• Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach

     • Dňa 29. júna 2022 sa žiaci I.B, II.B, I.A a III.A zúčastnili prehliadky Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Toto múzeum je venované osobnosti kráľa pop-artu, Andyho Warhola, ktorého rodičia pochádzali z neďalekej obce Miková. Prehliadku múzea nám obohatila lektorka svojím výkladom. Domov sme cestovali s dobrou náladou a spevom.

     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • V dňoch 21.- 23.06.2022 sa žiaci III.A triedy zúčastnili kurzu na ochranu života a zdravia. Počas kurzu plnili úlohy z oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, topografie, zdravotníckej prípravy, absolvovali tiež športovo-branné disciplíny – hod granátom (na cieľ a do diaľky) a streľbu zo vzduchovky. Súčasťou kurzu bolo aj poznávanie prírody, ktoré bolo realizované turistickou prechádzkou do rekreačnej oblasti Hubková – Obrázok.

     • Spišský hrad a Solivar

     • Dňa 28.6.2022 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie na významné miesta v rámci východoslovenského regiónu - múzeum Solivar v Prešove a Spišský hrad.

      Múzeum v Solivare tvorí unikátny komplex technických stavieb, ktoré vypovedajú o spôsobe výroby a spracovaní soli zo soľanky zo 17. storočia a Spišský hrad je jeden z najväčších hradných komplexov  strednej Európy. V horúci letný deň nám lektori  porozprávali  príbehy o ťažbe soli a spoznali sme históriou opradený Spišský hrad. Žiaci boli vďační nielen za množstvo informácií, ale aj za chladivé občerstvenie na hrade a hradnú mučiareň, ktorá na rozdiel od dávnych dôb, dnes poskytla žiakom ochladzujúce osvieženie.

     • Drevené kostolíky v okolí Sniny

     • Dňa 28.júna 2022 sa uskutočnila poznávacia exkurzia drevených kostolíkov nachádzajúcich sa v okolí Sniny. Zúčastnili sa jej žiaci I.B a III.A triedy študijných odborov operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení a sieťové a informačné technológie. So záujmom si ich všetci prehliadli v obciach Topoľa, Ruský Potok a Uličské Krivé. Zvláštnosťou týchto unikátnych kostolíkov je technológia výstavby – všetok materiál musel byť z dreva a pri stavbe sa nesmeli použiť klince. Postavené boli okolo roku 1700. Cerkev archanjela Michala v Topoli je na strmom kopci nad dedinou, obklopuje ju cintorín a v jej areáli sa nachádza aj samostatná zvonica. Pod kopcom sa nachádza pomník Alexandra Duchnoviča, rusínskeho buditeľa, básnika, pedagóga a historika, ktorý sa narodil v Topoli a je považovaný za vedúcu osobnosť národného hnutia na východnom Slovensku a Podkarpatsku. V pravoslávnom chráme sv. Michala v Ruskom Potoku sú vystavené cenné liturgické knihy vytlačené cyrilikou vo Ľvove. Cerkev archanjela Michala v Uličskom Krivom sa nachádza uprostred obce a svojou krásou upútava pozornosť všetkých okoloidúcich. S nadšením sme si vypočuli rozprávanie našich sprievodcov o týchto jedinečných stavbách a odniesli si tak kopec informácií o našej vzácnej architektúre.

     • Odborná exkurzia vodnej nádrže Starina

     • Dňa 15. júna 2022 sa uskutočnila odborná exkurzia do vodnej nádrže Starina ako najväčšej vodnej nádrže na pitnú vodu na Slovensku, a zároveň najväčšieho zdroja pitnej vody v strednej Európe. Zúčastnilo sa jej 37 žiakov I.B, II.B a III.A triedy študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Keďže táto vodná nádrž sa nachádza na území Národného parku Poloniny, nemohli sme si nevšimnúť nádhernú okolitú prírodu, ktorá je často vyhľadávaným turistickým cieľom. Uprostred nádrže sa nachádza plošina, tzv. „lievik“. Aby sme sa tam dostali, museli sme zostúpiť asi 50 metrov pod korunu hrádze a následne vystúpiť na združený funkčný objekt, t.j. vežu v strede nádrže. Na vyhliadkovú plošinu vedie približne 700 schodov.  „Lievik“ je spojený s budovou dlhými chodbami s potrubiami, ktorými sa voda odvádza do Úpravne vody v Stakčíne. V tuneli je liaheň rýb, ktoré sú vypúšťané do nádrže. Súčasťou celej exkurzie bol odborný a pútavý výklad pracovníka vodnej stavby. Žiaci získali veľa informácií o samotnej stavbe – jej vzniku, konštrukcii, prevádzke a hlavne funkcii nádrže.

     • Boje v Karpatoch 1914/1915

     • Témou tohtoročnej dejepisnej exkurzie bola 1. svetová vojna – Boje v Karpatoch 1914/1915, ktorá bola realizovaná vďaka finančnej podpore mesta Humenné. Študenti I.A a II.A navštívili Expozíciu 1.svetovej vojny v Medzilaborciach. Prezreli si tu stovky exponátov, ktoré sú svedkami ťažkých bojov priamo na severovýchode Slovenska. Ďalšou zastávkou bola Krypta vojakov 1. svetovej vojny v Osadnom. Žiaci si prezreli kryptu nachádzajúcu sa pod oltárnou časťou pravoslávneho chrámu, ktorá je najväčším podchrámovým pohrebiskom na Slovensku a v ktorej je pochovaných 1025 vojakov ruskej a rakúsko-uhorskej armády.  Okrem hrobu v krypte videli aj vzácne  ikony a tabule informujúce o historických zaujímavostiach obce. Cieľom exkurzie bolo prepojiť teoretické dejepisné vedomosti s praktickým poznaním histórie  nášho kraja.

     • 8. ročník festivalu Študentského remesla v Kežmarku

     • V dňoch 9. a 10. júna 2022 sa v Kežmarku uskutočnil 8. ročník festivalu Študentského remesla, ktorý organizuje kežmarská Súkromná spojená škola, Biela voda.

      Ako uviedla v príhovore hlavná organizátorka tohto podujatia, riaditeľka školy, Anna Jurgovianová, hlavným cieľom je budovanie a spájanie záujmu detí a žiakov o remeslá, ich vznik a históriu, o ľudovú tvorivosť a kultúru. Zároveň upozornila, že tento festival je jedným z najväčších podujatí svojho druhu na Slovensku. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a jeho súčasťou bol aj bohatý a pestrý kultúrny program, ktorý sa začal už 9. júna Ekumenickou pobožnosťou, večerným lampiónovým sprievodom, kultúrnymi vystúpeniami a vyvrcholil tradičným sprievodom mestom 10. júna,  v ktorom študenti kráčali v dobových kostýmoch.

      Na festivale, okrem prezentácie rôznych remesiel a umení, prebehlo šesť hlavných súťaží a síce – stolár, murár, kaderník, kuchár, folklór a odevná súťaž. Každá zo súťaží priniesla zaujímavé výkony mladých majstrov zo stredných odborných škôl z celého Slovenska.

      Súťaže sa vykonávali pred zrakmi širokej verejnosti a tak návštevníci mohli posúdiť a ohodnotiť šikovnosť a kreativitu súťažiacich žiakov. Aj v tom je tento festival unikátny. Hlavné slovo však nakoniec predsa len mala porota.

      Našu školu reprezentovali v murárskej súťaži dvaja študenti III. ročníka v študijnom odbore mechani stavebnoinštalačných zariadení, a to Maroš Brečka a Samuel Dudič pod vedením majstra odbornej výchovy Bc. Jozefa Taňkoša.

      V murárskej súťaži sa zúčastnilo 8 dvojčlenných družstiev. Pred súťažou dostali všetky družstvá vápno, cement, tehly a drevo a úlohou bolo založiť a vymurovať jednoprieduchový komín o rozmeroch 45x150x45 cm. Jedna strana komína musela byť zároveň ešte omietnutá hrubou omietkou a muselo byť urobené aj šalovanie komínovej hlavice z dosák. Naši študenti si počínali veľmi dobre a umiestnili sa na krásnom 3. mieste.

      Chlapci si okrem umiestnenia a zaujímavých cien odniesli aj veľa nových zážitkov a skúseností a presvedčili sa, že remeslo má zlaté dno, nielen tradíciu, ale aj budúcnosť. 

     • Robotický Battle

     • V Košiciach sa 6. júna 2022 konal ďalší ročník robotickej súťaže, ktorej cieľom je popularizácia robotiky a informatiky na školách. Naša škola sa do súťaže zapojila prvýkrát a reprezentovali ju žiaci Daniel Behún, Samuel Slanina a Patrik Šporík z triedy I.A odboru informačné a sieťové technológie. Ich tím PolyWagen obsadil štvrté miesto v kategórii Vlastný model. Model auta samostatne skonštruovali a naprogramovali ako LEGO robota na hodinách robotiky. Porota ocenila projekt, ktorý pozostával z modelu auta ovládaného diaľkovo a plagátu, ktorým ho prezentovali. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov do nových výziev.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20
     066 57 Humenné
     Slovakia
    • 00 893 358
    • 2021213931
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje