23. apríla 2021 žiaci IV.A študijného odboru informačné a sieťové technológie predsa len stužky od triednej učiteľky dostali. Odovzdávanie stužiek sa síce konalo v komornej atmosfére, no bolo o to viac emotívne. Slnečné počasie sme využili aj na fotenie, ktoré prebiehalo v réžii jedného z maturantov.

     • AKO KRITICKY MYSLIEŤ – VERZIA PRE NÁROČNÝCH

     • Ako sa nenechať nachytať? Ako rozpoznať argumentačné triky? A ako si v sebe pestovať odolnosť pred spadnutím do myšlienkových pascí? Aj týmito otázkami sa zaoberali účastníci online workshopu s Paľom Lackom z Demagog.sk, ktorého sa zúčastnil v stredu 21.04.2021 aj člen Žiackej školskej rady Fabián Gaži. Aj keď mladí ľudia majú občas problém s počúvaním autorít, Milgramov experiment ich presvedčil o opaku. Mal za úlohu zmerať ochotu účastníka robiť niečo, čo môže byť v rozpore s jeho svedomím. V druhej časti workshopu dominovala sila argumentov a kritické myslenie.

     • Oznam

     • Riaditeľ školy rozhodol o obnovení prezenčného vyučovania žiakov končiacich ročníkov - tried III.C, IV.A a IV.B od pondelka 29.03.2021. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín. V ostatných triedach pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou.

     • Rodičovské združenie ONLINE

     • Počas budúceho týždňa od 14.03.2021 do 18.03.2021 sa postupne vo všetkých triedach uskutoční rodičovské združenie formou online stretnutia. Prosíme rodičov, aby sledovali správy na Edupage alebo kontaktovali triednych učiteľov.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie.

     • 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia našej školy!

      Máte záujem skvalitniť výchovnovzdelávací proces na našej škole? Darujte nám, prosím, 2% z Vašich daní.

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie vybavenia školy.

      Budeme radi, ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu.

      Vopred ďakujeme za Vašu podporu.

     • Oznam

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom ako štatutárny orgán rozhoduje o PRERUŠENÍ PREVÁDZKY ŠKOLY v termíne od pondelka 8. marca 2021 až do odvolania.Od 8. marca 2021 sa prerušuje prezenčné vyučovanie žiakov končiacich ročníkov. Vo všetkých ročníkoch bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou.K znovuotvoreniu strednej školy príde v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie. O znovuotvorení budú žiaci a ich zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom webovej stránky alebo Edupage.

     • Oznam

     • Žiaci IV.A, IV.B a III.C pokračujú od pondelka 01.03.2021 vo vzdelávaní prezenčnou formou.

      Žiaci I., II. ročníka a III.A, III.B pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

     • OZNAM

     • Žiaci IV.A, IV.B a III.C pokračujú od pondelka 15. 2. 2021 vo vzdelávaní prezenčnou formou v škole.

      Žiaci I., II. ročníka a III.A, III.B pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

     • 1.polrok šk. roku 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí študenti, oznamujeme Vám, že:

      • od 25. januára 2021 pokračuje vyučovanie dištančne pre všetkých žiakov školy;
      • pedegogická rada sa bude konať 28. januára 2021, známky sa uzatvárajú do 26. januára.2021 do 14:00 hod.;
      • o spôsobe vyučovania od 01. februára 2021 Vás budeme informovať.
     • Pokračujeme dištančne

     • Vážení rodičia, milí študenti, oznamujeme Vám, že:

      • od 18. januára 2021 pokračuje vyučovanie dištančne pre všetkých žiakov školy;
      • o spôsobe vyučovania od 25. januára 2021 Vás budeme informovať.
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí študenti, oznamujeme Vám, že:

      • 10. januára 2021 končia zimné prázdniny;
      • 11. januára 2021 začína vyučovanie, ktoré bude počas týždňa 11. 1. 2021 – 15. 1. 2021 prebiehať dištančne (z domu) pre všetkých žiakov školy;
      • o spôsobe vyučovania od 18. januára 2021 Vás budeme informovať.
     • Projektová logika

     • Ani v čase pandémie a dištančného vzdelávania neprestali byť členovia Žiackej školskej rady na našej škole aktívni. V dňoch 26.11. – 27.11. 2020 sa Fabián Gaži (II.A) zúčastnil online školenia, ktoré organizovala RMPK. Pod názvom „Projektová logika“ sa ukrývali dva dni plné nápadov, informácií a aktivít, ktorých cieľom bolo priblížiť členom žiackych školských rád ako postupovať pri písaní projektov. Prostredníctvom pracovných listov, brainstormingu a iných online aktivít si študenti stredných škôl z Prešovského kraja mohli vymeniť svoje nápady a skúsenosti, ktoré by zlepšili ich študentský život. Veríme, že čoskoro sa z „online sveta“ vrátime do skutočného a tieto nápady vo forme nových projektov budeme môcť na našej škole realizovať. 

     • Dištančné vzdelávanie od 12.10.2020

     • Oznamujeme Vám, že rozhodnutím ministra školstva SR sa s okamžitou platnosťou prerušuje prezenčná forma vzdelávania na stredných školách, zastavuje sa prevádzka internátov a školských jedální. Prerušenie je až do odvolania!!! Od pondelka 12.10.2020 bude prebiehať vyučovanie dištančne prostredníctvom Edupage. Sledujte Edupage, o ďalších zmenách vás budeme informovať.

     • Odborný výcvik stavbárov

     • Odborný výcvik žiakov I., II. a III. ročníka študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení.

     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • V dňoch 7. - 9. septembra 2020 sa uskutočnil kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. a IV. ročníka. Prvé dva dni žiaci strávili na školskom ihrisku a v posledný tretí deň vystúpili na Jasenovský hrad. 

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje