• Lokálna Cisco akadémia začala svoju existenciu v roku 2007. Podpisaná zmluva s firmou Cisco, ktorá našej škole zabezpečila, že sa stala súčasťou celosvetovo podporovaného študijného programu zameraného na sieťové technológie. V týchto dňoch zároveň začala príprava budúcich inštruktorov našej.

     Zapojenie našich žiakov do programu CCNA sa pripravuje na začiatok nového školského roku 2008/2009. Ostatní žiaci našej školy sa budú môcť zapojiť do štúdia CCNA v rámci krúžkovej činnosti.

     Žiaci budú mať možnosť absolvovať prvé 4 semestre vzdelávacieho programu. Po ukončení 2 a 4 semestra obdržia certifikačné osvedčenia, pričom po úspešnom ukončení 4 semestra budú môcť absolvovať záverečný test, po absolvovaní ktorého získajú celosvetovo uznávaný certifikát CCNA.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje