• Absolvent učebného odboru elektromechanik úžitkovej techniky je kvalifikovaný pracovník  so širokým odborným profilom, schopný samostatne   vykonávať odborné technické a technologické činnosti  v  odvetví elektrotechniky. Absolvent vie urobiť základné elektroinštalačné práce, elektroopravy, údržbu elektrických strojov a zariadení a odstraňovať na nich jednoduché poruchy používať meracie prístroje, aplikovať ich v praxi a vyhodnotiť výsledky týchto meraní používať štandardnú výpočtovú techniku a základné aplikačné programy aplikovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, základné elektrotechnické predpisy, zásady ochrany pred účinkami elektrického prúdu.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje