• Realizácia projektu v rámci grantovej výzvy #zlepšime to

     • Ešte v decembri minulého roka sa Žiacka školská rada zapojila do grantovej výzvy #zlepšime to, programu, ktorý je podporovaný RMPK a Prešovským samosprávnym krajom. Do projektu sa mohli zapojiť stredné školy a získať finančnú podporu vo výške 200 eur. A tak vznikla myšlienka vytvoriť na škole školský klub, ktorý by slúžil na stretávanie členov ŽŠR, ale aj ostatných žiakov našej školy v čase voľných hodín, prípadne stretnutí s psychologičkou. Dúfali sme, že náš projekt uspeje a stalo sa. Aj keď naše plány skomplikovala pandémia, nevzdali sme to a zlepšili sme prostredie v našej škole. Cieľom nášho projektu bolo vytvoriť priestor, ktorý by bol neformálny a zároveň príjemný. V prvom rade sme miestnosť vymaľovali, vyrobili paletové sedenie a nalepili novú PVC krytinu. Palety a PVC krytinu sme si zabezpečili svojpomocne a bez finančných nákladov. Aj keď pre vzniknutú situáciu bola realizácia projektu ťažšia, podarilo sa. Veríme, že v septembri bude náš školský klub milým prekvapením pre žiakov a miestom ďalších nápadov pri stretnutiach Žiackej školskej rady.

       

      „Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja v rámci grantového programu #zlepšimeto, ktorý administruje Rada mládeže Prešovského kraja.“

     • Externé štúdium

     • Ďalšie informácie nájdete v sekcii " PRE UCHÁDZAČOV".

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné
    • skola@soshe.sk
    • webmaster@soshe.sk
    • +421 57 77 62 558
    • Štefánikova 1550/20, Humenné, 066 57
  • Fotogaléria

   • Mladý remeselník
   • Uzol SANET
   • Slávnostné odovzdávanie stužiek 2019
   • Odborný výcvik
   • Mladý tvorca 2019
   • Deň vedy a techniky 2019
   • Fotoalbum školy