• Oznam
   • 26. 3. 2021
   • Riaditeľ školy rozhodol o obnovení prezenčného vyučovania žiakov končiacich ročníkov - tried III.C, IV.A a IV.B od pondelka 29.03.2021. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín. V ostatných triedach pokračujeme vo vyučovaní dištančnou formou.

   • Oznam: Čítať viac
   • Rodičovské združenie ONLINE
   • 12. 3. 2021
   • Počas budúceho týždňa od 14.03.2021 do 18.03.2021 sa postupne vo všetkých triedach uskutoční rodičovské združenie formou online stretnutia. Prosíme rodičov, aby sledovali správy na Edupage alebo kontaktovali triednych učiteľov.

    Tešíme sa na spoločné stretnutie.

   • Rodičovské združenie ONLINE: Čítať viac
   • 2% z dane
   • 8. 3. 2021
   • Vážení rodičia a priatelia našej školy!

    Máte záujem skvalitniť výchovnovzdelávací proces na našej škole? Darujte nám, prosím, 2% z Vašich daní.

    Finančné prostriedky budú použité na:

    • skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu na škole,
    • skvalitnenie vybavenia školy.

    Budeme radi, ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu.

   • 2% z dane: Čítať viac
  • Náš zriaďovateľ
  • CISCO academy
  • Mikrotik academy
  • IT akadémia partner
  • Duálne vzdelávanie
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • skola@soshe.sk
    • webmaster@soshe.sk
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20
    • 00 893 358
    • 2021213931
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje