• Návšteva Humenského kaštieľa

     • Žiaci I.B sa v stredu 12. júna 2024 vybrali na návštevu Humenského kaštieľa. Nezvyčajné bolo, že všetky zaujímavosti si vypočuli v anglickom jazyku.

     • Dejepisná exkurzia – Po stopách SNP

     • Žiaci I.A a II.A sa dňa 11. júna 2024 zúčastnili dejepisnej exkurzie – Po stopách SNP. Duklianske bojisko a pamätníky na Dukle a vo Svidníku sú národné kultúrne pamiatky, venované Karpatsko-duklianskej operácii, ktorá sa odohrala počas 2. svetovej vojny. Prvou zastávkou bolo Vojenské múzeum vo Svidníku, kde si žiaci pozreli autentické zábery z bojov počas SNP a vypočuli zaujímavosti týkajúce sa 1. a 2. svetovej vojny. Prezreli si aj Park bojovej techniky, v ktorom je rozmiestnená vojenská bojová technika používaná počas Karpatsko-duklianskej operácie. Pri štátnej hranici je postavená na mieste pôvodnej pozorovateľne veliteľa zboru generála L. Svobodu vyhliadková veža. Z rozhľadne postavenej v nadmorskej výške 550 m a vysokej 52 m mali možnosť vidieť duklianske bojisko na poľskej i slovenskej strane.

     • Workshop OPEN FOTO SPACE II

     • Žiaci I. A a II. A odboru multimédiá sa zúčastnili v dňoch 03.06.2024 až 07.06.2024 série workshopov v rámci projektu OPEN FOTO SPACE II. Tento projekt, ktorý je druhým ročníkom fotografických vzdelávacích aktivít, organizuje pointA o.z. v spolupráci so Strednou odbornou školou polytechnickou v Humennom a fotoklubom Reflex. Projekt OPEN FOTO SPACE II pozostával zo série workshopov a konzultácií pre študentov, zameraných na zvyšovanie kreatívneho myslenia, osvojovanie si technických zručností a výmenu fotografických poznatkov. Cieľom tvorivého programu s edukačnými aktivitami je podporiť študentov v rozvíjaní ich kreatívnych a technických schopností v oblasti fotografie. Workshopy boli zamerané na výtvarné poňatie portrétu a zátišia vo fotografii, digitálnu fotografiu a prácu so svetlom, modelom a kompozíciou. Študenti mali možnosť zdokonaliť sa vo fotografovaní, aktuálnych fotografických technikách a postprodukcii. Workshopy viedli renomovaní odborníci v oblasti fotografie: Jozef Česla, Lucia Benická, Jozef Lauruský, Vladimíra Savkaničová.

     • Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v mas-wrestlingu

     • V piatok 7. júna 2024 sa v mestskej športovej hale v Michalovciach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska mládeže jednotlivcov v mas-wrestlingu. Našu školu reprezentovali žiaci Ján Bučko (II.C), Matej Bučko (III.C) a Daniel Gutu (II.B). Aj napriek tomu, že naši chlapci nemali skúsenosti zo súťaží na takejto úrovni, kde sa stretli v súbojoch s reprezentantmi Slovenska, a dokonca aj s majstrom Európy, bojovali, čo im sily stačili a svojou húževnatosťou a bojovnosťou si vyslúžili uznanie súperov. Daniel Gutu obsadil v kategórii dorastenci v hmotnosti do 80 kg 5. miesto, Matej Bučko v kategórii juniori v hmotnosti do 80 kg tiež 5. miesto a Ján Bučko v kategórii dorastenci do 70 kg obsadil 3. miesto a vybojoval bronzovú medailu. Všetkým našim chlapcom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu  školy.

     • Konferencia príležitostí

     • Dňa 06. júna 2024 sa žiaci Alex Kondis, Ondrej Žalud a Adrián Dudič zúčastnili Konferencie príležitostí, ktorú organizoval Stredoškolský parlament PSK v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja. Jej cieľom bolo zvýšiť informovanosť žiakov stredných škôl o ich právach a mimoškolských aktivitách zameraných na ich rozvoj. Počas konferencie prebehli inšpiratívne prednášky, interaktívne workshopy a panelová diskusia. Zámerom konferencie bolo inšpirovať a objaviť nové možnosti stredoškolákov v oblasti vzdelávania a osobného rozvoja.

     • Potulná galéria

     • Vo štvrtok 06. júna 2024 do našej telocvične zavítala Potulná galéria so svojím programom „Kto nemá chlieb, je chudobný, kto nemá rozum, je ešte chudobnejší.“ Koncert bol zameraný na dezinformácie, ktoré môžu mať mladí ľudia v dnešnej dobe problém vyhodnocovať.

     • Absolventi 2023/2024

     • Predstavujeme absolventov študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení.

     • Odborná exkurzia do vodnej nádrže Starina

     • Dňa 5. júna 2024 sa uskutočnila odborná exkurzia do vodnej nádrže Starina ako najväčšej vodnej nádrže na pitnú vodu na Slovensku a zároveň najväčšieho zdroja pitnej vody v strednej Európe. Zúčastnilo sa jej 27 žiakov II.B a II.C triedy stavebných študijných a učebných odborov. Uprostred nádrže sa nachádza plošina, tzv. „lievik“. Aby sme sa tam dostali, museli sme zostúpiť asi 50 metrov pod korunu hrádze a následne vystúpiť na združený funkčný objekt, t.j. vežu v strede nádrže. Na vyhliadkovú plošinu vedie približne 600 schodov.  „Lievik“ je spojený s budovou dlhými chodbami s potrubiami, ktorými sa voda odvádza do Úpravne vody v Stakčíne. Súčasťou celej exkurzie bol odborný výklad pracovníka vodnej stavby. Žiaci tak získali veľa informácií o vzniku, konštrukcii, prevádzke a funkcii nádrže.

     • SVETOVÝ LOKÁL – filmový masterclass s dokumentaristom Petrom Kotrhom

     • V úvodnom masterclasse filmového lektora Petra Kotrhu sme sa mohli dozvedieť všetko o plánovanom Filmovom ateliéri v rámci projektu Svetový lokál, realizovaného v rámci Mesta kultúry Humenné 2024. Taktiež aj o pripravovanej Filmovej škole celoročného vzdelávania formou filmových kurzov. Jeho účastníci budú mať príležitosť bezplatne vytvoriť svoje vlastné krátke dokumentárne filmy o meste, v ktorom žijú, o jeho obyvateľoch, špecifikách, problémoch. Dva 4-mesačné semestre budú prebiehať aj za účasti pozvaných celoslovensky uznávaných filmárskych odborníkov, ktorí sa podelia o cenné skúsenosti a rady zo svojej tvorby. Nechýbali ani pútavé filmové ukážky.

     • Prvá pomoc

     • V stredu 29. mája 2024 sa žiaci I.B odborov mechanik stavebnoinštalačných zariadení a operátor stavebnej výroby zúčastnili prednášky o prvej pomoci. Prednášku viedli mladí členovia Červeného kríža, ktorí predviedli, ako poskytnúť základnú prvú pomoc. Vďaka tejto prednáške žiaci získali nové znalosti a schopnosti, ktoré môžu byť veľmi užitočné a pomôcť iným v prípade núdze. 

     • 2. kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľ školy Strednej odbornej školy polytechnickej, Štefánikova 1550/20, Humenné, ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 4, písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa, § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskoršom znení a na základe výsledkov prijímacieho konania

       

      vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok.

     • Skrášľujeme nemocnicu

     • Žiaci I.B triedy sa v rámci 16. ročníka celoslovenskej kampane Týždeň dobrovoľníctva zapojili do aktivity Skrášľujeme nemocnicu. V dňoch 22. mája – 24. mája 2024 opravovali a maľovali plot v Nemocnici A. Leňa v Humennom. Za vykonanú prácu si naši žiaci vyslúžili poďakovanie od vedenia nemocnice.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
    066 57 Humenné
    Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje