• Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

     • Milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude v pondelok 2. septembra 2019.Žiaci II., III. a IV. ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi v triedach o 7:55. Prváci počkajú pred hlavným vchodom, kde budú rozdelení podľa odborov do tried.Tešíme sa na vás!

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • skola@soshe.sk
    • webmaster@soshe.sk
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20, Humenné, 066 57
  • Fotogaléria

   • Mladý remeselník
   • Uzol SANET
   • Slávnostné odovzdávanie stužiek 2019
   • Odborný výcvik
   • Mladý tvorca 2019
   • Deň vedy a techniky 2019
   • Fotoalbum školy