• Jarné prázdniny

     • Od 02. marca 2020 do 06. marca 2020 máme jarné prázdniny. Vyučovanie sa začína v pondelok 09. marca 2020.

     • Súťaž pre stredné školy „Garden Semmelrock“

     • Žiaci z odboru geodézia, kartografia a kataster sa zapojili do súťaže pre stredné školy „Garden Semmelrock“, ktorú vyhlásila spoločnosť Semmelrock STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o. Cieľom tejto súťaže je motivovať študentov v tvorivom myslení a riešení zadaných úloh, aby mohli využiť svoje teoretické poznatky pri realizácii návrhov vzorkových záhrad.

      Žiaci si zo štyroch zadaní vybrali a následne riešili projekt ŠTUDOVŇA V PRÍRODE. Svoj návrh realizovali v programe AutoCad.

      Súťaž prebiehala v dvoch etapách. Prvá fáza - registrácia školy, žiakov a vybraného projektu, - trvala v období od 10.10.2019 - 31.10.2019. V druhej fáze bolo potrebné odovzdať súťažné návrhy elektronickou formou do 28.02.2020. 

      Vyhodnotenie celej súťaže sa uskutoční dňa 16. marca 2020. Veríme, že žiakom táto skúsenosť otvorila nový pohľad na prácu s novými grafickými systémami, priestorovou predstavivosťou a motivuje ich aj do budúcna.

     • Skúšobná maturita

     • V pondelok 24. februára 2020 si naši štvrtáci mali možnosť vyskúšať, ako to bude prebiehať na externej forme maturitnej skúšky. Najprv otestovali svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, potom z anglického jazyka. Zajtra ich čaká aj matematika.

     • Ako sa stať hrdinom spolu s UNICEF-om

     • Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s organizáciou Unicef. Členovia Žiackej školskej rady sa v rámci projektu Škola priateľská k deťom zapájajú do zbierok, ktoré organizuje UNICEF. Jednou z aktivít v rámci tohto projektu je aj prednáška na tému Ako sa stať hrdinom spolu s UNICEF-om, ktorej sa dňa 24.februára 2020 zúčastnili žiaci II.A a II.B.  Formou hier a simulácie sa dozvedeli viac o tom, ako prebieha humanitárna a rozvojová pomoc.

     • Wienerberger akadémia 2020

     • V dňoch 12. a 13. februára 2020 sa naši majstri odborného výcviku Bc. Jozef Taňkoš a Bc. Pavol Taňkoš v rámci rozvoja spolupráce spoločnosti Wienerberger, s.r.o.  so strednými odbornými školami zúčastnili školenia v Stupave, ktoré bolo zamerané na prácu so systémom Porotherm a je súčasťou programu vzdelávania Wienerberger akadémia 2020.

      Cieľom tohto školenia je poskytnúť účastníkom teoretické a praktické vedomosti o stavebnom systéme Porotherm a tým prispieť aj ku kvalite výučby odborného výcviku na stredných odborných školách. Školenie bolo zároveň príležitosťou na výmenu názorov a skúseností medzi školou a praxou. Každý účastník školenia získal Certifikát o absolvovaní Wienerberger akadémie platný na 3 roky.

     • Aj matematika môže byť lákavá

     • V stredu 19. februára 2020 sa trieda I.A zúčastnila medzinárodnej interaktívnej výstavy s nekonečným množstvom zábavy Aj matematika môže byť lákavá v Prešove. Dve hodiny rôznych hier, zaujímavého výkladu lektorky, množstvo hádaniek, matematických úloh a čísel, žiakov veľmi zaujali. Bola to pre nich dobrá skúsenosť poznávať matematiku, a zároveň si prakticky vyskúšať riešenie príkladov.

     • Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov stredných škôl

     • V stredu 19. februára 2020 sa v Mestskej športovej hale v Humennom uskutočnili majstrovstvá okresu žiakov stredných škôl v basketbale. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Kristián Revák, Filip Danko, Samuel Hanušovský, Kamil Holinka, Michal Rabajda, Jakub Hrun, Maroš Harvila, Patrik Štim a bratia Jaroslav a Denis Kuzicovci. Naši chlapci zabojovali a obsadili pekné 2. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Chrípkové prázdniny

     • ROZHODNUTIE RIADITEĽA ŠKOLY

       

      Na základe čl. 5, ods. 2c) Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike

      prerušujem

      výchovno-vzdelávací proces na SOŠ polytechnickej, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné v čase

      od 10.02.2020 (11:05) do 14.02.2020.

       

      Vyučovanie začína 17.02.2020.

       

      Ing. Anton Bača

      riaditeľ školy

       

     • Rekonštrukcia kancelárie

     • V mesiaci január prebehla na našej škole rekonštrukcia kancelárie zástupkyne školy. Tú sponzorsky realizovala firma HARVISTAV.

      Najprv naši žiaci zo stavebných odborov odstránili stropný podhľad, pôvodnú maľbu, keramické obklady, potom študenti z odboru elektromechanik pod dohľadom majstrov odborného výcviku zrekonštruovali elektrické rozvody. Zamestnanci firmy HARVISTAV sa po takto pripravenej miestnosti pustili do montáže konštrukcie a osadenia nových stropných podhľadov, izolácie stropu sklenou vatou, oprave stien a aplikácie stierok. Pri záverečných dokončovacích prácach opäť priložili ruku k dielu naši žiaci, ktorí natreli radiátory a zárubňu a nasťahovali nábytok.

      Týmto sa chceme srdečne poďakovať za pomoc a finančnú podporu p. Štefanovi Harvilovi, majiteľovi firmy HARVISTAV, ako aj všetkým jeho zamestnancom, ktorí sa na rekonštrukcii kancelárie zástupkyne podieľali. ĎAKUJEME a prajem veľa nových a spokojných zákazníkov.

       

      https://harvilastefan.webnode.sk/

     • Študentské voľby

     •  Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu ,,Študentské voľby“. V stredu 5. februára 2020 mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa simulovaných volieb do Národnej rady Slovenskej republikyVolebná miestnosť bola na našej škole otvorená od 8:40 do 10:15 a na priebeh volieb dohliadala študentská volebná komisia v zložení Martin Hreško, Fabián Gaži a Michal Lisý - členovia Žiackej školskej rady. 

      Žiaci si mali možnosť ,,na nečisto“ vyskúšať ako voliť a bližšie sa oboznámili s priebehom volieb. Okrem iného študentské voľby dávajú mladým priestor vyjadriť svoj názor, zvyšujú povedomie o voľbách na Slovensku a podnecujú záujem študentov o politické dianie v krajine. ​Zviditeľnia sa pre skutočných oprávnených voličov, ktorí si často mylne myslia, že mladí nemajú dostatok kompetencie na to, aby sa k politike vyjadrovali.  

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • skola@soshe.sk
    • webmaster@soshe.sk
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
    • 00 893 358
    • 2021213931
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje