• Oznam

     • Riaditeľ školy rozhodol o obnovení prezenčného vyučovania žiakov končiacich ročníkov - tried III.C, IV.A a IV.B od pondelka 29.03.2021. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín. V ostatných triedach pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou.

     • Rodičovské združenie ONLINE

     • Počas budúceho týždňa od 14.03.2021 do 18.03.2021 sa postupne vo všetkých triedach uskutoční rodičovské združenie formou online stretnutia. Prosíme rodičov, aby sledovali správy na Edupage alebo kontaktovali triednych učiteľov.

      Tešíme sa na spoločné stretnutie.

     • 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia našej školy!

      Máte záujem skvalitniť výchovnovzdelávací proces na našej škole? Darujte nám, prosím, 2% z Vašich daní.

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie vybavenia školy.

      Budeme radi, ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu.

      Vopred ďakujeme za Vašu podporu.

     • Oznam

     • Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom ako štatutárny orgán rozhoduje o PRERUŠENÍ PREVÁDZKY ŠKOLY v termíne od pondelka 8. marca 2021 až do odvolania.Od 8. marca 2021 sa prerušuje prezenčné vyučovanie žiakov končiacich ročníkov. Vo všetkých ročníkoch bude prebiehať vyučovanie dištančnou formou.K znovuotvoreniu strednej školy príde v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie. O znovuotvorení budú žiaci a ich zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom webovej stránky alebo Edupage.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20
     066 57 Humenné
     Slovakia
    • 00 893 358
    • 2021213931
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje