• V roku 2008 sa SOU stavebné transformovalo na SOŠ polytechnickú, vzhľadom na široký záber študijných odborov.

     V súčasnosti sa SOŠ polytechnická prezentuje dvoma študijnými odbormi zameranými na IT a to Mechanik počítačových sietí a Informačné a sieťové technológie. Z uvedeného vyplynula úloha rozšíriť a zmodernizovať učebne výpočtovej techniky. V rámci tejto modernizácie sa vybudovalo aj nové odborné sieťové laboratórium v rámci programu Sieťových akadémií, pričom jeho slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 3. decembra 2010 za účasti pozvaných hostí. Pásku pri slávnostnom otvorení prestrihli doc. Ing. František Jakab, PhD. Koordinátor programu Sieťových akadémií Cisco na Slovensku a riaditeľ SOŠP Ing. Anton Švelta. Po slávnostnom otvorení mali žiaci a odborníci z regiónu možnosť diskutovať s doc. Ing. F. Jakabom, PhD. na tému priemyselných certifikácií a samotného uplatnenia sa.

     Otvorenie učebne je jednoznačným prínosom pre zvýšenie kvality budúcich odborníkov v tejto oblasti a prispeje k ich uplatneniu sa na trhu práce a v živote.

     Ing. Anton Bača
     LMC LCNA
     SOŠ polytechnická Humenné

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje