• Zelená budúcnosť

     • Vďaka RegioEnergy Východ, n. o. sa žiaci a pedagogickí zamestnanci našej školy v dňoch 23. a 24.6.2021 mohli zúčastniť na dvojdňovom online webinári. Nosnými témami boli metóda LCA/LCC, smart energetika a smart budovy, fotovoltika a obnoviteľné zdroje energie. Zvlášť nás zaujali prvky internetu vecí v praxi, fotovoltika a obnoviteľné zdroje energie. Tiež sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o zelených budovách a projektoch. Organizátorovi aj všetkým prednášajúcim za túto skúsenosť ďakujeme.

    • Po stopách SNP - Dukla 2021
     • Po stopách SNP - Dukla 2021

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Po stopách SNP - Dukla 2021.

      O tom, že dejepis nie sú len letopočty, sa mohli dňa 17.6.2021 presvedčiť žiaci I.A, I.B a II.A. Vďaka dotácii, ktorú sme získali z rozpočtu mesta Humenné, sme mohli vyraziť „Po stopách SNP“. Prvou zastávkou našej dejepisnej exkurzie bola návšteva Vojenského múzea vo Svidníku, kde sme si prezreli exponáty z I. a II. svetovej vojny a v areáli Parku bojovej techniky vojenskú techniku z tohto obdobia. Druhou zastávkou bola Vyhliadková veža na Dukle, z ktorej sme mali ako na dlani celú panorámu kraja, kde sa rodila naša sloboda. Poslednou zastávkou bol Pamätník 1. československého armádneho zboru na Dukle. Za veselého spevu „našich chlapcov“ nám cesta domov ubehla rýchlo.

     • Základy bezpečnosti v IT v modernom priemysle

     • V spolupráci so spoločnosťou Moitin s.r.o. a ASIT o.z sa dňa 3. a 4. júna na našej škole uskutočnilo školenie: Základy bezpečnosti IT v modernom priemysle, pre žiakov z odboru informačné a sieťové technológie. Na tomto školení sa žiaci bližšie zoznámili so šifrovaním  informácií, fungovaním web serverov, vytváraním a odchytávaním hesiel zo siete, fungovaním webových certifikátov a používaním špeciálneho softvéru pre internetovú bezpečnosť. Študenti sa dozvedeli veľa teoretických informácií, no vyskúšali si to aj prakticky. Hlavným prednášajúcim bol Ing. Jozef Mečiar, ktorému za túto akciu srdečne ďakujeme.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20
     066 57 Humenné
     Slovakia
    • 00 893 358
    • 2021213931
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje