• pIsQworky – postupové online kolo

     • Víťaz školského kola piškvoriek – tím II. A  s názvom PARA BELLUM v zložení Marián Džurbala, Peter Fedorko, Adam Mihálik, Timotej Marcinov a Yaroslav Zinchenko, absolvoval online súťaž v rámci postupového kola za región Slovensko. Chlapci bojovali v pondelok 22. novembra 2021 v siedmich turnajoch proti náhodne prideleným tímom žiakov stredných škôl z celého Slovenka. V rámci 34 tímov obsadili pekné 13. miesto. Síce ešte potrebujú veľa trénovať, ale aj tak im ďakujeme za reprezentáciu a veríme, že v nasledujúcom ročníku súťaže bude našu školu reprezentovať v tejto súťaži viac tímov.

     • iBobor - hlavná súťaž

     • Žiaci našej školy sa zapojili v tomto školskom roku aj do hlavnej súťaže iBobor. V kategórii JUNIOR súťažilo celkovo 10500  súťažiacich s dosiahnutým priemerným počtom bodov 35,52 z 80 bodov celkovo. Z našej školy to boli: jeden žiak I.B, sedem žiakov I.A a desať žiakov II.A. Najlepšie výsledky dosiahli Peter Fedorko z II.A (49,33 bodov, percentil 81,85), Daniel Timko z II.A (44,67 bodov, percentil 74,55) a Alex Volohda z I.A (42,67 bodov, percentil 69,39). V kategórii SENIOR súťažilo 5 516 súťažiacich s dosiahnutým priemerným počtom bodov 34,49 z 80 bodov celkovo. Za našu školu to boli šiesti žiaci III.A, kde obaja Samovia boli v počte získaných bodov nad priemerom s dosiahnutým percentilom nad 60.  Aj keď sme nezískali diplom, všetkým patrí vďaka, že nabrali odvahu a reprezentovali školu.

     • Konferencia READYCON

     • Ľudský pokrok nevyhnutne prináša zmeny, ktoré sa vo veľkej miere odzrkadlia na trhu práce. Globalizácia, automatizácia, digitalizácia a desiatky ďalších trendov menia požiadavky zamestnávateľov na svojich potenciálnych zamestnancov, nevynímajúc absolventov stredných a vysokých škôl. Aké sú však prvé kroky, ktoré môžu študenti začať robiť už dnes, aby bol ich prechod od školskej lavice k zmysluplnej pracovnej pozícii čo najplynulejší? READYCON je najväčšou konferenciou o budúcnosti trhu práce.

      Cieľom tejto konferencie je každoročne poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Táto problematika sa však dotýka mnohých odborov a aby si v tejto téme dokázal každý študent nájsť to svoje, organizátori vytvorili šesť oblastí, na ktoré sa mohli študenti pripojiť – od IT cez Elektrotechniku, Strojárstvo, Stavebníctvo, Zdravotníctvo až po Obchod.

      Aj naši študenti IV.A, z odboru informačné a sieťové technológie, sa zúčastnili tejto online konferencie, kde získali informácie od viacerých expertov, ktorí pôsobia v rôznych organizáciách, akými sú napr. Google, Európska vesmírna agentúra, Facebook, Národné centrum robotiky, univerzita Oxford a mnohé ďalšie.

     • Európsky deň jazykov

     • Európsky deň jazykov sa každý rok nesie v duchu rôznych aktivít. Tento rok si žiaci našej školy v rámci hodín cudzieho jazyka otestovali svoje vedomosti v Lingvakvíze. Ten preveril ich vedomosti nielen v oblasti cudzích jazykov, ale aj v oblasti materinského jazyka a “medzinárodného jazyka” Esperanto. Niektorí žiaci, v snahe dosiahnuť čo najvyššie skóre, prejavili veľkú súťaživosť. Dôležitá nebola len správnosť odpovede, ale aj rýchlosť odpovede.

      Ďalšia aktivita mala za cieľ priblížiť americký futbal. Vyučujúci telesnej výchovy Mgr. Marián Serbák v rámci hodín telesnej výchovy porozprával žiakom o najpopulárnejšom americkom športe - americkom futbale a ochotne odpovedal na ich otázky. Žiaci si tiež mali možnosť vyskúšať originálnu prilbu amerického futbalu a zahádzať si originálnou loptou tzv. šiškou. Už len tak môcť si zahrať americký futbal so všetkým, čo k tomu patrí!

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20
     066 57 Humenné
     Slovakia
    • 00 893 358
    • 2021213931
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje