• Absolvent učebného odboru elektromechanik úžitkovej techniky je kvalifikovaný pracovník  so širokým odborným profilom, schopný samostatne   vykonávať odborné technické a technologické činnosti  v  odvetví elektrotechniky. Absolvent vie urobiť základné elektroinštalačné práce, elektroopravy, údržbu elektrických strojov a zariadení a odstraňovať na nich jednoduché poruchy používať meracie prístroje, aplikovať ich v praxi a vyhodnotiť výsledky týchto meraní používať štandardnú výpočtovú techniku a základné aplikačné programy aplikovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, základné elektrotechnické predpisy, zásady ochrany pred účinkami elektrického prúdu.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20, Humenné, 066 57
 • Fotogaléria

  • Mladý remeselník
  • Uzol SANET
  • Slávnostné odovzdávanie stužiek 2019
  • Odborný výcvik
  • Mladý tvorca 2019
  • Deň vedy a techniky 2019
  • Fotoalbum školy