• Profil absolventa

   • Absolvent teoreticky aj prakticky ovláda návrh a spracovanie digitálnych dát do formy printových publikácií, reklamy či korporátnej identity. Ovláda a používa multimediálnu techniku pre spracovanie zvuku, obrazu, videa a postprodukčné úpravy v grafických systémoch ADOBE. Ovláda základy animačnej tvorby (MOCAP), kompozície, strihovej tvorby a dramaturgie pre komerčnú audiovizuálnu tvorbu alebo tvorbu počítačových hier. V neposlednom rade ovláda základné webové technológie, analytiku a problematiku e-commerce.

    Výsledkom 4-ročného štúdia multimédií je suma moderných digitálnych a multimediálnych kompetencií pre široké uplatnenie sa nie len v samotnej audiovizuálnej tvorbe. Do vzdelávania sa zapoja mnohí externisti z konkrétnej špecifickej sféry, televízií, game štúdií a reklamných spoločností.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
   • skola@soshe.sk
   • webmaster@soshe.sk
   • +421 57 77 62 558
   • Štefánikova 1550/20 066 57 Humenné Slovakia
   • 00 893 358
   • 2021213931
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje