• Vyučovanie v pondelok 17.05.2021

     • V pondelok 17.05.2021 bude prebiehať prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov školy počas prvých štyroch vyučovacích hodín. Žiaci sa budú adaptovať v triedach so svojimi triednymi učiteľmi a majstrami odbornej výchovy. Z dôvodu konania administratívnej maturity a prijímacích skúšok v náhradnom termíne majú všetci žiaci od 5. vyučovacej hodiny vyučovacie voľno. 

     • Opäť otvárame školu pre všetkých žiakov

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od pondelka 17. mája 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetky triedy našej školy. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín. Pred vstupom do školy je potrebné odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bližšie informácie poskytnú žiakom a ich zákonným zástupcom triedni učitelia.

     • Absolventi odboru informačné a sieťové technológie 2021

     • Štyri roky ubehli ako voda. To sa zvykne vravievať. Pre nás však štyri roky znamenali veľa. Kým sme sa stihli ako-tak spoznať, život nám skomplikovala celosvetová pandémia. Uplynulý rok bol náročný pre nás všetkých. Museli sme si zvyknúť na dištančné vyučovanie, mnohí sme siahli na dno svojich síl, zistili sme, čo všetko dokážeme a určite sme dospeli. S hrdosťou oznamujem, že ja a mojich 18 chlapcov sme to zvládli! Nás táto situácia zomkla a posilnila, vytvorili sme RODINU, v ktorej má každý svoje miesto a každý je rovnako dôležitý. A na to, čo sme zažili, budeme s úsmevom spomínať. Chlapci, vybehnite do sveta a bojujte každý deň aspoň tak, ako ste bojovali tento rok.

      Mgr. Miriam Krišková, triedna učiteľka IV.A (2017 - 2021)

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • skola@soshe.sk
    • webmaster@soshe.sk
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
    • 00 893 358
    • 2021213931
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje