• Základy bezpečnosti v IT v modernom priemysle
   • 10. 6. 2021
   • V spolupráci so spoločnosťou Moitin s.r.o. a ASIT o.z sa dňa 3. a 4. júna na našej škole uskutočnilo školenie: Základy bezpečnosti IT v modernom priemysle, pre žiakov z odboru informačné a sieťové technológie. Na tomto školení sa žiaci bližšie zoznámili so šifrovaním informácií, fungovaním web serverov, vytváraním a odchytávaním hesiel zo siete, fungovaním webových certifikátov a používaním špeciálneho softvéru pre internetovú bezpečnosť. Študenti sa dozvedeli veľa teoretických informácií, no vyskúšali si to aj prakticky. Hlavným prednášajúcim bol Ing. Jozef Mečiar, ktorému za túto akciu srdečne ďakujeme.

   • Základy bezpečnosti v IT v modernom priemysle : Čítať viac
   • Vyučovanie v pondelok 17.05.2021
   • 16. 5. 2021
   • V pondelok 17.05.2021 bude prebiehať prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov školy počas prvých štyroch vyučovacích hodín. Žiaci sa budú adaptovať v triedach so svojimi triednymi učiteľmi a majstrami odbornej výchovy. Z dôvodu konania administratívnej maturity a prijímacích skúšok v náhradnom termíne majú všetci žiaci od 5. vyučovacej hodiny vyučovacie voľno.

   • Vyučovanie v pondelok 17.05.2021: Čítať viac
   • Opäť otvárame školu pre všetkých žiakov
   • 13. 5. 2021
   • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od pondelka 17. mája 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetky triedy našej školy. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín. Pred vstupom do školy je potrebné odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bližšie informácie poskytnú žiakom a ich zákonným zástupcom triedni učitelia.

   • Opäť otvárame školu pre všetkých žiakov: Čítať viac
   • Absolventi odboru informačné a sieťové technológie 2021
   • 11. 5. 2021
   • Štyri roky ubehli ako voda. To sa zvykne vravievať. Pre nás však štyri roky znamenali veľa. Kým sme sa stihli ako-tak spoznať, život nám skomplikovala celosvetová pandémia. Uplynulý rok bol náročný pre nás všetkých. Museli sme si zvyknúť na dištančné vyučovanie, mnohí sme siahli na dno svojich síl, zistili sme, čo všetko dokážeme a určite sme dospeli. S hrdosťou oznamujem, že ja a mojich 18 chlapcov sme to zvládli! Nás táto situácia zomkla a posilnila, vytvorili sme RODINU, v ktorej má každý svoje miesto a každý je rovnako dôležitý. A na to, čo sme zažili, budeme s úsmevom spomínať. Chlapci, vybehnite do sveta a bojujte každý deň aspoň tak, ako ste bojovali tento rok.

   • Absolventi odboru informačné a sieťové technológie 2021: Čítať viac
  • Náš zriaďovateľ
  • CISCO academy
  • Mikrotik academy
  • IT akadémia partner
  • Duálne vzdelávanie
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • skola@soshe.sk
    • webmaster@soshe.sk
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20
    • 00 893 358
    • 2021213931
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje