• Dištančné vzdelávanie od 12.10.2020

     • Oznamujeme Vám, že rozhodnutím ministra školstva SR sa s okamžitou platnosťou prerušuje prezenčná forma vzdelávania na stredných školách, zastavuje sa prevádzka internátov a školských jedální. Prerušenie je až do odvolania!!! Od pondelka 12.10.2020 bude prebiehať vyučovanie dištančne prostredníctvom Edupage. Sledujte Edupage, o ďalších zmenách vás budeme informovať.

     • Odborný výcvik stavbárov

     • Odborný výcvik žiakov I., II. a III. ročníka študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • skola@soshe.sk
    • webmaster@soshe.sk
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20
    • 00 893 358
    • 2021213931
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje