• Majstrovstvá regiónu v šachu

     • V pondelok 28. októbra 2019 sa v priestoroch Šachy Reinter, n. o. v Humennom uskutočnili Majstrovstvá regiónu stredných škôl v šachu.

      Hralo sa podľa švajčiarskeho systému na 7 kôl, 2 x 10 min. + 5 s/ťah, pravidlá FIDE pre rapid šach, bez zapisovania ťahov.

      Podujatia sa celkovo zúčastnilo 27 žiakov z rôznych škôl okresov Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov. Samotné podujatie prebehlo bez komplikácií a bolo zvládnuté na výbornej úrovni. Strednú odbornú školu polytechnickú v Humennom reprezentovali Kovaľ Adrián, Krišo Dávid, Vaňuš František (všetci z III.A) a Labon Jozef zo IV.A.

      V silnej konkurencii sme síce na majstrovstvá kraja nepostúpili, no chlapcom aj tak ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach

     • Dňa 15.10.2019 sa žiaci II.A, III.A a IV.A študijných odborov informačné a sieťové technológie a geodézia, kartografia a kataster zúčastnili Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach. Motívom celého podujatia bola osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Počas rôznych sprievodných aktivít deviatich fakúlt TU a celouniverzitných pracovísk sme zažili kopec zábavy, ale veľa sme sa aj naučili. Zaujalo nás laboratórium počítačových sietí, vyskúšali sme si aj geodetické prístroje a elektroniku.

     • Aktivity žiackej školskej rady

     • V dňoch 15.10. a 16.10.2019 Rada mládeže Prešovského kraja organizovala v Humennom na fare Kostola sv. košických mučeníkov Odborný seminár pre členov žiackych školských rád – základný modul, ktorého sme sa zúčastnili aj my, Fabián Gaži z I.A a Viktor Janok z II.B. Vzdelávanie bolo zamerané na mládežnícku politiku a vzájomnú výmenu skúseností.

      V prvý deň seminára sme sa najprv zoznámili s účastníkmi z okresov Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Humenné. Potom sme sa zaoberali aktivitami súvisiacimi s osobnosťou predsedu žiackej školskej rady. Druhý deň sa niesol v duchu úloh ŽŠR, osobnosťou koordinátora a člena žiackej školskej rady. Hlavným heslom stretnutia bola „PARTICIPÁCIA“. Prednášajúci sa nás snažili prebudiť, aktivizovať a motivovať množstvom aktivít a hier. Najvtipnejšou aktivitou bolo to, keď sme sa mali vybrať do ulíc Humenného a spýtať sa 10 náhodných okoloidúcich, či vedia, čo znamená slovo participácia. Dostali sme rôzne odpovede, aj vtipné, aj vážne. Najlepšia odpoveď bola asi tá: „Ja nie som doktor, odkiaľ mám toto vedieť.“ J

      Na záver sme si mali povedať, aké očakávania sme mali od tohto školenia a či sa aj splnili. Pravdupovediac sme očakávali, že budeme veľa písať, nudiť sa a odrádzal nás aj čas, ktorý sme mali na tomto seminári stráviť. Ale opak bol pravdou. Bola tam zábava, spoznali sme veľa nových tvárí a odniesli sme si odtiaľ kopec nových skúseností, rád, a hlavne veľa zážitkov. A ako bonus sme získali certifikáty o účasti.

      Viktor Janok, Fabián Gaži

     • Súťaž O putovný pohár prezidenta HaZZ SR

     • V dňoch 10.10. a 11.10.2019 sa žiaci  študijného odboru mechanik hasičskej techniky a DHZ zúčastnili súťaže O putovný pohár prezidenta HaZZ SR o najlepšieho hasiča a záchranára, ktorá sa konala na Záchrannej brigáde v Humennom. Počas tejto akcie si žiaci uvedomili, aká náročná a nebezpečná je práca hasiča a záchranára.

     • Na odbornom výcviku - elektromechanik, mechanik počítačových sietí

     • V dňoch 20. a 27. septembra 2019 žiaci I. až III. ročníka odboru elektromechanik – úžitková technika a štvrtáci z odboru mechanik počítačových sietí navštívili rôzne elektro predajne a predajne výpočtovej techniky v meste Humenné. Ich cieľom bolo oboznámiť sa s elektroinštalačným materiálom a výpočtovou technikou. Taktiež mali možnosť obzrieť si prevádzky, v ktorých sa uskutočňuje oprava a servis elektroniky a výpočtovej techniky.

     • Beseda "Obchodovanie s ľuďmi"

     • Obchodovanie s ľuďmi je druhým najvýnosnejším, a zároveň najrýchlejšie rastúcim nelegálnym obchodom na svete. Pre obchodníkov je to biznis ako ktorýkoľvek iný. Jediným rozdielom je, že tovarom sú ľudia. Za minulý rok identifikovali slovenské úrady 46 obetí obchodovania s ľuďmi.

      Táto téma bola aj predmetom besedy pod vedením Mgr. Jany Vyšinovej z Gréckokatolíckej charity v Humennom, ktorá sa uskutočnila 4.10.2019 za účasti žiakov II.A triedy.

      Počas stretnutia žiaci prešli celým mechanizmom obchodovania s ľuďmi - čo to je, kto sa stáva obeťou obchodovania, v akých podmienkach sú obete nútené žiť a pracovať, aké typy prác sú nútené vykonávať, rizikové faktory, inštitúcie zaoberajúce sa problematikou a prevenciou.

      Cieľom besedy bolo zvýšiť informovanosť a povedomie žiakov o danej problematike, poskytnúť užitočné rady, ako sa vyhnúť možnému zneužitiu pri práci, štúdiu či pobyte v zahraničí.

      Na záver si žiaci pozreli krátke filmy, ktoré zachytávali konkrétne prípady obetí obchodovania s ľuďmi a ich ťažký návrat do normálneho života.

     • PROFESIA DAYS 2019

     • Dňa 26.9.2019 sa žiaci III.B, IV.A a IV.B vybrali do Košíc hľadať príležitosti na festivale PROFESIA DAYS 2019. Ich cieľom bolo získať prehľad o pracovných možnostiach v regióne. Išlo o jedinečnú príležitosť nájsť si svoju prvú prácu (alebo aspoň získať prvú predstavu o nej), vypočuť si prednášky inšpiratívnych osobností, navštíviť odborné workshopy. Zaujímavým spôsobom boli prezentované najnovšie technologické vychytávky ako napr. učenie cudzieho jazyka pomocou virtuálnej reality. Keďže tento deň bol aj Európskym dňom jazykov, niektorí žiaci ho oslávili testovaním svojich jazykových schopností, z ktorého si odniesli aj certifikáty. O dôležitosti ovládať jazyky ich presvedčili aj mnohí prezentujúci, ktorí sa im prihovárali často v angličtine a v nemčine. Zúčastnení pedagógovia mali možnosť vidieť ako ide dopredu vývoj v IT sfére a strojárstve, akých absolventov potrebuje pracovný trh. Menej prezentujúcich bolo v oblasti stavebníctva. Získali tiež kontakty pre možnú budúcu spoluprácu, napr. v oblasti odborných exkurzií.

     • Európsky deň jazykov

     • Vo štvrtok 26. septembra 2019 sa v rámci Európskeho dňa jazykov uskutočnila na našej škole beseda s lektorom anglického jazyka, ktorú zorganizovali učiteľky angličtiny, Mgr. Lenka Turcovská a Mgr. Emília Chomaničová. Prváci, druháci a zopár tretiakov malo tak možnosť komunikovať v angličtine, čo samozrejme prinieslo so sebou kopec zábavy.

     • Na odbornom výcviku - operátor stavebnej výroby

     • Žiaci štvrtého ročníka našej školy v študijnom odbore operátor stavebnej výroby začali s plným nasadením hneď od začiatku nového školského roka. Počas odborného výcviku pod vedením majstrov odborného výcviku Bc. Pavla Taňkoša a Jaroslava Murníka pracujú na pracoviskách v Jasenove a v priestoroch detského oddelenia humenskej nemocnice v spolupráci s firmou Reinter s.r.o., Humenné. Sme radi, že naši chlapci robia škole dobré meno, o čom svedčí aj pochvalné vyjadrenie zástupcu spoločnosti Reinter.

     • Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia

     • V pondelok 23. septembra 2019 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili cvičenia na ochranu života a zdravia v oddychovej zóne Hubková, kde si popri turistike zveľadili svoje vedomosti zo zdravotníckej prípravy, topografie, civilnej ochrany a dopravnej výchovy. Na záver cvičenia žiaci spoločne s pedagogickými zamestnancami školy v rámci ochrany životného prostredia vyzbierali dve vrecia odpadu, ktorý tu zanechali takzvaní „milovníci prírody“.

      #upracmeslovensko

     • Európsky športový deň

     • V pondelok 23.09.2019 sa v rámci Európskeho týždňa športu uskutočnil futbalový turnaj žiakov 3. a 4. ročníka. Po tuhom boji sa víťazom turnaja stali reprezentanti III.B triedy.

     • Biela pastelka

     • V piatok 20. septembra 2019 sa na našej škole uskutočnila zbierka BIELA PASTELKA. Eurá, ktoré vyzbieral Viktor Janok z II.B a Fabián Gaži z I.A, poputujú na podporu nevidiacich ľudí. Všetkým, ktorí prispeli, zo ❤️ ďakujeme.

     • Hodina prvej pomoci

     • Dňa 12.9.2019 sa na našej škole uskutočnila prednáška prvej pomoci pre žiakov I.A odboru informačné a sieťové technológie. Na tejto prednáške sa žiaci oboznámili so základnými úkonmi potrebnými pri záchrane ľudského života, a to s postupom resuscitácie, masážou srdca, dýchaním z úst do úst, ako správne ošetriť najčastejšie zranenia a zranenia pri zásahu elektrickým prúdom. Prednášajúcim bol žiak našej školy, člen SČK v Humennom a dobrovoľník Martin Hreško, za čo mu ďakujeme.

     • FUTURICON 2019 v Žiline

     • Dňa 16. septembra 2019 sa žiaci IV.A triedy, študijný odbor informačné a sieťové technológie: Patrik Bobaľa, Jozef Labon, Kamil Holinka, Martin Gajdzik a Tomáš Pálenčík, vydali na Žilinskú univerzitu v Žiline. Konal sa tam FUTURICON 2019, ktorý v sebe zahŕňal výstavy, rôzne podujatia, show, prednášky, nábor na školu. Zúčastnení študenti mali možnosť oboznámiť sa s univerzitou. Ďalej si mohli vyskúšať virtuálnu realitu, programovanie robota, hry, ktoré vytvorili študenti VŠ, 3D tlač a pod. Z mnohých prednášok ich zaujali napr. Ako online svet zmenil šport, Live streaming, Snímanie biologických signálov a Zneškodni bombu svojimi vedomosťami. Univerzita žiakov touto akciou motivovala k ďalšiemu štúdiu v danej oblasti a budúci rok ich možno privíta už nie ako návštevníkov, ale ako vlastných študentov.

     • Pomáhali sme...

     • V rámci dlhoročnej spolupráce so Slovenským Červeným krížom sa šiesti žiaci našej školy, Viktor Janok, Jozef Talian (obaja z II.B), Fabián Gaži, Samuel Kirvej, Timotej Lučik a Branislav Repko (všetci z I.A), na čele s Martinom Hreškom zo IV.B vybrali vykladať nákladné auto plné škatúľ s potravinami. Potravinovú pomoc využije SČK pre tých, ktorí ju potrebujú. Sme radi, že sme svojimi svalmi mohli aj takto pomôcť.

     • Darovanie krvi

     • Dňa 13.9.2019 študenti našej školy pod vedením Ing. Marcela Volohdu opäť darovali krv na hematologicko-transfuziologickom oddelení.Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zmeniť, resp. zvrátiť osud iného človeka a zachrániť mu život.Prvýkrát takýmto spôsobom pomohli študenti Holinka Kamil, Palenčik Tomáš, Špitalik Branislav, Karoľ Timotej, Rohun Tomáš, Ptáček Samuel.K darcom krvi patrí aj Jozef Labon zo IV.A, pre ktorého to bol v poradí druhý odber krvi. Ing. Marcel Volohda daroval krv po štyridsiatykrát.Aktívna účasť na darovaní krvi sa stala pre žiakov našej školy tradíciou. Sme radi, že niekoľkokrát v roku môžeme takýmto spôsobom pomôcť tým, ktorí našu pomoc naozaj potrebujú. Účastníkom patrí obrovské ďakujem.

     • Rodičovské združenie

     • Vo štvrtok 19.9.2019 sa o 15:00 hod. uskutoční plenárne zasadnutie ZRPŠ, po ktorom budú nasledovať triedne rodičovské združenia.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

     • Milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude v pondelok 2. septembra 2019.Žiaci II., III. a IV. ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi v triedach o 7:55. Prváci počkajú pred hlavným vchodom, kde budú rozdelení podľa odborov do tried.Tešíme sa na vás!

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje