• Základy bezpečnosti v IT v modernom priemysle

     • V spolupráci so spoločnosťou Moitin s.r.o. a ASIT o.z sa dňa 3. a 4. júna na našej škole uskutočnilo školenie: Základy bezpečnosti IT v modernom priemysle, pre žiakov z odboru informačné a sieťové technológie. Na tomto školení sa žiaci bližšie zoznámili so šifrovaním  informácií, fungovaním web serverov, vytváraním a odchytávaním hesiel zo siete, fungovaním webových certifikátov a používaním špeciálneho softvéru pre internetovú bezpečnosť. Študenti sa dozvedeli veľa teoretických informácií, no vyskúšali si to aj prakticky. Hlavným prednášajúcim bol Ing. Jozef Mečiar, ktorému za túto akciu srdečne ďakujeme.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • skola@soshe.sk
    • webmaster@soshe.sk
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20
    • 00 893 358
    • 2021213931
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje