• Každý vývoj je možný len na pôde učenia a prispôsobovania sa. Učenie sa dá pokladať za nevyhnutný životný údel každého človeka. Celý náš život sa uskutočňuje ako proces vzdelávania sa, a až tak dostáva svoj smer a zmysel.
     Tento fakt mala na zreteli Stredná odborná škola polytechnická v Humennom, ktorá i v tomto školskom roku 2011/2012 participuje na projekte Sieťových akadémií Cisco. Daný program zahŕňa novodobé progresívne výukové metódy a ide až za hranice bežného vzdelávania založeného na využívaní výpočtovej techniky pomáhajúc študentom rozvíjať praktické schopnosti a znalosti sieťových technológií v prostredí, v ktorom si môžu všetko prakticky overiť.
     Projekt vznikol a je rozvíjaný v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva, ale aj s celým radom sponzorov a partnerov, predovšetkým inštitúcií a firiem pôsobiacich v IT.
     Realizácia spomínaného projektu prebehla na SOŠ polytechnickej pod patronátom inštruktora Ing. Antona Baču pred zavŕšením prvého polroka a viacerí študenti si mohli po úspešnom absolvovaní prevziať Certifikát o ukončení kurzu, ktorý sa pre nich stane vstupnou bránou do vzrušujúceho sveta vzdelávania na báze Internetu. Zároveň tento rýchlo sa rozvíjajúci program poskytuje študentom skúsenosti, ktoré budú potrebovať pre okamžitý nástup do oblasti sieťových technológií a dáva pevný základ pre ďalšie štúdium vyhľadávaných technických disciplín.
     Certifikát predstavuje pre študentov výzvu, aby sa stali nositeľmi nových informácií a boli kompetentní vedomostne obstáť v požiadavkách dnešnej spoločnosti.

     Vyjadrenie jedného z úspešných absolventov programu, druháka Ľubomíra Sokola:
     „Vybral som si tento kurz, lebo mi bol ponúknutý v rámci školy. Keď som mal takú možnosť, prečo ju nevyužiť? Mnohí si myslia, že mi to bude nanič, ale časom zistia, že lepšie sa je ťažšie učiť, a potom ľahšie pracovať. Certifikát mi dá veľa do života, a preto sa budem snažiť získať i ďalšie certifikáty, ktoré sú v školskej ponuke. Priznám sa, že príprava bola ťažká, lebo testovanie prebehlo v anglickom jazyku, ale všetko sa dá zvládnuť, keď sa chce. Boli nám poskytnuté preklady, aby sa nám ľahšie učilo. Dôležitý bol pre mňa i výklad inštruktora, ktorý sa snažil čo najviac, aby sme to všetko pochopili. Stálo mi to za tú námahu, lebo som získal vzácny certifikát.“

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje