• Žiacka školská rada pri SOŠ polytechnickej v Humennom

    Členmi sú:

    Branislav Repko (II.A)

    Fabián Gaži (II.A)

    Martin Mikuláško (II.A)

    Timotej Lučik (II.A)

    Katarína Birošová (II.B)

    Adam Buday (III.A)

    Juraj Orlej (III.A)

    Viktor Janok (III.B)

    Michal Lisý (IV.A)

    Samuel Žulčák (IV.B)

    Štatút žiackej rady.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje