• 1.polrok šk. roku 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí študenti, oznamujeme Vám, že:

      • od 25. januára 2021 pokračuje vyučovanie dištančne pre všetkých žiakov školy;
      • pedegogická rada sa bude konať 28. januára 2021, známky sa uzatvárajú do 26. januára.2021 do 14:00 hod.;
      • o spôsobe vyučovania od 01. februára 2021 Vás budeme informovať.
     • Pokračujeme dištančne

     • Vážení rodičia, milí študenti, oznamujeme Vám, že:

      • od 18. januára 2021 pokračuje vyučovanie dištančne pre všetkých žiakov školy;
      • o spôsobe vyučovania od 25. januára 2021 Vás budeme informovať.
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí študenti, oznamujeme Vám, že:

      • 10. januára 2021 končia zimné prázdniny;
      • 11. januára 2021 začína vyučovanie, ktoré bude počas týždňa 11. 1. 2021 – 15. 1. 2021 prebiehať dištančne (z domu) pre všetkých žiakov školy;
      • o spôsobe vyučovania od 18. januára 2021 Vás budeme informovať.
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • skola@soshe.sk
    • webmaster@soshe.sk
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20
    • 00 893 358
    • 2021213931
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje