• Imatrikulácia prvákov

     • V pondelok 28. októbra 2019 sme si pre našich prvákov pripravili prekvapenie. Až do poslednej chvíle ani netušili, že sa ich chystáme oficiálne prijať medzi žiakov našej školy. Po veľkej prestávke sme ich zavreli v aule a začala sa slávnosť imatrikulácie. Či chceli, či nechceli, museli absolvovať rôzne úlohy, ktoré sme si pre nich pripravili – jedli bagetu, pretláčali sa rukami, kŕmili sa navzájom poslepiačky, rapovali. Ako sme však zistili, najväčšie medzery majú naše prvácke „uchá“ vo vyznávaní lásky. Pravdepodobne ich zmiatlo to, že naše „dievčatá“ mali nielen chlpaté nohy a hrude, ale aj zarastené brady. Zažili sme však kopec zábavy a všetci prváci v závere slávnosti zložili imatrikulačný sľub a tým sa stali právoplatnými členmi našej školskej bandy.

     • Majstrovstvá regiónu v šachu

     • V pondelok 28. októbra 2019 sa v priestoroch Šachy Reinter, n. o. v Humennom uskutočnili Majstrovstvá regiónu stredných škôl v šachu.

      Hralo sa podľa švajčiarskeho systému na 7 kôl, 2 x 10 min. + 5 s/ťah, pravidlá FIDE pre rapid šach, bez zapisovania ťahov.

      Podujatia sa celkovo zúčastnilo 27 žiakov z rôznych škôl okresov Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov. Samotné podujatie prebehlo bez komplikácií a bolo zvládnuté na výbornej úrovni. Strednú odbornú školu polytechnickú v Humennom reprezentovali Kovaľ Adrián, Krišo Dávid, Vaňuš František (všetci z III.A) a Labon Jozef zo IV.A.

      V silnej konkurencii sme síce na majstrovstvá kraja nepostúpili, no chlapcom aj tak ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach

     • Dňa 15.10.2019 sa žiaci II.A, III.A a IV.A študijných odborov informačné a sieťové technológie a geodézia, kartografia a kataster zúčastnili Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach. Motívom celého podujatia bola osobnosť Milana Rastislava Štefánika. Počas rôznych sprievodných aktivít deviatich fakúlt TU a celouniverzitných pracovísk sme zažili kopec zábavy, ale veľa sme sa aj naučili. Zaujalo nás laboratórium počítačových sietí, vyskúšali sme si aj geodetické prístroje a elektroniku.

     • Aktivity žiackej školskej rady

     • V dňoch 15.10. a 16.10.2019 Rada mládeže Prešovského kraja organizovala v Humennom na fare Kostola sv. košických mučeníkov Odborný seminár pre členov žiackych školských rád – základný modul, ktorého sme sa zúčastnili aj my, Fabián Gaži z I.A a Viktor Janok z II.B. Vzdelávanie bolo zamerané na mládežnícku politiku a vzájomnú výmenu skúseností.

      V prvý deň seminára sme sa najprv zoznámili s účastníkmi z okresov Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Humenné. Potom sme sa zaoberali aktivitami súvisiacimi s osobnosťou predsedu žiackej školskej rady. Druhý deň sa niesol v duchu úloh ŽŠR, osobnosťou koordinátora a člena žiackej školskej rady. Hlavným heslom stretnutia bola „PARTICIPÁCIA“. Prednášajúci sa nás snažili prebudiť, aktivizovať a motivovať množstvom aktivít a hier. Najvtipnejšou aktivitou bolo to, keď sme sa mali vybrať do ulíc Humenného a spýtať sa 10 náhodných okoloidúcich, či vedia, čo znamená slovo participácia. Dostali sme rôzne odpovede, aj vtipné, aj vážne. Najlepšia odpoveď bola asi tá: „Ja nie som doktor, odkiaľ mám toto vedieť.“ J

      Na záver sme si mali povedať, aké očakávania sme mali od tohto školenia a či sa aj splnili. Pravdupovediac sme očakávali, že budeme veľa písať, nudiť sa a odrádzal nás aj čas, ktorý sme mali na tomto seminári stráviť. Ale opak bol pravdou. Bola tam zábava, spoznali sme veľa nových tvárí a odniesli sme si odtiaľ kopec nových skúseností, rád, a hlavne veľa zážitkov. A ako bonus sme získali certifikáty o účasti.

      Viktor Janok, Fabián Gaži

     • Súťaž O putovný pohár prezidenta HaZZ SR

     • V dňoch 10.10. a 11.10.2019 sa žiaci  študijného odboru mechanik hasičskej techniky a DHZ zúčastnili súťaže O putovný pohár prezidenta HaZZ SR o najlepšieho hasiča a záchranára, ktorá sa konala na Záchrannej brigáde v Humennom. Počas tejto akcie si žiaci uvedomili, aká náročná a nebezpečná je práca hasiča a záchranára.

     • Na odbornom výcviku - elektromechanik, mechanik počítačových sietí

     • V dňoch 20. a 27. septembra 2019 žiaci I. až III. ročníka odboru elektromechanik – úžitková technika a štvrtáci z odboru mechanik počítačových sietí navštívili rôzne elektro predajne a predajne výpočtovej techniky v meste Humenné. Ich cieľom bolo oboznámiť sa s elektroinštalačným materiálom a výpočtovou technikou. Taktiež mali možnosť obzrieť si prevádzky, v ktorých sa uskutočňuje oprava a servis elektroniky a výpočtovej techniky.

     • Beseda "Obchodovanie s ľuďmi"

     • Obchodovanie s ľuďmi je druhým najvýnosnejším, a zároveň najrýchlejšie rastúcim nelegálnym obchodom na svete. Pre obchodníkov je to biznis ako ktorýkoľvek iný. Jediným rozdielom je, že tovarom sú ľudia. Za minulý rok identifikovali slovenské úrady 46 obetí obchodovania s ľuďmi.

      Táto téma bola aj predmetom besedy pod vedením Mgr. Jany Vyšinovej z Gréckokatolíckej charity v Humennom, ktorá sa uskutočnila 4.10.2019 za účasti žiakov II.A triedy.

      Počas stretnutia žiaci prešli celým mechanizmom obchodovania s ľuďmi - čo to je, kto sa stáva obeťou obchodovania, v akých podmienkach sú obete nútené žiť a pracovať, aké typy prác sú nútené vykonávať, rizikové faktory, inštitúcie zaoberajúce sa problematikou a prevenciou.

      Cieľom besedy bolo zvýšiť informovanosť a povedomie žiakov o danej problematike, poskytnúť užitočné rady, ako sa vyhnúť možnému zneužitiu pri práci, štúdiu či pobyte v zahraničí.

      Na záver si žiaci pozreli krátke filmy, ktoré zachytávali konkrétne prípady obetí obchodovania s ľuďmi a ich ťažký návrat do normálneho života.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • skola@soshe.sk
    • webmaster@soshe.sk
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20
    • 00 893 358
    • 2021213931
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje