Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v SOŠ polytechnická, Humenné

   • Mimoškolská činnosť

   • 4.1.1. Mimoškolská činnosť - Youtuber

    Študenti 2. a 3. ročníka budú v rámci záujmového útvaru natáčať vlastné videá, pri ktorých sa naučia pracovať s kamerami, svetlami, mikrofónom a ďalšou technikou potrebnou na vytvorenie kvalitného videa. Zároveň sa študenti naučia nahraný materiál zostrihať v špeciálnom programe, vložiť do videa popisy, hudbu a animácie. Záujmový útvar je zameraný na  zvyšovanie IKT zručností študentov, ale zároveň aj na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, nakoľko si pre dané video musia  pripraviť scenár.

    4.1.2 Mimoškolská činnosť - Spoločensko-vedný krúžok

    Podstatou záujmového útvaru bude príprava podujatí a propagácia školy na sociálnych sieťach. Študenti 1. a 2. ročníka s pomocou pedagóga budú organizovať podujatia, ktorými zvýšia povedomie o škole a o odboroch, ktoré SOŠ polytechnická ponúka. V dnešnej modernej dobe sú najjednoduchším spôsobom propagácie sociálne siete, preto sa budú študenti na tomto krúžku venovať vytvoreniu profilu SOŠ na rôznych sociálnych sieťach ako Instagram, Youtube, Facebook a ich spravovaniu a aktualizovaniu. Aj tento krúžok je zameraný najmä na zvyšovanie IKT zručností a čitateľskej gramotnosti.

    4.1.3 Mimoškolská činnosť - Matematika hravo

    Krúžok bude zriadený pre študentov 4. ročníka, v rámci ktorého si budú môcť opakovať učivo z predošlých ročníkov, prehlbovať stredoškolské učivo, pripravovať sa na maturitnú skúšku a tiež na prijímacie konanie pre pokračovanie štúdia na vysokých školách. Mimoškolskou činnosťou si tak študenti zvýšia matematickú gramotnosť a finančnú gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia.

    4.1.4. Mimoškolská činnosť - Programovanie mobilných aplikácií

    Záujmový útvar budú navštevovať študenti 3. a 4. ročníka. Záujemcom o programovanie a mobilné aplikácie sa tak poskytne priestor a technika na to, aby samostatne vytvorili aplikáciu a naučili sa programovať aj v iných programoch ako v programoch používaných na vyučovacom procese. Útvar bude zvyšovať IKT zručnosti študentov.

    4.1.5. Mimoškolská činnosť - Komunikačný krúžok

    Vytvorenie priestoru pre študentov 3. a 4. ročníka, aby mali možnosť opakovať si preberané učivo najmä zo slovenského jazyka, pripravovať sa na maturitnú skúšku a takisto tu budú pripravovať materiály pre „mladého youtubera“. Tento krúžok bude vytvorený na to, aby sa študentom zvýšila najmä čitateľská gramotnosť.

    4.1.6. Mimoškolská činnosť - Webové aplikácie

    Mimoškolská činnosť v podobe záujmového útvaru bude vytvorená pre študentov 2. a 3. ročníka, ktorí si tu budú môcť prehĺbiť učivo predmetu Tvorba webových stránok, ktorý je povinným predmetom odboru Informačné a sieťové technológie pre 1. a 2. ročník. Študenti na krúžku prenesú svoje nadobudnuté teoretické vedomosti do praxi, zdokonalia sa v tvorbe webových stránok (blogy, e[1]shopy, portály). Programovaním stránok nadobudnú praktické IKT zručnosti, ktoré sa im zídu v budúcich povolaniach.

    4.1.7. Mimoškolská činnosť - Smart home

    Myšlienka vytvorenia záujmového útvaru vzišla z radov študentov, ktorí majú záujem naučiť sa programovať v špeciálnych programoch slúžiacich na návrhy rodinných domov, spoznanie technológie potrebnej na ovládanie spotrebičov a kontroly ich spotreby. Inteligentné technológie je v dnešnej dobe vysoko populárne a vďaka smart aplikáciám a technológiám sa zabezpečuje pohodlné a bezpečné bývanie. Krúžok bude zvyšovať IKT zručnosti študentov 3. ročníka.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje