• Rodičovské združenie

     • Vo štvrtok 3. septembra 2020 sa uskutoční rodičovské združenie spojené s voľbou zástupcov rodičov do Rady školy. 

      Harmonogram:

      II., III. a IV. ročník o 15:00 hod. v triedach triednych učiteľov.

      I. ročník o 16:00 hod. v aule. Na stretnutí sa zúčastnia aj zástupcovia firiem zapojených do systému duálneho vzdelávania.

       

      Prosíme rodičov, aby do školy vstupovali len s rúškom a pri vstupe do školy si vydezinfikovali ruky.

       

     • Školský rok 2020/2021

     • Školský rok 2020/2021 začneme 2.9.2020 príchodom žiakov do 8:00 hod.

      Každý žiak je povinný mať rúško, vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník!

      Pri vstupe do školy je povinnosťou žiaka vydezinfikovať si ruky!

       

      Oznam zákonným zástupcom a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • skola@soshe.sk
    • webmaster@soshe.sk
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
    • 00 893 358
    • 2021213931
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje